< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Твердження

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

 • 1. Мотивація — це готовність людей докласти максимальних зусиль з метою досягнення організаційних цілей, що зумовлено здатністю цих зусиль задовольняти певну індивідуальну потребу;
 • а) так;
 • б) ні.
 • 2. Змістові теорії мотивації ґрунтуються на поведінці людини і враховують Гї сприйняття та набутий досвід:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 3. Потреби поділяються на первинні та вторинні:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 4. Винагороди — усвідомлене відчуття нестачі, потреби в чомусь, яке має визначений напрям або шлях до вирішення:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 5. Змістові теорії намагаються визначити потреби, що спонукають людей до дії. У них аналізуються людські потреби, вони допомагають керівникам зрозуміти, які винагороди за працю люди цінуватимуть, а які — ні:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 6. А. Маслоу запропонував власну теорію трьох потреб:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 7. Ф. Герцберг і група його послідовників розробили модель мотивації, засновану на потребах двофакторної теорії:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 8. Є три основні процесуальні теорії мотивації: теорія очікування, теорія справедливості й об'єднана модель мотивації Портера — Лоулера:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 9. Валентність — це очікування певних винагород або заохочень у відповідь на досягнутий рівень результатів:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 10. Сума потреб конкретного працівника — увесь комплекс первинних і вторинних потреб, що впливають на поведінку людини, яка займає певну посаду або відповідальна за виконання обов'язків у визначений час:
  • а) так;
  • б) ні.

Ситуаційні задачі

1. Компанію "Неткорп системс" заснували в 1994 р. Вона є одним із лідерів сітьових технологій Інтернету. Штаб-квартира компанії розташована у Сан-Хосе, штат Каліфорнія, СІЛА. Очолює її президент і генеральний директор Дж. Чемберз. "Неткорп системс" має понад 430 офісів із продажу та технічної підтримки клієнтів у 60 країнах. Чистий обсяг продажу компанії в 2003 р. становив 18,9 млрд дол. США. У І кварталі 2004 р. дохід компанії дорівнював 5,1 млрд дол. США. Чисельність співробітників перевищувала 34 237 осіб.

Українське представництво "Неткорп системс" займається побудовою найбільших інформаційних мереж у різних секторах економіки України. Серед клієнтів компанії — Ощадбанк, банк "Аваль", HAK "Нафтогаз України", Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, провідні українські підприємства.

Ситуація

Здійснюючи моніторинг українського представництва фірми та досліджуючи ефективність діяльності об'єктів і суб'єктів управління, виявили такі проблеми:

 • 1) у відділі інновацій, функціонування якого пов'язане з високим ступенем економічного ризику, спостерігається зменшення продуктивності діяльності керівника відділу у зв'язку з:
  • — потребою діяти відповідно до безпосередніх рішень зборів акціонерів;
  • — недостатнім рівнем делегування повноважень і відповідальності вищим керівництвом;
  • — особистою нездатністю приймати ризиковані рішення;
 • 2) від клієнтів отримали скарги на недостатньо професійний рівень інструктажу деяких консультантів з питань роботи встановлених електронних мереж. За умов високого рівня заробітної плати консультантів та рівня контролю за їх діяльністю це може бути зумовлено:
  • — браком визнання та схвалення результатів роботи керівництвом;
  • — невдоволенням політикою фірми;
  • — неможливістю професійного зростання. Завдання
 • 1, З'ясуйте причини (дві з трьох) виникнення проблем із персоналом фірми. Обґрунтуйте відповідь.
 • 2. Із запропонованих теорій мотивації оберіть найдоречнішу для розв'язання проблем у кожній окремій ситуації:
  • — теорія партисипативного управління: надати змогу працівникам брати активну участь у житті фірми та спілкуватися з колегами, що збільшити рівень задоволення роботою;
  • — двофакториа теорія Ф, Герцберга: якщо немає впливу гігієнічних чинників, варто акцентувати увагу вищого керівництва на мотиваційних факторах;
  • — теорія Н. Подальчака: за умови, що схильні до ризику працівники здатні креативно мислити, брати на себе зобов'язання за відмінне виконання роботи, виявляють ініціативу та діють самостійно, слід розробити систему, що стимулювала б прийняття рішень, пов'язаних із оптимальним і обґрунтованим ступенем ризику.
 • 2. Історія менеджменту зберігає імена видатних менеджерів. Ці люди досягали значних результатів в організації компаній та управління ними.

Одним із таких менеджерів є Лі Якокка. Будучи керівником автомобілебудівної компанії "Форд", він сприяв її розвитку, але був безпідставно звільнений власником компанії Генрі Фордом, який заздрив авторитетові менеджера та не міг терпіти поряд таку сильну особистість.

Лі Якокка хворобливо переживав звільнення і лише через деякий час, заспокоївшись, прийняв пропозицію керівництва компанії "Крайслер" очолити її.

Фінансово-економічне становище цієї компанії було катастрофічним. "Крайслер" поступалася своїм основним конкурентам на автомобільному ринку США: фірмам "Дженерал моторе" і "Форд". Отже, Лі Якокка взявся за, здавалося б, безнадійну справу.

Проводили заходи з удосконалення системи управління виробництвом, пошуку необхідних фінансових засобів, посилення взаємодії збутових служб компанії з виробничими підрозділами, запровадили контроль за роботою.

Л. Якокка встановив собі символічну заробітну плату (1 долар) аж до стабілізації становища компанії, яке через кілька місяців справді поліпшилося, і "Крайслер" знову зайняла міцне становище на автомобільному ринкові.

Запитання:

 • 1) у чому полягають заслуги Лі Якокки як менеджера в стабілізації становища компанії "Крайслер"?
 • 2) як можна оцінювати дії Л. Якокки зі встановлення собі символічного рівня оплати праці:
  • — гарний жест;
  • — не досить виважене рішення;
  • — добре прорахований крок менеджера? Відповіді аргументуйте.
 • 3. На малому будівельному підприємстві працюють такі працівники: директор, комерційний директор, головний бухгалтер, бухгалтер, юрист, секретар, маркетинг-менеджер, заступник директора з будівництва, заступник директора з постачання, бригада будівельників, бригада працівників, які виконують оздоблювальні роботи. Запропонуйте конкретні форми та системи оплати праці всім категоріям працівників підприємства. Пропозиції обґрунтуйте.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >