< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закони України

 • 1. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176795-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47,48,49,50,51,52, ст.349
 • 2. Повітряний кодекс України від 04.05.1993 № 3167-ХІІ //відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 25, ст.274.
 • 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ГУ7/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40 - 44, ст.356.
 • 4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 04.10.2001 р. № 2745 -III. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 5. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 07.07.2005 р. № 2774 -VI.91. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 6. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01 червня 2000 р. № 1775 -III [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 7. Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту" від 01.07.2004 р. № 1961-IV. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 8. Закон України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" від 02.09.2012 р. № 4391-17. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 9. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" від 12.07. 2001 р. № 2664 - III. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.

Постанови Кабінету Міністрів України

 • 10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення розміру плати на видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування" від 13.04.2005 р. № 286. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті" від 14. 08.1996 р. №959. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів" від 29.04.1999 р. № 747. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками" від 18.12.1996 р. № 1523. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 14. Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика)нерезидента від 04.02.2004 № 124. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та правил обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" від 12.10.2002 р. № 1535. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам" від 9.09.2002 р. № 944. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 17. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку та правил проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою від хвороб стихійних лих та нещасних випадків" від 23.04.2003 р. №-590. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 18. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї" від 29.03.2002 р. № 402. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 19. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження розмірів страхових платежів за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 6.01.2005 р. № 5. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 • 20. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро" від 27 квітня 1998 р. №561. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >