< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функціонування корпоративних електронних архівів

Для електронних документів установи, організації чи корпорації необхідно створити відповідний електронний архів.

Корпоративний електронний архів можна визначити як комплекс апаратно-програмних засобів і технологій, що використовуються для створення установою архіву документів у електронному вигляді.

Метою створення електронного архіву є забезпечення oпeративного і повноцінного доступу до всіх документів, які зберігаються і надходять до системи управління відповідно до наданих прав.

Для створення електронного архіву необхідно вирішити два основні завдання: введення в ПК масиву наявних у архіві документів і забезпечення можливості в потрібний час і в зручній формі оперативного повнотекстового доступу до їх електронних копій.

Інформатизацію архівної справи в установі треба будувати за такими принципами [80]:

 • - спадковість автоматизованих архівних технологій роботи з документами відносно традиційних;
 • - спадковість розвитку самих архівних технологій;
 • - системність і реалізація автоматизованих архівних технологій на рівні архіву;
 • - внутрішньогалузева уніфікація з метою інтеграції в єдину систему інформаційних ресурсів.

Зазначені принципи побудови архіву вимагають дотримання чинних міжнародних, національних і галузевих стандартів роботи з документами, уніфікації програмного забезпечення та форматів подання даних.

Багатообіцяючим сектором ринку промислових інформаційних систем є система PDM {Product Data Management) - система управління даними про виробничі процеси. PDM- технологія призначена для управління всіма даним про виріб та інформаційними процесами життєвого циклу виробу, що створюють і використовують ці дані.

Основною ідеєю PDM технологій, як підкреслює проф. Г.Г. Асєєв, є підвищення ефективності управління інформацією за рахунок підвищення доступності даних про виріб, які вимагаються для інформаційних процесів життєвого циклу [76]. Для реалізації PDM технологій існують спеціалізовані програмні засоби - PDM системи, які виступають як засіб інтеграції всієї множини використовуваних прокладних комп'ютерних систем

(САПР, АСУГІ тощо) шляхом акумулювання даних, що надходять до них, у логічно єдину модель на основі стандартних інтерфейсів взаємодії.

Користувачами РОМ системи можуть бути всі працівники установи, діяльність яких пов'язана з життєвим циклом того чи іншого виробу.

Основними функціями корпоративного електронного архіву в установі мають стати [80]:

 • o сканування текстів традиційних документів;
 • o розпізнавання і коригування помилок;
 • o створення та міграція електронних документів і образів;
 • o індексування документів;
 • o оперативний пошук і відображення документів;
 • o аналіз руху електронних документів;
 • o управління досконалим функціонуванням всієї системи і т.ін.

Для реалізації зазначених функцій у корпоративному електронному архіві потрібно створити відповідні підсистеми введення, зберігання, індексування, пошуку і відображення інформації, аналізу, управління потоками, адміністрування і науково-технічного супроводження, які й відображуватимуть рівень культури виконання вказаних операцій.

Зберігання службових документів в електронній формі, щоб запобігти їх втраті, зумовлює використання додаткових засобів та стратегій зберігання:

 • а) Системи дублювання - це метод копіювання електронних документів для запобігання їх втратам через збої системи. Такі системи мають охоплювати програму регулярного дублювання, багаторазові копії на різних носіях, зберігання резервних копій у різних місцях та забезпечування як звичайного, так і швидкого доступу до резервних копій.
 • б) Щоб запобігти фізичному пошкодженню носія, треба здійснювати поточне обслуговування. Службові документи треба копіювати на новіші версії того самого носія (або на інші нові носії), щоб запобігти поступовому руйнуванню даних.
 • в) Старіння апаратного та програмного забезпечення може вплинути на можливість читання електронних документів, що зберігаються.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >