< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

Виберіть правильний варіант відповіді.

 • 1. В якій послідовності розташовуються етапи процесу прийняття рішення:
 • 1) діагноз проблеми, виявлення альтернатив, формулювання обмежень та критеріїв для прийняття рішень, оцінювання альтернатив, зворотний зв'язок, кінцевий вибір;
 • 2) діагноз проблеми, формулювання обмежень і критеріїв з метою прийняття рішень, оцінювання та виявлення альтернатив, кінцевий вибір, зворотний зв'язок;
 • 3) діагноз проблеми, формулювання обмежень і критеріїв для прийняття рішень, виявлення альтернатив, зворотний зв'язок, оцінювання альтернатив, кінцевий вибір;
 • 4) виявлення альтернатив, формулювання обмежень та критеріїв з метою прийняття рішень, діагноз проблеми, оцінювання альтернатив, кінцевий вибір, зворотний зв'язок?
 • 2. У чому полягає сутність поняття "фізична модель":
 • 1) символічна модель;
 • 2) досліджуваний об'єкт, який поводиться як реальний об'єкт, але насправді таким не є;
 • 3) те, що досліджується за допомогою збільшеного або зменшеного опису об'єкта або системи;
 • 4) відповіді 1), 2) і 3) неправильні?
 • 3. У чому полягає головна мета моделі управління запасами:
 • 1) підрахунок запасів;
 • 2) зведення до мінімуму негативних наслідків накопичення запасів, що відображається у певних витратах;
 • 3) збільшення прибутку;
 • 4) урівноваження витрат на додаткові канали обслуговування та втрат від обслуговування на рівні, нижчому ніж оптимальний?
 • 4. Організаційне рішення — це:
 • 1) вибір, який має зробити керівник, щоб виконати обов'язки;
 • 2) вибір, що робить керівник;
 • 3) вибір, зроблений тільки на основі відчуття керівника;
 • 4) послідовність кроків або дій, у результаті яких керівник приймає рішення, відповідно до посади.
 • 5. Яке рішення є результатом реалізації певної послідовності кроків або дій, подібних до тих, що застосовуються у процесі вирішення математичного рівняння:
 • 1) рішення, що ґрунтується на міркуваннях;
 • 2) інтуїтивне;
 • 3) запрограмоване;
 • 4) організаційне?
 • 6. Який із методів найтиповіший для кількісного прогнозування:
 • 1) причинно-наслідкове моделювання;
 • 2) соціальне прогнозування;
 • 3) економічні прогнози;
 • 4) прогнози розвитку конкуренції?
 • 7. У чому полягає сутність методу експертних оцінок:
 • 1) прогноз групи експертів, що ґрунтується на результатах опитування клієнтів організації;
 • 2) метод прогнозування, сутність якого полягає в досягненні згоди між експертами в ревалентних сферах;
 • 3) процедура, що дає змогу групі експертів досягати згоди;
 • 4) відповіді 2), 3) правильні?
 • 8. Яка роль керівника не належить до тих чотирьох, які виокремив Мінцберг:
 • 1) спеціаліст роботи з персоналом;
 • 2) спеціаліст з виправлення порушень у роботі;
 • 3) розподілювач ресурсів;
 • 4) підприємець?
 • 9. У чому полягає сутність терміна "рішення":
 • 1) вибір альтернативи;
 • 2) вибір напряму дій;
 • 3) вибір, заснований на емпіричному досвіді;
 • 4) вибір зроблений навмання?
 • 10. Проблема — це:
 • 1) ситуація, коли поставлені цілі є недосяжними;
 • 2) ситуація, яку неможливо передбачити;
 • 3) ситуація, що виникає у зв'язку з існуванням зовнішнього середовища;
 • 4) ситуація, яка виникає за неефективного менеджменту.

Твердження

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

 • 1. Рішення — це вибір альтернативи:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 2. Інтуїтивне рішення — вибір, зумовлений знаннями або набутим досвідом:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 3. Етапами раціонального вирішення проблеми є: її діагноз, виявлення альтернатив, кінцевий вибір:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 4. До рішень, що приймаються за умов ризику, належать такі, результати яких не визначені, але ймовірність кожного результату відома:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 5. Багато факторів, що ускладнюють міжособистісні та внутрішньоорганізаційні комунікації, не впливають на прийняття рішення:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 6. Модель — це уявлення про об'єкт, системи або ідеї в певній формі, що відрізняється від самої цілісності:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 7. Найпоширенішими типами моделей, що можуть допомогти у прийнятті рішень, вважаються: модель управління запасами та модель лінійного програмування:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 8. До методів прийняття рішень належать теорія ігор та імітація:
  • а) так; б. ні.
 • 9. Прогнозування — популярний метод науки управління, що використовується з метою вибору найліпшого напряму дій з наявних варіантів:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 10. Типові методи кількісного прогнозування — це аналіз часових рядів і каузальне (причинно-наслідкове) моделювання:
  • а) так;
  • б) ні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >