< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація контролю стану складського господарства й дотримання умов зберігання цінностей

Передумови організації дієвого внутрішньогосподарського контролю за збереженням запасів підприємства зображено на рис. 10.2.

Зберігання матеріальних цінностей на підприємствах відбувається в умовах складського господарства, що, як правило включає центральний склад і склади у виробничих підрозділах, які забезпечують поточні потреби останніх. Організація складського господарства повинна передбачати збереження матеріальних цінностей від псування, крадіжок, а також належне їх приймання та відпуск. З цією метою, а також для полегшення приймання та відпуску запасів складські приміщення пристосовують до зберігання цінностей певного виду.

Контролерам слід звернути увагу на наявність і правильність оформлення прикріплених до місць зберігання матеріальних ярликів (ф. № М-16), які слугують паспортами для матеріальних цінностей, а також облаштованість складів протипожежними засобами, наявність вимірювальних приладів, необхідного інвентарю. З вагарями (комірниками) повинні проводитись інструктажі щодо порядку визначення ваги вантажів та ведення книги вагаря. Необхідними також є періодичні інструктажі матеріально-відповідальних осіб щодо порядку ведення кількісного обліку, складання матеріальних звітів, оформлення документів на одержання та видачу матеріальних цінностей.

Передумови організації внутрішньогосподарського контролю за збереженням запасів

Рис. 10.2. Передумови організації внутрішньогосподарського контролю за збереженням запасів

В обов'язковому порядку перевіряють наявність укладених договорів (письмових угод) про повну матеріальну відповідальність працівників, які займають такі посади або виконують роботи:

  • - завідуючі складами, камерами схову, складами та їх заступники;
  • - старші контролери і контролери технічного контролю;
  • - завідуючі підприємствами громадського харчування і їх заступники, завідуючі виробництвом, начальники цехів (дільниць) і їх заступники, старші адміністратори та адміністратори залів підприємств громадського харчування, завідуючі заготівельними пунктами, сепараторними відділеннями; завідуючі господарством і коменданти будівель, що здійснюють зберігання матеріальних цінностей;
  • - агенти з постачання, експедитори з перевезення вантажів;
  • - роботи з приймання на зберігання, обробка, зберігання, відпуску матеріальних цінностей на складах, базах, автозаправних станціях, холодильниках, харчоблоках, сховищах, заготівельних пунктах, товарних дільницях, камерах схову, складів і гардеробах з видачі (приймання) матеріальних цінностей особам, які знаходяться в лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладах, пансіонатах, кемпінгах, будинках відпочинку, готелях, гуртожитках, кімнатах відпочинку на транспорті, дитячих закладах, спортивно-оздоровчих і туристичних організаціях, літніх таборах, а також пасажирам всіх видів транспорту;
  • - роботи з приймання від населення предметів культурно-побутового призначення та інших матеріальних цінностей на зберігання в ремонт і для виконання інших операцій, які пов'язані з виготовленням, відновленням або поліпшенням якості цих предметів, їх зберіганню та виконанню інших операцій з ними, з видачі напрокат населенню предметів культурно-побутового призначення;
  • - роботи з продажу (відпуску) товарів (продукції) їх підготовці до продажу незалежно від форм торгівлі і профілю підприємства; роботи з приймання та обробки для доставки (супроводження) вантажу, багажу, поштових відправлень та інших матеріальних і грошових цінностей їх доставці видачі тощо.

Вимогами ст. 134 КзПП передбачено перелік випадків матеріальної відповідальності працівників у повному розмірі завданої шкоди підприємству.

Кількісний облік матеріальних цінностей (за назвами, марками, ґатунками) на складах повинен вестись з використанням карток складського обліку матеріалів (ф. № М-12), а на складах з невеликою номенклатурою матеріальних цінностей допускається ведення книги складського обліку (ф. № 40). Контролери відслідковують відповідність даних первинних прибуткових і видаткових документів записам у картках (книгах) складського обліку.

Обов'язок систематичної (не рідше одного разу на десять днів) перевірки повноти і своєчасності оформлення складських операцій первинними документами, а також перевірки ведення записів у картках (книгах) складського обліку покладається на працівників бухгалтерії. За кожною групою або номенклатурним номером первинні документи, які завідуючі складами щомісяця здають до бухгалтерії повинні оформлятись реєстром приймання-здавання документів (ф. № М-13). Другий примірник реєстру (без документів) за підписом бухгалтера повинен бути повернутий завідуючому складом.

Достовірність даних про залишок на початок місяця, надходження, вибуття та залишок на кінець місяця на складах за кожною групою матеріальних цінностей відстежують порівнянням інформації первинних документів і матеріального звіту (ф. № М-19).

Ефективним заходом у процесі внутрішнього контролю є періодичне проведення на складах контрольних вибіркових перевірок залишків цінностей для порівняння їх з даними обліку. Про результати контрольно-вибіркових перевірок і виявлені порушення перевіряючі доповідають керівнику та головному бухгалтеру підприємства для прийняття належних рішень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >