< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Модель ISLM і крива сукупного попиту

Досі в нашому аналізі ISLM припускалося, що рівень цін незмінний. Це означало, що номінальні і реальні величини є однаковими, У реальному світі рівень цін дуже нестабільний. Тому нам варто простежити, як рівень цін, що змінюється, вплине на модель ISLM. Коли проводиться аналіз за допомогою ISLM за змінного рівня цін, то виявляється, що при зниженні рівня цін сукупний обсяг виробництва зростає. Отже, ми отримуємо залежність між рівнем цін і величиною сукупного обсягу виробництва, за якої товарний і грошовий ринки перебувають у рівновазі Цю залежність називають кривою сукупного попиту. Крива сукупного попиту є центральним елементом інструментарію сукупного попиту і сукупної пропозиції у розділі 26, що дозволяє нам пояснити не лише зміни у сукупному обсязі виробництва, але також і у рівні цін.

Оскільки тепер ми хочемо дослідити, що станеться за змінного рівня цін, то більше не можемо припускати, що номінальні і реальні величини співпадають. Змінні видатки, які впливають на криву IS (споживчі видатки, інвестиційні видатки, урядові видатки і чистий експорт), відображають попит на товари і послуги і виступають реальними величинами. Іншими словами, ці змінні відображують фізичні кількості благ, які люди хочуть купити. Внаслідок того, що ці кількості не змінюються при зміні рівня цін, то ця зміна не впливає на криву IS, яка показує комбінації процентної ставки і сукупного обсягу виробництва у реальному вираженні, що відповідають рівновазі товарного ринку.

На криву LМ, з іншого боку, впливають зміни в рівні цін, бо з теорії ліквідності випливає, що попит на гроші у реальному вираженні залежить від реального доходу і реальних процентних ставок. Це логічно, поза як гроші оцінюються за допомогою того, що за них можна купити. Проте пропозиція грошей, про яку читаємо у газетах, не є пропозицією грошей у реальному вираженні, а в номінальному. Коли рівень цін падає, скажімо, на 50 % за незмінної пропозиції грошей, то величина пропозиції грошей у реальному вираженні збільшується (подвоюється), адже її можна використати для купівлі більшої кількості товарів і послуг. Вплив на криву LМ тоді рівнозначний впливові від збільшення пропозиції грошей, коли рівень цін залишається незмінним. Більша величина реальної пропозиції грошей творить надлишок пропозиції грошей, що викликає зниження процентної ставки за кожного рівня обсягу виробництва, і крива LМ переміщується праворуч (див. графік 25.2).

Виведення кривої сукупного попиту

Тепер ми розуміємо, як зміна у рівні цін впливає на криві IS та LМ, і можемо проаналізувати, що станеться з моделлю ISLM за зміни рівня цін. Цей підхід подається на графіку 25.10. Частина (а) графіка містить криві /5 та ЬМ для певного значення номінальної пропозиції грошей. Спочатку розгляньмо рівень цін Рр Крива LМ за цього рівня цін позначається як LМ(РЇ), і її перетин з кривою 15 відбувається у точці 1, в якій обсяг виробництва становить У^. Рівноважний обсяг виробництва У;, що має місце, коли рівень цін становить Р;, також зображується на частині (б) графіка як точка 1. Якщо рівень цін зростає до Р2, тоді в реальному вираженні пропозиція грошей змен

Виведення кривої сукупного попиту.

Графік 25.10. Виведення кривої сукупного попиту.

Модель ISLM на частині (а) графіка показує, що коли рівень цін зростає з Рі до Рг і до Рз, то крива ЦМ переміщується ліворуч, і рівноважний обсяг виробництва зменшується. Комбінації рівня цін і рівноважного обсягу виробництва з частини (а) графіка зображуються на частині (б) графіка, і лінія, яка з'єднує їх, є кривою сукупного попиту АО.

шилася. Вплив цього зростання на криву LМ є рівнозначний зменшенню номінальної пропозиції грошей за незмінного рівня цін. Крива LМ переміщуватиметься у положення LМ(Р2). Новий рівноважний обсяг виробництва впаде до Y2, бо планові інвестиції і чистий експорт скорочуються за зростання процентної ставки. Точка 2 на частині (б) графіка зображує цей обсяг виробництва для рівня цін Р& Збільшення рівня цін до Р3 викликає подальше зменшення у реальній пропозиції грошей, що веде до ще більшого падіння планових інвестицій і чистого експорту. Обсяг виробництва зменшується до У5. Точка 3 на частині (б) графіка зображує цей обсяг виробництва для рівня цін Р3.

Лінія, яка з'єднує три точки на частині (б) графіка 25.10, є кривою сукупного попиту (АО). Ця крива вказує, що рівень сукупного обсягу виробництва відповідає рівновазі на товарному і грошовому ринках за певного рівня цін. Крива сукупного попиту має звичайну спадну траєкторію, оскільки вищий рівень цін зменшує пропозицію грошей у реальному вираженні, підвищує процентні ставки і знижує рівноважний рівень сукупного обсягу виробництва.

Переміщення кривої сукупного попиту внаслідок переміщення кривої IS.

Графік 25.11. Переміщення кривої сукупного попиту внаслідок переміщення кривої IS.

Стимулювальна фіскальна політика, тобто зростання чистого експорту, або оптимізм споживачів і фірм переміщують криву IS праворуч на частині (б) графіка, і за рівня цін Ра рівноважний обсяг виробництва зростає з Ya до Ул'. Ця зміна рівноважного обсягу виробництва показана як переміщення з точки А у точку А' на частині (а). Отже, крива сукупного попиту переміщується праворуч з ADi до ADz.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >