< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Твердження

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

 • 1. Контроль — це процес досягнення організацією своїх цілей:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 2. Одна з найважливіших особливостей контролю полягає в тому, що контроль не має бути всеосяжним:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 3. Поточний контроль здійснюється безпосередньо в процесі виконання робіт:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 4. Попередній контроль, як правило, реалізується у формі певної політики, процедурі правил:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 5. Щоб контроль був ефективним,він не має бути економічним:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 6. Важлива інформація — це така інформація, що адекватно характеризує досліджуване явище та суттєво необхідна для прийняття правильного рішення:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 7. Найпростіші методи контролю потребують більших зусиль та є менш ефективними:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 8. Система ефективного контролю — система, що дає потрібну інформацію потрібним особам до того, як розвинеться криза:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 9. Кінцева мета контролю полягає в тому, аби зібрати інформацію, встановити стандарти та виявити проблеми, а не в тому, щоб вирішити завдання, які має організація:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 10. Поведінка людей — не єдиний фактор, що визначає ефективність контролю:
  • а) так;
  • б) ні.

Ситуаційні задачі

1. У редакцію щотижневого розважального журналу "Бан-зай" у відділ культури у зв'язку з великою кількістю подій, що відбуваються у цій сфері, вирішили прийняти додаткового журналіста. За допомогою телебачення надали рекламу вакантної посади. До кандидатів ставили таку вимогу, як вміння характеризувати культурно масові заходи з професійного погляду.

До редакції звернулися дві особи. Кандидат А — Іван Кульовий, 20 років, студент третього курсу економічного університету, у сфері журналістики працює два роки, має понад 50 публікацій (які надає за потребою) у розважальних виданнях. Під час співбесіди виявив себе як комунікативна людина, володіє англійською та німецькою.

Кандидат Б — Петро Хвильовий, 22 роки, закінчив державний університет, факультет журналістики. Вільно володіє українською, російською, англійською, має філологічні наукові роботи, знає комп'ютер на рівні користувача; політично обізнаний; досвіду роботи не має, публікацій також.

Після співбесіди головний редактор вирішує, кому з двох хлопців надати перевагу, але щоб остаточно підтвердити вибір, робить такі дії. Він доручає здійснювати шефство над молодими людьми редакторові відділу культури. Щоб перевірити кваліфікаційний рівень майбутніх можливих співробітників, редактор відділу культури дає хлопцям завдання: їм потрібно відвідати театральну прем'єру, щоб на наступний день подати до редакції звіт про подію, що відбулась, у вигляді статті. З метою виконання випробувального завдання надаються рівні можливості щодо збору інформації. За наказом головного редактора завідувач відділу культури телефонує керівникові театру та попередньо повідомляє про прихід журналістів, щоб їм надали всю необхідну інформацію.

Наступного дня Іван Кульовий подав до редакції матеріал з оглядом усіх використаних у виставі театральних концепцій, професійно оцінив з погляду культурного глядача режисерську роботу, до статті дописав інтерв'ю з режисером.

Петро Хвильовий надав матеріал із художнім забарвленням, повний опис події, що відбувалася на сцені, у статті зазначив імена акторів.

Після перевірки отриманого матеріалу редактор відділу культури передав статті головному редакторові. Кого з кандидатів — Івана Кульового чи Петра Хвильового — прийме на роботу головний редактор? Відповідь обґрунтуйте.

2. Контроль — фундаментальна складова процесу управління. Ні планування, ні створення організаційної структури, ні мотивацію не можна розглядати окремо від контролю.

На прикладі двох фірм потрібно перевірити ефективність застосування заходів контролю за виробництвом і досягненням поставлених цілей, оцінити правильність поведінки менеджерів, їх компетентність у прийнятті рішень щодо виробництва.

Порівняємо діяльність фірми "Електро", "Електроленд" і "Електроник". Вони виготовляють електричну конфорку, намагаються збільшити прибуток, мінімізувати витрати і розширити ринки збуту.

Менеджери фірми "Електро" відповідно ставляться до досягнення цілей. Вони визначають стандарти, фактичні результати та здійснюють коригування, якщо результати суттєво відрізняються від поставлених цілей. У цій фірмі є три види контролю: попередній, поточний та заключний. Менеджери відповідають за підбір кадрів: аналізують професійну придатність (відповідні знання і навички), необхідну для виконання поставлених завдань (виготовлення конфорки). У цій організації передбачені певні винагороди за досягнення стандартів. Менеджери постійно контролюють кожен крок працівників, власне процес виробництва і стежать за цільовим використанням ресурсів фірми.

Менеджери фірми "Електроленд" використовують старі стандарти, не намагаючись пристосувати їх до сучасних умов праці. Слідкують за досягненням усіх поставлених цілей, при цьому не передбачається гнучкий підхід до розв'язання нагальних проблем. Кваліфікація працівників середня, до них немає спеціальних професійних вимог, адже фірма сподівається таким чином дещо зменшити вартість робочої сили, а отже, і витрати на виготовлення продукції. На цій фірмі не встановлюють обов'язковий попередній контроль використовуваних матеріальних ресурсів.

На фірмі "Електроник" менеджери намагаються уникати будь-якого контролю, покладаються на порядність працівників. Поставлені цілі досягаються, але не в повній мірі. Відбувається підстановка результатів, а не коригування за великої відмінності між поставленими цілями й отриманими результатами. Серед наявних видів контролю тут застосовують попередній контроль за фінансовими ресурсами. Менеджери не передбачають жодної винагороди за досягнення стандартів. Стандарти встановлюють незалежно від умов і можливостей виробництва. Завдання

 • 1. Оцініть ситуації на фірмах.
 • 2. Сформулюйте основні проблеми на фірмах і проаналізувати причини їх виникнення.
 • 3. Запропонуйте заходи для поліпшення роботи фірм.
 • 4. Оцініть роботу менеджерів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >