< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

 • 1. У чому полягає найбільша історична правота Реформації з погляду соціально-економічного прогресу:
  • а) у прагненні зменшити пишність церковних обрядів; б) у виправданні "чесного збагачення"; в) у пуританській доктрині самовдосконалення людини?
 • 2. Видання, читання і продаж творів з "Індексу заборонених книжок" каралися:
  • а) анафемою; б) церковним судом у справах про єресі; в) бойкотом з боку правовірних мирян.
 • 3. Базовою цінністю західноєвропейської культури Нового часу є:
  • а) Бог; б) краса; в) користь; г) людина; д) природа.
 • 4. Хто вважав протестантський рух чинником протестантського характеру: а) К. Ясперс; б) З. Фрейд; в) М. Вебер?
 • 5. Якому художньому стилю XVI—XVIII ст. відповідають поряд із пишністю, видовищністю, багатством декору напруженість, динаміка, контрастність, містичність:
  • а) рококо; б) бароко; в) класицизму
 • 6. Рисами бароко в архітектурі є (зазначте усі можливі варіанти): а) синтез архітектури і скульптури;
 • б) принцип цілісного ансамблю (об'єднання кількох споруд, споруди і парку, площі і вулиць); в) симетрія і ритм вікон, колон, статуй; г) неспокійна гра світла і тіні; д) те, що вулиці від площі ідуть променеподібно.
 • 7. До якого художнього стилю належить творчість архітектора Ф.Б. Растреллі: а) палаццо; б) маньєризму;
 • в) бароко; г) класицизму?
 • 8. Якому філософу XVII ст. належать такі слова: "Людина — лише тростина, найслабше із творінь природи, але вона —"тростина мисляча": а) Р. Декарту; б) Б. Паскалю; в) М. Монтеню?
 • 9. Що прагнуло сказати барокове мистецтво: а) що світ гармонійний, а людина — "вінець творіння"; б) що світ безмежний, багатоманітний і мінливий, а людина в ньому — маленька пісчинка; в) що опертя в житті — надія на щастя?
 • 10. Хто з іспанців "золотого століття іспанського живопису" зображував сцени мучеництв, які передають силу духу героїв: а) Ф. Сурбаран; б) Д. Веласкес; в) Х. Рибера?
 • 11. Хто з майстрів фламандської школи уславив національний тип краси; а) А. Ван-Дейк; б) Ф. Снейдерс;
 • в)П.П. Рубенс?
 • 12. До якої національної школи належить "груповий портрет": а) іспанської; б) фламандської; в) голландської?
 • 13. Що відображено у "портретах біографіях" Рембрандта: а) походження людей, що відчувається в їх почутті власної гідності; б) парадність, репрезентативність; в) сповнене праці, долання труднощів і складностей життя, яке принесло мудрість, але забрало сили і бадьорість?
 • 14. Тема приватного життя звичайної людини та її оточення (інтер'єр, дворик, писання листа, вмивання, натюрморти — "сніданки" та ін.) характерна для: а) іспанської школи; б) фламандської школи; в) "малих голландців".
 • 15. Який тип людини зображено у галереї портретів А. Ван-Дейка: а) лицар; б) міський плебс; в) кавалер (мається на увазі звання у придворних церемоніалах)?
 • 16. Українськими композиторами духовної музики барокової доби були: а) О. Падальський, І. Бачинський, Ю. Добриловський; б) мандрівні студенти, бурсаки; в)Л. Ведель, М. Березовський, Д. Бортнянський.
 • 17. Українське бароко — це доба: а) дворянська; б) козацька; в) селянська.
 • 18. Що було найбільшим освітнім, науковим центром України другої половини XVII—ХVIII ст.: а) Києво-Могилянська академія; б) Київський університет; в) Українська академія наук?
 • 19. Вертеп — це: а) українська невелика комедійна вистава з танцями; б) українське народне гуляння;
 • в) український народний ляльковий театр.
 • 20. Український громадський діяч першої половини XIX ст., економіст, просвітитель, засновник Харківського університету (1805 р.) — це: а) М. Максимович б) В.Н. Каразін; в) П. Гулак-Артемовський.
 • 21. Який стиль протиставила суворості протестантизму контрреформація: а) маньєризм; б) рококо; в) бароко?
 • 22. Який стиль мистецтва прагнув до симетрії та строгої організованості, логічних і чітких пропорцій, гармонії форми і змісту твору, встановив ієрархію літературних жанрів: а) реалізм; б) романтизм; в) сентименталізм; г) класицизм; д) рококо?
 • 23. Програмним архітектурним твором у стилі класицизм є: а) Лувр; б) Версальський палац і парк; в) Малий Тріанон.
 • 24. До якого стилю належать трагедії Корнеля і Расіна, комедії Мольєра, музика Моцарта, картини Пуссена: а) романтизму; б) рококо; в) класицизму; г) бароко?
 • 25. Приведіть назви художніх стилів у відповідність їх змістовій домінанті:
  • а) бароко;
  • б) класицизм;
  • в) рококо;
  • г) сентименталізм;
 • 1) простота;
 • 2) "містицизм";
 • 3) раціоналізм;
 • 4) галантність.
 • 26. Хто з філософів висунув ідею про моральну вищість "природної людини", не зіпсованої культурою та цивілізацією, а також гасло про "повернення у природу": а) Г. Гегель; б) Сократ; в) Ж.-Ж. Руссо?
 • 27. Яка із зазначених категорій для просвітників визначала "природну" рівність між людьми: а) спільне походження людей; б) розум; в) здатність до розвитку?
 • 28. Основною художньою мовою Просвітництва був (було): а) класицизм; б) бароко; в) рококо.
 • 29. Романтизм поставив на п'єдестал: а) генія, героя і вільну творчу особистість; б) порядну людину із сімейними цінностями; в) помірковану людину, яка знає свої обов'язки.
 • 30. Модернізм — це: а) напрям у мистецтві кінця XIX — початку XX ст., що відтворював суб'єктивні швидкоплинні враження; б) узагальнювальна назва художніх течій кінця XIX — початку XX ст., яким властивий розрив із традиційним досвідом художньої творчості, характерні пошуки нових форм (на фундаменті впливу посткласичних філософій); в) нова епоха у мистецтві, починаючи з імпресіоністів.
 • 31. Приведіть у відповідність прізвища відомих діячів культури до визначень роду їх діяльності:
  • а) норвезький драматург-реаліст;
  • б) німецький філософ, композитор і піаніст;
  • в) французький поет, вождь і теоретик символізму;
  • г) письменник, фундатор імпресіоністичної критики;
  • д) бельгійський драматург символіст, лауреат Нобелівської премії;
  • е) французький письменник теоретик і основоположник натуралізму;
 • 1) С. Малларме;
 • 2) Ф. Ніцше;
 • 3) Г. Ібсен;
 • 4) Б. Золя;
 • 5) А. Франс;
 • 6) М. Метерлінк.
 • 32. На яких світоглядних поняттях базувалася західноєвропейська культура XIX ст. (зазначте усі можливі варіанти): а) гедонізм; б) раціоналізм; в) геоцентризм; г) сцієнтизм; д) антропоцентризм; е) європоцентризм?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >