< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інші системи організації управління товарно-матеріальними запасами

Вищерозглянуті основні системи організації управління товарно-матеріальними запасами базуються на фіксації одного з двох можливих параметрів - розміру замовлення або інтервалу часу між замовленнями. В умовах відсутності відхилень від запланованих показників і рівномірного споживання товарно-матеріальних запасів, для яких розроблені основні системи, такий підхід є цілком достатнім.

Проте на практиці частіше зустрічаються інші, складніші ситуації. Зокрема під час значних коливань попиту основні системи організації управління товарно-матеріальними запасами не в змозі забезпечити безперебійне постачання готельного бізнесу без значного завищення обсягу товарно-матеріальних запасів. За наявності систематичних збоїв у встановленні та споживанні основні їх системи стають неефективними. Для таких випадків проектуються інша організація управління товарно-матеріальними запасами.

Різне поєднання основних ланок організації управління товарно-матеріальними запасами, а також додавання принципово нових ідей в алгоритм роботи системи призводить до можливості формування величезної кількості систем управління товарно-матеріальними запасами, що відповідають найрізноманітнішим вимогам. Найбільш поширені інші системи - це: 1) Система зі встановленою періодичністю поповнення товарно-матеріальних запасів до постійного рівня; 2) Система "максимуму-мінімуму".

Система зі встановленою періодичністю поповнення товарно-матеріальних запасів до встановленого рівня

У даній системі, як і в системі з фіксованим інтервалом часу, вхідним параметром є період часу між замовленнями. На відміну від основної системи, вона зорієнтована на роботу при значних коливаннях напливу клієнтів. Щоб запобігти завищенню обсягів товарно-матеріальних запасів, що містяться на складі, або їх дефіциту, замовлення проводяться не тільки у встановлені моменти часу, але і при досягненні товарно-матеріальними запасами граничного рівня. Таким чином, дана система включає елемент системи з фіксованим інтервалом часу між замовленнями (встановлену періодичність оформлення замовлення) і елемент системи з фіксованим розміром замовлення (відстежування граничного рівня товарно-матеріальних запасів).

Гарантійний (страховий) запас дозволяє продовжувати надавати послуги у разі передбачуваної затримки постачання. Поповнення гарантійних товарно-матеріальних запасів проводиться під час подальших постачань через перерахунок розміру замовлення так, щоб його постачання збільшило товарно-матеріальні запаси до максимального бажаного рівня. Гарантійні товарно-матеріальні запаси не справляють безпосередньої дії на функціонування системи в цілому.

Із системи організації управління товарно-матеріальними запасами з фіксованим розміром замовлення дана система запозичила параметри граничного їм рівня. Граничний рівень товарно-матеріальних запасів визначає таку їх кількість, із досягненням якої проводиться чергове замовлення. Величина граничного рівня розраховується, виходячи із значення очікуваного денного споживання таким чином, що надходження замовлення відбувається у момент зниження поточних товарно-матеріальних запасів до гарантійного рівня. Отже, особливістю системи є те, що замовлення діляться на дві категорії. Планові замовлення проводяться через задані інтервали часу. Можливі додаткові замовлення, якщо наявність товарно-матеріальних запасів на складі доходить до граничного рівня. Очевидно, що необхідність додаткових замовлень може з'явитися тільки при відхиленні темпів споживання від запланованих.

Максимально бажані товарно-матеріальні запаси є тим постійним рівнем, поповнення до якого вважається за доцільне. Цей рівень товарно-матеріальних запасів побічно (через інтервал часу між замовленнями) пов'язаний з найраціональнішим завантаженням площ складу при врахуванні можливих збоїв постачання і необхідності безперебійного постачання.

Параметром системи організації управління товарно-матеріальними запасами, що постійно розраховується, зі встановленою періодичністю поповнення даних запасів до постійного рівня є розмір замовлення. Як і в системі з фіксованими інтервалом часу між замовленнями, його обчислення ґрунтується на прогнозованому рівні споживання.

Розрахунок розміру замовлення в даній системі проводиться або за формулою 9.39 (у фіксовані моменти замовлень), або за такою формулою (в момент досягнення граничного рівня):

Р3 = МБЗ-ГР + ОС, (9.39)

де РЗ - розмір замовлення, шт.; МБЗ - максимально бажане замовлення, шт.; ГР -граничний рівень товарно-матеріальних запасів, шт.; ОС - очікуване споживання до моменту постачання, шт.

Розмір замовлення розраховується таким чином, що за умови точної відповідності фактичного споживання (до моменту постачання) прогнозованого постачання поповнюються товарно-матеріальні запаси на складі до максимального бажаного рівня.

Система "Мінімум-максимум"

Ця система, як і система зі встановленою періодичністю поповнення товарно-матеріальних запасів до постійного рівня, містить у собі елементи основних систем організації управління товарно-матеріальними запасами. Як і в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями, тут використовується постійний інтервал часу між замовленнями. Система "Мінімум-максимум" зорієнтована на ситуацію, коли витрати на утримання запасів і витрати на оформлення замовлення настільки значні, що стають спільномірні з втратами від дефіциту товарно-матеріальних запасів. Тому дана система замовлення проводиться не через кожен заданий інтервал часу, а тільки за умови, що товарно-матеріальні запаси на складі у цей момент виявилися рівними або меншими встановленого мінімуму. У разі видачі розмір розраховується так, щоб постачання поповнило товарно-матеріальні запаси до максимального бажаного рівня. Таким чином, дана система працює лише з двома рівнями запасів - мінімальним і максимальним.

Гарантійні (страхові) товарно-матеріальні запаси дозволяють готелю надавати послуги у разі передбачуваної затримки постачання. Як і система зі встановленою періодичністю поповнення товарно-матеріальних запасів до постійного рівня, гарантійні товарно-матеріальні запаси використовуються для розрахунку граничного рівня товарно-матеріальних запасів.

Граничний рівень товарно-матеріальних запасів в системі "Мінімум-максимум" виконує роль "мінімального" рівня. Якщо у встановлений момент часу цей рівень пройдений, тобто наявні товарно-матеріальні запаси рівні граничному рівню, або не досягають його, то замовлення оформляється. Інакше замовлення не видається, і відстежування граничного рівня, а також видача замовлення будуть проведені тільки через заданий інтервал часу.

Максимально бажані товарно-матеріальні запаси в системі "Мінімум-максимум" виконують роль "максимального" рівня. Його розмір враховується при визначенні розміру замовлення. Він побічно (через інтервал часу між замовленнями) пов'язаний з найбільш раціональним завантаженням площ складу при врахуванні можливих збоїв постачання і необхідності його безперебійності.

Параметром системи "Мінімум-максимум" є розмір замовлення, що постійно розраховується. Його обчислення ґрунтується на прогнозованому рівні споживання до моменту надходження замовлення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >