< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Шановні колеги — сьогоднішні й майбутні!

У наш час докорінної перебудови системи суспільних відносин найсуттєвіші перетворення відбуваються саме в соціально-трудовій сфері. Вони зачіпають інтереси мільйонів людей — суб'єктів цих відносин, у зв'язку з чим зростають вимоги до підготовки спеціалістів з вищою освітою, яким належить вирішувати надзвичайно важливі й складні проблеми ефективного формування і використання трудового потенціалу та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях. Відповідно виникає потреба у створенні якісно нових сучасних підручників з економічних дисциплін.

Ви тримаєте в руках підручник з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів вищих навчальних закладів, написаний відповідно до програми цього курсу, за якою він читається у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Основу підручника складають матеріали, напрацьовані автором у процесі багаторічного викладання економіки праці та суміжних дисциплін на економічному факультеті названого університету.

Я переконана, що матеріали цієї навчальної дисципліни стануть Вам у пригоді, і вона захопить Вас так само, як захоплює мене і моїх колег — спеціалістів у галузі дослідження соціально-трудових проблем. Вивчати і досліджувати проблеми економіки праці та соціально-трудових відносин і цікаво, і корисно, і перспективно. Чому?

Цікаво, бо серед нормативних дисциплін економічного циклу, як свідчить мій досвід викладацької роботи, немає іншої такої, у якій кожна тема, кожен підрозділ були б так прямо й безпосередньо пов'язані з важливими і нагальними питаннями життєдіяльності людини, як в дисципліні "Економіка праці та соціально-трудові відносини".

Корисно, бо сумлінно вивчаючи цей курс, Ви паралельно виховуватимете в собі раціональне ставлення до власного трудового потенціалу, вміння нарощувати й ефективно використовувати свій людський капітал, забезпечувати власну конкурентоспроможність на ринку праці, усвідомлено досягати реалізації своїх інтересів у сфері праці.

Перспективно, бо саме ті проблеми, які Ви будете вивчати в курсі "Економіка праці та соціально-трудові відносини" стають визначальними, домінуючими при переході до соціально орієнтованої ринкової економіки. Тому вміння грамотно досліджувати їх відкриває перед Вами широкі можливості самореалізації у науковій сфері, а навички ефективно вирішувати їх стають характеристикою, яка суттєво підвищує Вашу кваліфікацію, Ваші шанси стати висококласним керівником.

Сподіваюся, що формування системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної праці та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні на всіх рівнях, ідеї людського розвитку та соціалізації економіки, якими насичена ця робота, сприятимуть активному формуванню й раціональному використанню Вашого людського капіталу — най могутнішого чинника кардинального поліпшення життя суспільства і швидкого соціально-економічного зростання!

Бажаю Вам успіхів у навчанні та практичному застосуванні здобутих знань!

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА "ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ"

Глава 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини як напрям наукового дослідження та навчальна дисципліна

Глава 2. Праця як сфера життєдіяльності людини та провідний чинник виробництва

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК НАПРЯМ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

  • 1.1. Праця й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження.
  • 1.2. Мета, завдання, об'єкт, предмет, методологія й інформаційна база вивчення дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини".
  • 1.3. Структура і логіка курсу. Взаємозв'язки дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" з іншими дисциплінами та науками.
  • 1.4. Соціально-трудовий напрям економічної думки.
  • 1.5. Сучасний етап економіко-трудових досліджень. Запитання та завдання для індивідуальної роботи. Література для поглибленого вивчення теми.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >