< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ситуаційні задачі

1. У 2005—2007 рр. фірма N. що займалася продажем побутової техніки" дотримувалася стратегії обмеженого зростання. Керівництво застосовувало тверді ставки окладів, директор безпосередні вказівки передавав начальникам відділів, у фірмі мав місце бюрократичний стиль управління. Але потім відбулася зміна керівництва. На фірмі почалися хвилювання.

Новий молодий директор пропонує інший шлях розвитку: перейти на продаж комп'ютерів та оргтехніки, тобто вийти на новий сегмент ринку, при цьому не тільки зберегти показники прибутковості, а й збільшити їх. Щодо персоналу, то керівництво планує застосувати нові методи заохочення працівників, а саме; залучити підлеглих до процесу прийняття рішень, показати перспективи кар'єрного зростання. Новий директор хоче розширити систему функціональних зв'язків, окрім того, він приділяє значну увагу професійним тренінгам і робить ставку на менеджерів середньої лапки. Працівники, які працювали раніше, занепокоєні, чи не загрожує їм звільнення за нового директора, якими методами він керуватиметься і чи доцільна взагалі ця нова стратегія.

Якими були б ваші подальші дії на місці керівника, чи додержувалися б ви цієї самої стратегії? Як оціните ситуацію з позицій працівників фірми?

 • 2. "Валянок" — фірма з виготовлення валянок. Ви — менеджер цієї організації. Вона колись мала великі темпи зростання. На ринку країни в неї не було конкурентів, але потім з'явились. Причому кожна з фірм-конкурентів має ефективніші плани розвитку, ніж ваша. Виробництво підприємства "Валянок" почало зменшуватися, якість продукції погіршилася, висококваліфіковані працівники звільнилися у зв'язку з невисокою заробітною платою і великими обсягами роботи; продукція втратила конкурентоспроможність на ринку взуття. Ви працюєте у фірмі тільки тиждень. Завдання
 • 1. Запропонуйте примітивну модель стратегічного плану, щоб вивести фірму з майже кризового становища.
 • 2. Оцініть обрану модель з погляду ефективності та ризикованості застосування.
 • 3. Досить складно планувати діяльність банку на значні періоди часу. Тому процес планування у вітчизняних банках обмежується одним роком.

Процес планування має комплексний і системний характер. Головними системами планування банку є:

 • — інформаційна система, що функціонує в банку і забезпечує інформацією процес планування;
 • — методологічний апарат;
 • — планово-аналітична служба, яка здійснює аналітичну обробку даних і визначає планові (цільові) показники на період.

Розглянемо процес планування на прикладі АКБ "Укрсоцбанк" на 2007 р. У плані банку на цей рік визначено основні показники, яких він має досягти. Це збільшення прибутковості реального капіталу: збільшення вартості акцій банку на фондовому ринку, котирування акцій банку на внутрішньому та зовнішньому ринках; входження банку до десятки провідних банків України за показниками прибутку, величиною капіталу, його прибутковістю, сумами активів і депозитів.

Завдання

Якими шляхами "Укрсоцбанк" може досягти зазначених показників? Для вирішення цього питання пропонуються такі варіанти. Вибравши ту чи іншу відповідь, обґрунтуйте, чому саме цей підхід є кращим?

Варіанти (розставте ці пункти у прийнятному для вас порядку):

 • 1) розширення клієнтської бази;
 • 2) розвиток ефективно діючих філіалів;
 • 3) поліпшення якості обслуговування;
 • 4). розвиток інформаційних технологій і процедур; 5) удосконалення організаційної структури та якості персоналу.

Структурно-логічні схеми

Заповніть порожні місця структурно-логічних схем і таблиць, позначені запитаннями, необхідними термінами (поняттями) відповідно до змісту.

Таблиця 5.1. Опис цілей організації

№ з/п Назва цілі Показник визначення цілей
1 Прибутковість ?
2 Ринки ?
3 Рентабельність ?
4 Продукція ?
5 Фінансові можливості ?
6 Виробничі потужності ?
7 ?
8 Зміни в структурі або діяльності ?
9 Використання персоналу ?
10 Соціальна відповідальність ?

Елементи стратегії

Схема 5.1. Елементи стратегії

Процес стратегічного планування

Схема 5.2. Процес стратегічного планування

Таблиця 5.2. Аналіз стратегії за Мінцбергом

Планова модель Модель підприємницького зразка Модель навчання на досвіді
Визначення стратегії — поміркований, усвідомлений, контрольований процес ? Процес визначення стратегії розвивається та повторюється
? Суб'єктивний характер. Приймається на основі вивчення динаміки, тенденцій та логіки Стратегія формується під дією зовнішніх нсконтрольова-них чинників
Модель розробляється та підтримується штатом плановиків, виконавець є архітектором її розробки Модель стратегії — це щит, під яким ухвалюються управлінські рішення та виконуються дії ?
Модель потребує, щоб після її вибору почалася стадія реалізації ? Стратегія виникає з динаміки організації та є справою багатьох
? Процес має спонтанний характер або може керуватися

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >