< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

Виберіть правильний варіант відповіді.

 • 1. У чому полягає головне завдання підприємства:
 • 1) зробити ресурси продуктивними;
 • 2) отримати максимальні прибутки;
 • 3) досягти значного соціального ефекту;
 • 4) мінімізація витрат?
 • 2. Що означає продуктивність підприємства:
 • 1) баланс між усіма чинниками виробництва;
 • 2) баланс між усіма чинниками виробництва, який забезпечує найбільші обсяги виробництва та найбільший соціальний ефект за найменших витрат;
 • 3) баланс між усіма чинниками виробництва, що забезпечує найбільші обсяги виробництва за найменших витрат;
 • 4) баланс між усіма чинниками виробництва, що забезпечує найбільші обсяги виробництва?
 • 3. Економічність має місце, якщо:
 • 1) певні виходи операційної системи досягнуто за умови такої самої кількості входів;
 • 2) виходи операційної системи досягнуто;
 • 3) певні виходи операційної системи досягнуто за будь-яких умов;
 • 4) певні виходи операційної системи досягнуто за умови мінімальних входів?
 • 4. У чому полягає сутність поняття "конкурентоспроможність":
 • 1) виражена компетентність фірми, її вміння робити щось ліпше, ніж конкуренти;
 • 2) здатність фірми виробляти якісну продукцію;
 • 3) компетентність фірми на ринку;
 • 4) здатність виробляти продукцію краще за інших?
 • 5. Хто започаткував теорію порівняльних переваг: 1) А. Маслоу;
 • 2) А. Сміт;
 • 3) Д. Рікардо;
 • 4) В. Врум?
 • 6. Що визначається такими чинниками, як кількість виробленої продукції, відповідність асортименту продукції попиту на неї, якість продукції:
 • 1) загальна вартість входів;
 • 2) ринкова вартість виходів;
 • 3) конкурентоспроможність фірми;
 • 4) місце на ринку організації?
 • 7. Що визначається такими чинниками, як кількість спожитих матеріалів, ціна закупівлі, затрати на зберігання матеріалів:
 • 1) асортимент продукції, що виробляється;
 • 2) місце організації на ринку;
 • 3) загальна вартість входів;
 • 4) ринкова вартість виходів?
 • 8. Для чого потрібний контроль якості:
 • 1) щоб визначити, хто працює правильно, а хто ні;
 • 2) з метою визначення якості виробленої продукції;
 • 3) для визначення відповідальних за роботу;
 • 4) щоб з'ясувати "вузькі" місця у процесі виробництва?
 • 9. Що необхідно керівництву для одержання ідей та реалізації відповідних рішень:
 • 1) ефективна система контролю;
 • 2) ефективна система зв'язку вниз і вгору по вертикалі;
 • 3) достатнє матеріальне забезпечення;
 • 4) відповіді 1), 2)ІЗ)правильні?
 • 10. Чому сприяють умови праці:
 • 1) розвитку продуктивності;
 • 2) соціальному значенню підприємства;
 • 3) залученню кваліфікованих кадрів;
 • 4) максимальній віддачі працівників?

Твердження

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

 • 1. Вимірювання продуктивності — основний засіб для порівняння якості менеджменту різних підрозділів підприємства або менеджменту різних підприємств:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 2. Одним із головних чинників ефективності є кількість:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 3. Цикл продуктивності — логічна послідовність подій, що забезпечують підприємству можливість успіху шляхом збільшення продуктивності:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 4. Конкурентоспроможність — це виражена компетентність фірми, її вміння робити щось ліпше, ніж конкуренти:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 5. Входи операційної системи репрезентують результати:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 6. Виходи операційної системи репрезентують ресурси, використані з метою отримання результатів:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 7. Експлуатація обладнання і транспорту за незмінного обсягу виробництва коштує дорожче:
  • а)так; б) ні.
 • 8. Високі темпи інформації знецінюють гроші та збільшу ють продуктивність:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 9. Прогресивніша технологія завжди призводить до зростання продуктивності:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 10. Ревалентна інформація — необхідна умова для прийняття якісного рішення:
  • а) так;
  • б) ні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >