< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Терміни і поняття

До кожного з перелічених визначень доберіть відповідний термін або поняття:

 • а) газети, торгові журнали, інформаційні бюлетені, професійні журнали та річні звіти;
 • б) ґрунтується на припущенні, згідно з яким подія, що відбулася в минулому, дає достатнє уявлення для оцінювання майбутнього;
 • в) дають змогу передбачити економічну доцільність розробки нових технологій;
 • г) його мета застосування полягає в досягненні максимального результату в умовах, коли сподівання особи, котра приймає рішення, пов'язані виключно з оптимістичним сценарієм розгортання подій;
 • д) методи, що використовуються в умовах, якщо фактори, які визначають прийняття рішення, не можна кількісно охарактеризувати або їх взагалі не можна кількісно визначити;
 • е) метод прогнозування, що міститься в об'єднанні й усередненні думок експертів у ревалентних сферах;

є) процес, який починається з констатації виникнення проблемної ситуації та завершується вибором рішення, тобто вибором дії, спрямованої на усунення проблеми;

 • ж) перша, базова складова процесу управління, що забезпечує процес функціонування господарської організації шляхом взаємозв'язку формальних і неформальних, інтелектуальних та оргалізаційно-практичних аспектів менеджменту;
 • з) його мета полягає у виборі найліпшого з варіантів рішення за умов очікування вкрай несприятливого розвитку ситуації;
 • и) дають можливість, використовуючи багато сфер знань, передбачити, що станеться у складних ситуаціях;

і) застосовуються з метою передбачення загального стану економіки й обсягу збуту для конкретної компанії конкретного продукту;

ї) дають змогу передбачити стратегію й тактику конкурентів;

 • й) використовується з метою передбачення змін у соціальних настановах людей та стані суспільства;
 • к) досвідчені торговельні агенти, які часто правильно передбачають майбутній попит.
 • 1. Якісні методи обґрунтування управлінських рішепь.
 • 2. Управлінське рішення.
 • 3. Прийняття рішення.
 • 4. Критерій оптимізму.
 • 5. Економічні прогнози.
 • 6. Прогнози розвитку технології.
 • 7. Прогнози розвитку конкуренції.
 • 8. Прогнози на основі опитувань і досліджспь.
 • 9. Соціальне прогнозування.
 • 10. Аналіз часових рядів.
 • 11. Думка журі.
 • 12. Сукупна думка працівників збуту.
 • 13. Джерела письмової інформації про зовнішнє середовища.
 • 14. Критерій Уолда.

Тести

Виберіть правильний варіант відповіді:

 • 1. У чому полягає сутність критерію коефіцієнта оптимізму (критерій Гурвіца):
 • 1) досягнення максимального результату в умовах, коли сподівання особи, яка приймає рішення, пов'язані виключно з оптимістичним сценарієм розгортання подій;
 • 2) вибір найліпшої альтернативи, якщо настання тих чи інших умов їх реалізації є випадковим явищем;
 • 3) оптимізація не виграшів (прибуток, дохід, обсяг обороту, частка ринку тощо), а втрачених можливостей (неотримані прибуток, дохід, обсяг обороту, частка ринку тощо) або ризиків, які намагаються мінімізувати;
 • 4) урахувапня рівня оптимізму особи, котра приймає рішення, і таким чином досягнення більшого ступеня адекватності алгоритму розрахунків кінцевих результатів реалізації альтернатив та відчуттів (інтуїції, сподівань) особи, яка здійснює ці розрахунки?
 • 2. Критерій жалю (критерій Севіджа) має на меті:
 • 1) досягнення максимального результату в умовах, коли сподівання особи, яка приймає рішення, пов'язані виключно з оптимістичним сценарієм розгортання подій;
 • 2) вибір найліпшої з альтернатив, якщо настання тих чи інших умов їх реалізації є явищем випадковим;
 • 3) оптимізація не виграшів (прибуток, дохід, обсяг обороту, частка рипку тощо), а втрачених можливостей (неотримані прибуток, дохід, обсяг обороту, частка ринку тощо) або ризиків, які намагаються мінімізувати;
 • 4) урахування рівня оптимізму особи, котра приймає рішення, і таким чипом досягнення більшого ступеня адекватності алгоритму розрахунків кінцевих результатів реалізації альтернатив та відчуттів (інтуїції, сподівапь) особи, яка їх здійснює.
 • 3. Критерій Лалласа передбачає:
 • 1) досягнення максимального результату, якщо сподівання особи, яка приймає рішення, пов'язані лише з оптимістичним сценарієм розгортання подій;
 • 2) вибір найліпшої альтернативи за умов, коли настання тих чи інших умов їх реалізації є випадковим явищем;
 • 3) оптимізацію не виграшів (прибуток, дохід, обсяг обороту, частка ринку тощо), а втрачених можливостей (неотримані прибуток, дохід, обсяг обороту, частка ринку тощо) або ризиків, котрі намагаються мінімізувати;
 • 4) урахування рівня оптимізму особи, яка приймає рішення, і таким чином досягнення більшого ступеня адекватності алгоритму розрахунків кінцевих результатів реалізації альтернатив та відчуттів (інтуїції, сподівапь) особи, котра їх здійснює.
 • 4. Одним із методів статистичної теорії рішень, за допомогою якого керівник вибирає один варіант із декількох, є:
 • 1) "платіжна матриця";
 • 2) думка журі;
 • 3) "дерево рішень";
 • 4) метод експертних оцінок.
 • 5. Популярний метод науки управління, що використовується з метою вибору найліпшого напрямку дій з наявних варіантів:
 • 1) "дерево рішень";
 • 2) думка журі;
 • 3) "платіжна матриця";
 • 4) метод експертних оцінок.
 • 6. Серед методів прогнозувапня управлінських рішень розрізняють:
 • 1) програмовані і непрограмовані;
 • 2) ігрові та неігрові;
 • 3) кількісні та якісні.
 • 4) математичні та економічні.
 • 7. Одним із сучасних методів для передбачення змін усоціаль-них настановах людей та стані суспільства вважається:
 • 1) "квіточка рішень";
 • 2) "дерево рішень";
 • 3) соціальне прогнозування.
 • 8. Цей метод прогнозування, що міститься в об'єднанні й усередненні думок експертів у ревалентних сферах:
 • 1) сукупна думка працівників збуту;
 • 2) думка журі;
 • 3) модель очікування споживача.
 • 9. До методів прийняття раціональних управлінських рішень належать:
 • 1) метод ділових ігор та аналітично-систематизаційний метод;
 • 2) матриця оцінювання наслідків реалізації рішення та метод теорії ігор;
 • 3) матриця БКГ та 8У0Т-аналіз;
 • 4) модель регресії та метод експертних оцінок.
 • 10. Побудуйте "дерево рішень", розташувавши за порядком його гілки:
 • 1) події (значення ймовірності подій);
 • 2) можливі дії;
 • 3) очікуваний виграш;
 • 4) перша точка прийняття рішення;
 • 5) друга точка прийняття рішення; в) можливі події;
 • 7) очікуваний результат.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >