< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

Виберіть правильний варіант відповіді.

 • 1. Що є складовою процесу планування:
 • 1) складання перспективних планів-прогнозів;
 • 2) складання поточних планів-прогнозів;
 • 3) відповіді 1) і 2) правильні;
 • 4) визначення об'єктивних тенденцій розвитку бізнесу?
 • 2. На яке запитання відповідає планування, як функція менеджменту:
 • 1) де ми перебуваємо нині;
 • 2) для чого існує фірма;
 • 3) якими мають бути цілі організації;
 • 4) як організація впливає на зовнішнє середовище?
 • 3. На що орієнтується управління за цілями:
 • 1) досягнення цілей і завдань, що мають об'єктивну потребу вирішення;
 • 2) досягнення сукупностей цілей та завдань, що стоять перед організацією;
 • 3) визначення повноважень і обов'язків усіх керівників підприємства;
 • 4) складання реальних планів досягнення визначених цілей?
 • 4. Управління за цілями починається з аналізу того, що розроблено па певний момент, перспективне майбутнє і які корективи слід внести під час реалізації цілей. Що є наступним кроком:
 • 1) складання планів;
 • 2) складання прогнозів;
 • 3) складання декларацій;
 • 4) складання "дерева рішень"?
 • 5. Що допомагає створити умови для заохочення:
 • 1) декларація;
 • 2) план діяльності фірми;
 • 3) прогноз майбутньої діяльності організації;
 • 4) аналіз діяльності фірми в минулому?
 • 6. У чому полягає сутність поняття "синергічний ефект":
 • 1) результат трансформаційного процесу в системі;
 • 2) ефект цілісності;
 • 3) ієрархія системи;
 • 4) сукупність зв'язків між елементами системи?
 • 7. Чим визначається корпоративна місія фірми:
 • 1) ефективним управлінням;
 • 2) аналізом дії конкурентів;
 • 3) ясністю ЇЇ стратегії;
 • 4) якістю її стратегії?
 • 8. Місія організації — це:
 • 1) взаємопов'язаний комплекс заходів щодо поліпшення життєздатності організації в конкурентній боротьбі;
 • 2) основний загальний орієнтир її діяльності, чітко визначена причина її існування, особлива роль;
 • 3) процес контролю зовнішніх факторів з метою визначення майбутніх можливостей і загроз;
 • 4) компоненти, що небезпосередньо впливають на організацію;
 • 5) відповіді 1), 2), 3) і 4) неправильні.
 • 9. У чому полягає сутність реалізації стратегії:
 • 1) перетворення стратегічного плану на дію;
 • 2) перетворення поточного плану на дію;
 • 3) створення умов для наступного розвитку фірми;
 • 4) відповіді 1), 2) і 3) неправильні?
 • 10. Цілі організації конкретизують її подальшу діяльність і мають відповідати таким вимогам:
 • 1) бути конкретними, чітко визначеними і підлягати визначенню;
 • 2) визначати комерційну діяльність;
 • 3) підвищувати ефективність роботи організації за рахунок того, що кожен має чітке уявлення про свої цілі та цілі організації;
 • 4) визначати повноваження й обов'язки всіх керівників підприємства.

Твердження

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

 • 1. Планування — друга функція управління, вона передує іншим управлінським функціям і визначає їх сутність:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 2. Прогнозування — це визначення об'єктивних тенденцій розвитку бізнесу в майбутньому, а також альтернативних шляхів розвитку і термінів їх реалізації:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 3. Середньо термінові цілі організації — цілі від одного до п'яти років:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 4. Позитивна властивість управління за цілями полягає в підвищенні ефективності роботи організації за рахунок того, що кожен має чітке уявлення про свої цілі та цілі організації:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 5. Стратегія — це узагальнювальна модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координування та розподілу ресурсів фірми, тобто розробка стратегії фірми передбачає розробку планів досягнення цілей, в якому передбачені можливості фірми:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 6. Стратегічне планування — сукупність дій та рішень, що використовує керівництво, вони сприяють розробці специфічних стратегій з метою досягнення цілей організації:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 7. У процесі аналізу зовнішнього середовища слід враховувати зміни в технології виробництва, застосування персональних електронно-обчислювальних машин у проектуванні та представленні товарів і послуг або успіхи в технології засобів зв'язку:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 8. Реалізація перетворює стратегічний план на дію:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 9. Правило характеризує дії, які потрібно вживати в конкретній ситуації:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 10. Процес оцінювання використовується як механізм зворотного зв'язку для коригування стратегії:
  • а) так;
  • б) ні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >