< Попер   ЗМІСТ   Наст >

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Питання для самостійного вивчення

 • 1. Класичні та якісні методи.
 • 2. Можливості та сфери застосування аналітичних, статистичних, теоретико-ігрових методів і методів математичного програмування.
 • 3. Сутність і цілі використання платіжної матриці.
 • 4. Побудова "дерева рішень" і вибір оптимального варіанта.
 • 5. Теоретико-ігрові методи.
 • 6. Експертні методи прийняття рішень.

Теми рефератів

 • 1. Методи групового прийняття управлінських рішень.
 • 2. Методи оптимізації управлінських рішень.
 • 3. Прогнозуваппя як ефективний спосіб оптимізації управлінських рішень.
 • 4. Застосування способів моделювання з метою оптимізації управлінських рішень.

Займання та завдання для самоконтролю

 • 1. Розкрийте сутність оптимізації управлінських рішень.
 • 2. Охарактеризуйте на конкретних прикладах застосування наукового підходу з оптимізаційною метою щодо управлінських рішень.
 • 3. З'ясуйте переваги та недоліки методів кількісного прогнозування.
 • 4. Проаналізуйте сутність моделей, їх призначення та види.
 • 5. Охарактеризуйте відомі вам моделі теорії прийняття рішень.
 • 6. Які ви знаєте приклади застосування "дерева рішень"?
 • 7. У чому полягає сутність матриці оцінювання наслідків реалізації рішення?

Питання до семінарського заняття

 • 1. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень.
 • 2. Інструменти обґрунтування управлінських рішень.
 • 3. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності.

Афоризми

Виберіть афоризм, в якому найповніше розкрито сутність цієї теми.

"Кожна проблема має вирішення. Єдина складність полягає в тому, щоб його знайти".

Е. Неф

"Знання — це сила".

Ф. Бекон

"1) Інформація, яку ви маєте, — не та, котру ви хотіли б отримати;

 • 2) інформація, яку ви бажали б одержати, — не та, яка вам насправді потрібна;
 • 3) інформація, яка вам насправді потрібна, с недоступною;
 • 4) інформація, що вам потрібна, коштує більше, ніж ви можете за неї заплатити".

Чотири закони інформації

"Якщо ви справді знаєте, що відбувається, вам необов'язково знати, що відбувається, аби все-таки знати, що відбувається".

А. Сміт

"Той, хто намагається все передбачити, втрачає пильність". Стародавній китайський трактат "36 стратагам"

"Якщо йдеться про економічні зміни, то мережа — це 10,5 за шкалою Ріхтера".

Н. Негропонте

"Цифрове обладнання дає змогу дезінформувати з недосяжною раніше точністю".

Закон Крамера

"Сім восьмих чого б то не було неможливо побачити".

Теорема Айсберга

"Хто ніколи ні про що не запитує — або знає все, або нічого не знає".

М. Форбс

"Інтуїція — це те, що заміняє нам здоровий глузд".

"Чим раніше проблема починає вирішуватися, тим більше ви маєте альтернатив і тим легше її розв'язання".

Р. Ламм

"Тонке мистецтво прийняття управлінських рішень полягає в тому, щоб не приймати рішень, пов'язаних з нетерміновими питаннями, не вирішувати питання попередньо, не приймати рішень, яких неможливо виконати, і не приймати рішень за тих, хто має їх приймати".

Ч. Бернард

"Люди швидше погодяться жити з проблемою, яку вони не можуть розв'язати, чим прийняти рішення, котре не можуть зрозуміти".

Р. Вулзі та X. Суонсон

"Будь-які практичні питання мають лише приблизне вирішення".

Р. Емерсон

"Сутність процесу керування полягає в постійному виборі між поганими рішеннями".

ЛГ, де Голль

"Якщо пообіцяли "реалістичне рішення" — чекай неприємності".

М. Маккарті

"Людина, позбавлена можливості приймати важливі рішення, вважає суттєвим кожне рішення, яке вона не може прийняти".

//. Паркінсон

"У процесі обговорення важливих питань немає нічого небезпечнішого, ніж рішення, прийняте без заперечень. Вопо обов'язково буде не тим рішенням і не тією проблемою".

П.Друкер

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >