< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік виробничих витрат бюджетних установ

(склад та характеристика виробничих витрат бюджетних установ, облік витрат виробничих (навчальних) майстерень, облік витрат підсобних (навчальних) сільських господарств, облік витрат на виготовлення експериментальних пристроїв, облік витрат на заготівлю і перероблення матеріалів)

Склад та характеристика виробничих витрат бюджетних установ

Виробничі витрати - це витрати бюджетної установи, що утворилися під час виробничої діяльності, пов'язаною з основною діяльністю, що повинна забезпечити повне та ефективне виконання кошторису бюджетної установи.

Витрати виробничих майстерень та підсобних сільських господарств розподіляються віднесенням їх на продукцію, вироби та виконання робіт за прямими та накладними витратами, а у підсобних сільських господарств обліковуються окремо за галузями - сільськогосподарського виробництва - рослинництва і тваринництва.

До прямих витрат на виробництво продукції, виробів та виконання робіт належать витрати на матеріали, заробітна плата виробничих працівників; нарахування на заробітну плату виробничих працівників; затрати енергоносіїв. Прямі виробничі витрати відносяться безпосередньо на виготовлену продукцію, вироби і виконані роботи.

До непрямих витрат на виробництво продукції, виробів та виконання робіт належать:

 • o витрати на матеріали;
 • o заробітна плата апарату управління й обслуговуючого персоналу;
 • o нарахування на заробітну плату апарату управління й обслуговуючого персоналу;
 • o оренда приміщень, поточний ремонт тощо.

Накладні витрати попередньо збираються і розподіляються наприкінці місяця пропорційно заробітній платі основних виконавців, матеріальним затратам чи сукупності прямих витрат (у підсобних сільських господарств наприкінці року).

Об'єктами обліку витрат виступає партія однорідних виробів за калькуляційною одиницею - одиниця продукції чи виробу.

Щоб визначити фактичну собівартість одиниці продукції, на підставі даних обліку витрат складають звітну калькуляцію.

Загальна сума витрат на виробництво за мінусом витрат на незакінчене виробництво на кінець звітного періоду, розподіляється за видами готової продукції, після чого визначається собівартість одиниці кожного виду випущеної продукції.

Для обліку витрат на виробництво призначено рахунок 82 "Виробничі витрати", характеристику субрахунків якого відображено в табл. 30.1.

Таблиця 30.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 82 "ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

821

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

Обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг

2

822

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

Обліковуються витрати підсобних сільських і навчально-дослідних господарств

3

823

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

Обліковуються витрати на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами з підприємствами і установами

4

824

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв

Обліковуються витрати на виготовлення різних експериментальних пристроїв (установок, зразків машин і приладів, стендів для випробування) для проведення наукових дослідів за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету

5

825

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

Обліковуються операції із заготівлі і переробки матеріалів господарським способом (пошиття білизни, заготівля палива, переробка овочів тощо)

6

826

Видатки до розподілу

Обліковуються витрати, які в момент їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо на певний вид робіт (об'єкт) або на собівартість певного виду виробів чи продукції, якщо виробляється декілька їх видів

Для обліку витрат виробничих майстерень призначено субрахунки:

 • o 241 "Вироби виробничих (навчальних) майстерень";
 • o 821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень";
 • o 826 "Видатки по розподілу".

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат виробничих (навчальних) майстерень відображено в табл. 30.2.

Таблиця 30.2. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ (НАВЧАЛЬНИХ) МАЙСТЕРЕНЬ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції

821

201, 203, 231, 234, 235, 238, 239

2

Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві

201, 203, 231, 234, 235, 238, 239

821

3

Оплата прямих видатків при виробництві продукції

821

301, 323, 362, 635

4

Нарахована заробітна плата за виготовлення продукції у майстерні (з нарахуванням ЄСВ)

 • - виробничих працівників
 • - працівників апарату управління та обслуговуючому персоналу

821 826

661, 65

5

Списано на витрати виробництва вартість спожитої електроенергії

821

675

6

Списано на витрати вартість послуг з опалення приміщень, поточний ремонт приміщень

826

675

7

Розподілено накладні витрати наприкінці місяця та розподілено пропорційно до обраної бази

821

826

8

Оприбутковані готові вироби і продукція, передані з майстерні на склад

241

821

9

Вироби майстерні, передані для використання у статутній діяльності установи:

а) як господарські, навчальні та інші матеріали

231,234, 236, 238, 239

241

 • б) як малоцінні та швидкозношувані предмети:
  • - на фактичну собівартість
  • - одночасно другий запис на створення фонду

221 801, 802, 811,813

 • 241
 • 411

 • в) як основні засоби або інші необоротні матеріальні активи:
  • - на фактичну собівартість
  • - одночасно другий запис на створення фонду
 • 106,109,113 та ін.
 • 801,802,811,8
 • 13

241 411

10

Списуються витрати виробничих (навчальних) майстерень за закінченими і зданими роботами

432

821

Облік витрат підсобних сільських та навчально-дослідних господарств бюджетної установи ведеться окремо за галузями господарства (тваринництво, рослинництво) та за їх видами.

Для обліку витрат сільських господарств призначено субрахунки:

 • o 251 "Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств";
 • o 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі";
 • o 107 "Робочі та продуктивні тварини";
 • o 822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств";
 • o 826 "Видатки по розподілу".

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат підсобних (навчальних) сільських господарств відображено в табл. 30.3

Таблиця 30.3. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДСОБНИХ (НАВЧАЛЬНИХ) СІЛЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Видача зі складу матеріалів на виробництво продукції

822

234, 235, 238, 239

2

Оплата прямих видатків при виробництві продукції

822

301, 323, 362, 635

3

Нарахована заробітна плата працівникам підсобного сільського господарства (з нарахуванням ЄСВ)

 • o виробничих працівників
 • o працівників апарату управління та обслуговуючому персоналу

822 826

661, 65 661, 65

4

Списано електроенергію, використану у підсобному (навчальному) сільському господарстві

822

675

5

Розподілено накладні витрати наприкінці року за видами продукції

821

826

6

Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві

234, 235, 238, 239

822

7

Оприбуткування продукції, переданої з виробництва на склад

251

822

8

Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю

211

822

9

Оприбуткування м'ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами

251

211 - 218

10

Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі

822

211, 212

11

Продукція сільськогосподарського виробництва передана для використання в установі

232, 239

251

12

Списуються витрати підсобних (навчальних) сільських господарств за закінченими і зданими роботами

432

822

Аналітичний облік витрат ведеться у багатогранних картках ф.283:

 • o для виробничих майстерень - за видами виробів (партіями) і за статтями витрат;
 • o для сільських господарств - за кожним найменуванням сільськогосподарських культур чи на кожну групу тварин за статтями витрат.

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат на виготовлення експериментальних пристроїв відображено в табл. 30.4.

Таблиця 30.4. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списуються витрати, пов'язані з виготовленням експериментальних пристроїв

824

201, 231, 234, 661, 65

2

Оприбутковуються виготовлені експериментальні пристрої

 • 104, 106,
 • 113 801, 811

824 401

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат на заготівлю і перероблення матеріалів відображено в табл. 30.5.

Таблиця 30.5. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗАГОТІВЛЮ І ПЕРЕРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Передавання матеріалів і продуктів харчування в переробку

825

231 - 236, 238, 239

2

Оприбуткування матеріалів, які надійшли від заготівлі і перероблення

231 - 236, 238, 239

825

3

Оприбуткування МШП, які надійшли з перероблення

221

825

Водночас проводиться другий запис

801, 811

411

4

Оприбуткування необоротних активів, виготовлених господарським способом

106, 109, 113,114

825

Водночас проводиться другий запис

801, 811

401

5

Оплата наданих послуг із заготівлі і перероблення матеріалів

825

 • 301, 323, 362, 364,
 • 675

6

Списуються витрати на заготівлю і перероблення матеріалів

432

825

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >