< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Твердження

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

 • 1. Процес прийняття рішень — основа теорії управління;
 • а) так;
 • б) ні.
 • 2. Сутність науки управління спрямована на зменшення ефективності організації шляхом збільшення здатності керівництва до прийняття обґрунтованих об'єктивних рішень:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 3. Загалом "платіжна матриця" корисна, якщо: немає обмеженої кількості альтернатив або варіантів стратегії для вибору між ними:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 4. "Платіжна матриця"— один із методів статистичної теорії рішень, за допомогою якого керівник вибирає один із декількох варіантів:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 5. Очікуване значення альтернативи або варіанта стратегії — добуток можливих значень, помножених на відповідні можливості:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 6. Експертні методи обґрунтування управлінських рішень широко застосовують у разі, якщо для прийняття рішень неможливо використовувати кількісні методи;
 • а) так;
 • б) ні.
 • 7. Прогнозування — метод, в якому застосовуються як набутий раніше досвід, так і поточні припущення стосовно майбутнього з метою його визначення:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 8. Економічні прогнози використовуються, щоб передбачити загальний етап економіки й обсяг збуту для всіх компаній:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 9. Керівництво покладається на різні джерела письмової та усної інформації як основний засіб для прогнозування та вироблення цілей:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 10. Прогнози розвитку технології дають змогу передбачити економічну доцільність розробки нових технологій:
  • а) так;
  • б) ні.

Ситуаційні задачі

1. Друкарня має такі три види ресурсів: папір, червону та чорну фарби. Вона може надрукувати афіші двох видів. Норми витрат і ціну афіш кожного виду подано в табл. 4.1.

Сформуйте план випуску, що даватиме максимальну виручку від реалізації усіх надрукованих афіш.

Таблиця 4.1. Показники норм витрат і цін афіш

Афіша Оптова ціна (гри) Витрати на одиницю
Папір (г) | Червона фарба (г) Чорна фарба (г)
1-й вид 300 50 1,25 3
2-й вид 500 40 5 5
Запас ресурсу (кг) 200 12,5 15
 • 2. У фірму "Мода-стиль" на постійну роботу потрібен модельєр. З цією метою провели конкурс, що передбачав співбесіду та психологічні тести. У результаті відбору конкурсантів визначились з трьома претендентами:
 • 1) талановитий модельєр — людина комунікабельна, але не має трудового досвіду;
 • 2) жінка, яка є майстром своєї справи, вміє працювати з людьми, має міжнародні дипломи;
 • 3) майстер, котрому подобається його робота, але тести свідчать, що ця людина конфліктна.

Перед керівником постає запитання: кого прийняти?

Ділова гра "Розробка управлінських рішень в умовах конкуренції на ринку комп'ютерів".

 • 1. Фірма щороку випускає 5000 комп'ютерів. Щоб серйозно протистояти конкурентам, потрібно зробити вибір:
 • 1) зменшити ціну на продукцію на 10%, тоді прибуток фірми від продажу кожного комп'ютера скоротиться з 300 до 200 ум. од.;
 • 2) збільшити рекламу і кількість збутових організацій. При цьому рекламні витрати на одиницю продукції зростуть зі 100 до 120 ум. од.

Завдання

 • 1. Визначте фактори, що враховуватимуться під час прийняття рішення, і перелік можливих альтернатив рішення.
 • 2. Розрахуйте прибутковість.
 • 3. Прийміть єдине рішення.
 • 2. У результаті посилення позицій конкурентів на ринку у фірми виникли труднощі зі збутом комп'ютерів. Є кілька варіантів розв'язання задачі:
 • 1) зменшити виробництво комп'ютерів з 5000 до 4000 ум. од. у місяць, при цьому ваші витрати становитимуть 50 000 ум. од.;
 • 2) удосконалити моделі комп'ютерів, що виробляються. У цьому разі втрати доходу дорівнюватимуть 20 000 ум. од. (від модернізації) та 30 000 ум. од. (від внесення змін у технологію);
 • 3) посилити рекламну кампанію — витрати на одиницю продукції збільшаться па 8 ум. од.

Завдання

 • 1. Визначте фактори, що впливають на прийняття рішень.
 • 2. Оберіть остаточне рішення.
 • 3. Оформіть результати.
 • 4. Сформулюйте висновки.

Структурно-логічні схеми

Заповніть порожні місця схеми, позначені запитаннями, необхідними термінами (поняттями) відповідно до змісту.

Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень

Схема 4.1. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень

Кросворди

По горизонталі

1. Модель прийняття рішень. 3. Вибір альтернатив з виконання повноважень. 6. Модель, в якій застосовується збільшення зменшення об'єкта опису. 9. Метод передбачення майбутнього. 12. Рішення, прийняте в стандартних ситуаціях. 15. Множина варіантів, з яких потрібно вибрати один. 17. Рішення, обґрунтоване за допомогою аналітичного процесу. 19. Випробування моделі на практиці. 23. Рішення, що приймається в нестандартних ситуаціях. 24. Рішення, яке приймає керівник організації. 25. Рівень визначеності, коли можна прогнозувати результат. 26. Умови, за яких неможливо оцінити результат. 32. Середовище, що має високий потенціал невизначеності. 33. Учений, який визначив чотири ролі керівника в галузі прийняття рішень. 34. Джерело письмової інформації про зовнішнє середовище. 35. Прогноз, що використовується з метою передбачення змін у суспільстві. 36. Дані, на основі яких керівник приймає рішення. 37. Людина, котра управляє людьми або певними процесами.

По вертикалі

1. Рішення, прийняте па підставі інтуїції. 2. Фактор, за допомогою якого одні рішення впливають на інші. 4. Залежність між фактором, що досліджується, й іншими змінними. 5. Група методів прогнозування. 7. Схематичне представлення об'єкта чи явища. 8. Джерело усної інформації. 10. Дані, що стосуються конкретної проблеми або людини. 11. Перешкоди, які зменшують можливості під час прийняття рішень. 13. Модель, що є об'єктом, який поводиться як реальний, але насправді таким не є. 14. Модель, в котрій використовуються символи для характеристики процесів, явищ. 16. Перший етап раціонального вирішення проблем .18. Стандарти, за якими мають оцінюватися альтернативні варіанти вибору. 20. Допустиме значення події, яка відбудеться. 21. Приведення рішення в дію. 22. Отримання незаконним способом даних про конкурентів. 26. Група методів прогнозування. 27. Схематичне представлення проблеми, пов'язаної з прийняттям рішень (метод). 28. Одна з чотирьох ролей керівника, котрі виокремив Г. Мінцберг. 29. Один із методів статистичної теорії рішень (платіжна...). ЗО. Один із видів прогнозів. 31. Дисципліна, що вивчає науку управління персоналом. 38. Людина, яка управляє персоналом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >