< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Корпоративна інформаційна система SAP R/3

Однією з найбільш відомих КІС, представлених в Україні, с SAP R/3 компаній*SAP. Рішення SAP допомагають підприємствам у всьому світі удосконалювати стосунки з клієнтами, розширювати спільну діяльність з партнерами і підвищувати ефективність діяльності компаній у всіх сферах бізнесу. Рішення SAP забезпечують прозорість усіх бізнес-процесів підприємства, дають змогу оптимізувати логістичну мережу і процес постачань, скоротити час виведення продуктів на ринок і виключити дублювання операцій.

Будучи світовим лідером у сфері створення рішень для бізнесу, компанія SAP надає комплексне програмне забезпечення і послуги, що повністю відповідають потребам підприємств різних секторів економіки.

Управління ресурсами підприємства (mySAP ERP) - це рішення, що охоплює всі сфери фінансового й управлінського обліків, управління персоналом, оперативної діяльності і корпоративних сервісних служб, а також надає потужні аналітичні інструменти.

Управління сучасним підприємством (mySAP Business Suite) - це рішення для адаптивного підприємства, що дає можливість оптимізувати всі важливі бізнес-процеси компанії

(рис. 10.2). Комплекс mySAP Business Suite, що базується на технологічній платформі SAP NetWeaver, включає такі рішення: "Управління стосунками з клієнтами" (mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM)), "Управління життєвим циклом продукту" (mySAP Product Lifecycle Management (mySAP PLM)), "Управління логістичною мережею" (mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM)) і "Управління взаєминами з постачальниками" (mySAP Supplier Relationship Management (mySAP SRM)).

SAP xAppa - компанія SAP пропонує пакетні композитні застосування, які можна будувати над уже діючими на підприємстві різнорідними системами. Завдяки застосуванням SAP xApps в такому гетерогенному середовищі можна сформувати наскрізні багатофункціональні бізнес-процеси, що забезпечують високу оперативність бізнесу за рахунок ефективності реалізації нових стратегій бізнесу.

Управління виробництво лі (SAP Manuf acturing) - рішення, що базується на концепції ролей, ефективно підтримує процеси як дискретного, так і безперервного виробництва. Можливість одержувати достовірну і цілісну інформацію в режимі реального часу дає змогу оперативно реагувати на будь-які зміни ринкових умов, координувати процеси по всьому ланцюжку створення доданої вартості, щоб мати максимальну продуктивність.

SAP NetWeaver - прикладна інтеграційна платформа, що є технічною основою для комплексу рішень "Управління сучасним підприємством" (mySAP Business Suite) і композитних застосувань SAP xApps. Платформа SAP NetWeaver є комплексною, відкритою і гнучкою інфраструктурою, яка забезпечує просту інтеграцію додатків SAP і продуктів сторонніх виробників.

Рішення SAP для підприємств середнього і малого бізнесу - доступні за ціною, прості для впровадження рішення. Поряд з функціональними можливостями продуктів SAP вони надають компаніям моделі передових практик бізнесу для конкретних галузей.

Рішення SAP для мобільного бізнесу - рішення, завдяки яким підприємства можуть максимально ефективно викорис

товувати інвестиції в інформаційні технології в результаті можливості організації продуктивної роботи "мобільного" персоналу. Доступ до корпоративних систем спіробітники дістають за допомогою різних мобільних пристроїв, таких як мобільні телефони (Smart Phones), кишенькові комп'ютери (КПК) і різні портативні комп'ютери.

Калькулятори ефективності - це інструменти, доступні в режимі реального часу, які допомагають оцінити поточний стан підприємства і визначити, наскільки можна збільшити ефективність його роботи за рахунок зміни інфраструктури.

Бізнес-карти SAP - дають змогу виявити і сконцентрувати увагу на тих основних процесах, які володіють потенціалом для підвищення конкурентоспроможності підприємства і можуть сприяти зміцненню відносин з клієнтами і партнерами.

Компанія SAP працює на ринку IT більше 20 років; R/3 застосовують близько тисячі підприємств. Перевагою цієї системи є ліквідація надмірних інформаційних каналів, а недолік - складність налагодження модулів внаслідок високих вимог до організації виробництва.

Система SAP R/3 складається з набору прикладних модулів, які підтримують різні бізнес-процеси компанії й інтегровані між собою в режимі реального часу:

 • 1) фінанси (FI) - модуль, призначений для організації основної бухгалтерської звітності, звітності за дебіторами, кредиторами та бухгалтерією і включає: Головну книгу, Бухгалтерію дебіторів, Бухгалтерію кредиторів, Фінансове управління, Спеціальний регістр, Консолідацію та Інформаційну систему обліку та звітності;
 • 2) контролінг (CO) - цей модуль забезпечує облік витрат і прибутки підприємства та включає: облік витрат за місцем їх виникнення (центри витрат), облік витрат за замовленнями, облік витрат за проектами, калькуляцію витрат, контроль прибутковості (результатів), контроль місць виникнення прибутків (центрів прибутків), облік виробництва, контролінг діяльності підприємства;
 • 3) управління основними засобами (AM) - o модуль, призначений для обліку основних засобів та управління ними. Ключові елементи модуля: технічне управління основними за-

собами, техобслуговування і ремонт устаткування, контролінг інвестицій і продажу активів, традиційний бухоблік основних засобів, заміна основних засобів і амортизація, управління інвестиціями;

 • 4) управління проектами (PS) - це прикладний модуль PS, який підтримує планування, управління і моніторинг довгострокових проектів з високим рівнем складності. Ключові елементи прикладного модуля PS: контроль фінансових коштів і ресурсів, контроль якості, управління даними, інформаційна система управління проектами, загальні модулі;
 • 5) виробниче планування (РР) - модуль, що використовується для організації планування і контролю виробничої діяльності підприємства. Ключові елементи прикладного модуля: специфікації (ВОМ), технологічні карти, робочі центри (місця), планування збуту (SOP), виробниче планування (MPS), планування потреби в матеріалах (MRP), управління виробництвом (SFC), виробничі замовлення, калькуляція витрат на виготовлення товару, облік витрат за процесами, серійне виробництво, Just in time, планування безперервного виробництва;
 • 6) управління матеріальними потоками (MM) - цей модуль підтримує функції постачання й управління запасами, що використовуються в різних господарських операціях. Ключові елементи: закупівля матеріалів, управління запасами та складами, контроль рахунків, оцінка запасів матеріалу, атестація постачальника, обробка робіт і послуг, інформаційна система закупівель та інформаційна система управління запасами;
 • 7) збут (SD) - модуль вирішує задачі розподілу, продажу, постачань і виставляння рахунків. Ключові елементи: передпродажна підтримка, обробка запитів, обробка пропозицій, обробка замовлень, обробка постачань, виставляння рахунків, інформаційна система збуту;
 • 8) управління якістю (QM) - цей модуль включає інформаційну систему і систему управління якістю і забезпечує підтримку планування якості, перевірку та контроль якості при виробництві і закупівлях. Ключові елементи: перевірка якості, планування якості, інформаційна система контролю якості (QMIS);
 • 9) техобслуговування і ремонт устаткування (РМ) - модуль допомагає враховувати витрати і планувати ресурси на техобслуговування та ремонт. Ключові елементи: незаплано-ваний ремонт, управління сервісом, планово-профілактичний ремонт, ведення специфікацій, інформаційна система техобслуговування і ремонту;
 • 10) управління персоналом (HR) - інтегрована система для планування й управління роботою персоналу. Ключові елементи: адміністрування персоналу, розрахунок зарплати, управління даними, розрахунок витрат на відрядження, пільги, набір нових співробітників, планування і підвищення кваліфікації персоналу, використання робочої сили, управління семінарами, організаційний менеджмент, інформаційна система персоналу;
 • 11) управління інформаційними потоками (WF) - ця частина системи пов'язує інтегровані прикладні модулі з загальними для всіх застосувань технологіями, сервісними засобами та інструментами. Управління потоком операцій (workflow) автоматизує господарські процеси відповідно до наперед заданих певних процедур і правил. Модуль включає багатофункціональну офісну систему з вбудованою електронною поштою, систему управління документами, універсальний класифікатор і систему інтеграції з САПР. Коли трапляється певна подія, запускається відповідний процес, і диспетчер потоку операцій ініціює одиницю потоку операцій (Workflow Item). Дані й документи об'єднуються і обробляються на кожному кроці відповідно до певної логіки;
 • 12) галузеві рішення (IS) - цей модуль об'єднує прикладні модулі SAP SAP R/3 і додаткову функціональність, специфічну для галузі. Нині є галузеві рішення для промисловості: авіаційної і космічної, оборонної, автомобільної, нафтової і газової, хімічної, фармацевтичної, машинобудівної, товарів народного споживання, електронної і невиробничої сфери (банки, страхування, державні органи, телекомунікації, комунальне господарство, охорона здоров'я, роздрібна торгівля).

Базисна система слугує основою системи SAP R/3 і гарантує інтеграцію всіх прикладних модулів та незалежність від апаратної платформи. Базисна система забезпечує можливість роботи в багаторівневій розподіленій архітектурі клієнт-сер-вер. Система SAP R/3 функціонує на серверах UNIX, AS/400, Windows NT, S/390 і з різними СУБД (Informix, Oracle, Microsoft SQL Server, DB2). Користувачі можуть працювати в середовищі Windows, OSF/Motif, OS/2 або Macintosh.

Необхідно зазначити, тут перераховані тільки основні функції системи SAP R/3, є можливості роботи в Internet/Intranet, доступ зовнішніх систем до логіки SAP R/3 через інтерфейси ВАРІ (Business Application Programming Interface).

Модулі системи R/3 настроюються на конкретне підприємство й упроваджуються поступово. Облік і звітність в R/3 забезпечуються такими основними модулями: фінансова бухгалтерія - охоплює головну бухгалтерію, бухгалтерію дебіторів і кредиторів, бухгалтерський облік основних засобів, консолідацію відповідно до законодавства, статистичний спеціальний облік; фінансовий менеджмент - підтримує управління готівкою, управління фінансами (грошовий ринок, іноземна валюта, цінні папери), управління ринковими ризиками, управління бюджетом; контролінг - охоплює контролінг непрямих витрат, витрат на продукт, облік результатів господарської діяльності. Управління інвестиціями забезпечує розробку інвестиційних програм і управління окремими інвестиційними заходами, контролінг діяльності підприємства включає консолідацію, облік витрат по МВП, інформаційну систему для менеджменту, планування діяльності підприємства.

Система управління матеріальними потоками забезпечує: планування потреби в матеріалах, заготовку матеріалу, управління запасами, надходження матеріалу, управління складами, контроль рахунків, оцінку рівня запасу матеріалів. Аналітичні звіти підсистеми логістики підтримують оперативне і стратегічне прийняття рішень.

Система збуту забезпечує гнучкий розрахунок цін, управління статусом замовлень і запитів клієнтів, введення замовлення, електронний обмін даними, пошук матеріалу, контроль партій, обробку повернень матеріалів, кредитових і дебетових авізо, контроль ліміту кредитування" конфігурацію виробу, відвантаження і перевезення, інтеграцію управління.

Навіть най коротший огляд функцій системи SAP R/3 демонструє її здатність вирішувати основні завдання, що постають перед великими організаціями.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >