< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ситуаційні задачі

1. Підприємство "Сатури" займається складанням фотоапаратів з іноземних комплектуючих (корпуси для фотоапаратів, оптичні елементи й електроніка), потім продає їх на внутрішньому ринку. Підприємство мас таку структуру:

У зв'язку з підвищенням митних тарифів на комплектуючі фотоапаратів провели економічні розрахунки, згідно з якими встановили, що вигідніше буде виготовляти більшу частину комплектуючих на цьому підприємстві. Вирішили також виготовляти корпуси для фотоапаратів та оптичні елементи. Електроніку закуповують за кордоном.

Завдання

Накресліть нову схему підприємства, враховуючи заплановані зміни. Відповідь обґрунтуйте.

2. ВАТ "Турбоатом" — одне з найбільших у СНД підприємств із виробництва енергетичного обладнання (парові та газові турбіни, гідравлічні затвори, енергозапчастипи тощо), створене в 1934 р. Структура підприємства така: два спеціальні конструкторські бюро (СКВ "Турбоатом", СКВ "Турбогідро-маш"), технологічні підрозділи (головний технолог, зварник, металург), заготівельна база (литво та поковки, зварні конструкції), механічнообробпе виробництво, складання та випробування енергетичного обладнання.

Ситуації

  • 1. Ви влаштовуєтесь на керівну посаду у ВАТ "Турбоатом", і вам запропонували такі вакансії:
  • 1) головний інженер;
  • 2) заступник головного інженера з нової техніки та підготовки виробництва (першого заступника головного інженера);
  • 3) начальник інструментального відділу;
  • 4) головний бухгалтер.

Оберіть одну із зазначених вище посад; вибір обґрунтуйте, спираючись па такі організаційні моменти в управлінні:

  • — визначте організаційну структуру підприємства в цілому і проаналізуйте місце обраної вами посади в ній;
  • — визначте тип організаційної структури управління, що застосовується керівництвом до вашої посади;
  • — внесіть пропозиції щодо поліпшення діяльності цієї структури управління.
  • 2. На сьогодні жодна організація не працює відокремлено від зовнішнього середовища. Умовно фактори зовнішнього середовища поділяють на пряму та непряму дії. Перші безпосередньо впливають на діяльність організації і залежать від неї; другі мають опосередкований вплив на організацію через певні механізми та взаємовідносини.

До факторів зовнішнього середовища належать такі, як конкуренти, стан економіки, техніки та технології, споживачі, посередники, соціально-культурні чинники, політичні обставини, міжнародне оточення, законодавство, науково-технічний прогрес, міжнародні події, акціонери тощо.

Завдання

Згрупуйте зазначені вище чинники у дві колонки: 1) фактори прямої дії зовнішнього середовища; 2) фактори непрямої Дії.

VI. Структурно-логічні схеми

Заповніть порожні місця структурно-логічних таблиць, позначені запитаннями, необхідними термінами (поняттями) відповідно до змісту.

Таблиця 6.1. Основні фази організаційного процесу

№ з/п Основні фази організаційного процесу Функції, що виконуються її межах кожної фази
і—і '- 3
1 Фаза починається від першого задуму організації до стадії реального формування апарату організації а) ?

б) визначення способів їх вирішення;

в) забезпечення здійснення
2 Фаза облаштування триває від початку формування до поточної діяльності а) визначення системи необхідних видів діяльності;

б) ?

в) забезпечення стимулювання виконавців
3 Розпорядча фаза здійснюється у сформованому апараті за визначеними напрямами як поточне керівництво діяльністю організації а) ?

б) визначення змісту розпоряджень;

в) забезпечення виконання розпоряджень

Таблиця 6.2. Переваги та недоліки лінійних організаційних структур управління

Переваги та недоліки лінійних організаційних структур управління

Переваги та недоліки функціональних організаційних структур управління

Таблиця 6.4. Переваги та недоліки продуктових організаційних структур управління

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >