< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДОХОДИ, ЇХНІ ДЖЕРЕЛА Й РОЗПОДІЛ

Три першооснови будь-якого доходу, як і будь-якої мінової цінності, - це заробітна плата, прибуток І рента.

Адам Сміт

Сутність, види та джерела формування доходів. Номінальні і реальні доходи

Дохід - багатогранне економічне поняття, яке застосовується у різних значеннях.

У широкому розумінні дохід розглядається як грошові та натуральні надходження до суб'єктів господарського життя.

У вузькому значенні дохід - це потік грошових надходжень в одиницю часу (годину, тиждень, місяць, рік). На відміну від багатства, яке втілюється у запасах активів (будівлях, спорудах, знаряддях праці, цінних паперах, готівкових грошах іт.ін.), дохід передбачає приплив грошей.

В економічній теорії доходи класифікуються за різними критеріями:

 • 1.3арівнем формування:
  • -доходи мікроекономічного рівня: заробітна плата, рента, процент, прибуток, амортизація, валовий і чистий дохід підприємства і т. ін.;

"- доходи макроекономічного рівня; національний дохід; сукупний особистий дохід; дохід кінцевого використання і т. ін.

 • 2. За суб'єктами привласнення:
  • -доходи індивіда;

""Доходи домогосподарства (сім'ї);

-Доходи підприємства (фірми);

~~ Доходи галузі;

 • -Доходи територіальної громади; -Доходи держави;
 • -Доходи суспільства (національний дохід).
 • 3. Залежно від цін, в яких визначається дохід:
  • - номінальний дохід - визначається в цінах поточного періоду;
  • -реальний дохід - визначається в цінах базового року (або в цінах поточного року за вилученням рівня інфляції).
 • 4. Для аналізу діяльності підприємства (фірми) використовують такі форми доходу:

Валовий дохід, що дорівнює виторгу від реалізованих товарів і послуг;

де ТЕ - валовий дохід; Р - ціна одиниці виробленого товару (послуги); (2 - кількість реалізованих товарів (послуг); РС$ - виручка від реалізації продукції обсягом С} одиниць.

Середній дохід, що дорівнює валовому доходу, поділеному на кількість реалізованих товарів і послуг:

де АЯ - середній дохід; Р - ціна одиниці виробленого товару (послуги); (І - кількість реалізованих товарів (послуг).

Граничний дохід - приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці реалізованих товарів чи послуг:

де МИ - граничний дохід; ВЯ((}) - приріст валового доходу; /X? - приріст обсягів реалізованих товарів чи послуг; Р(2 - виручка від реалізації продукції обсягом (2 одиниць.

б. Залежно від включення доходу в ціну товару;

 • - первинні доходи включаються в ціну товару: зарплата, процент, рента, прибуток, амортизація, непрямі чисті податки;
 • - вторинні доходи виникають у зв'язку з перерозподілом первинних доходів: прямі податки, дивіденди, трансфертні виплати державою, підприємством та домогосподарством і т. ін.
 • 6. За джерелом отримання:
  • o Доходи від ресурсу "праця** як такого, що не має відособленого від свого власника існування:
   • - заробітна плата;
   • -доходи працівників колективних підприємств;
   • - доходи від індивідуальної діяльності; "- доходи від підсобного господарства; -доходи від кооперативної діяльності; -доходи підприємців.
  • o Доходи від власності, яка має відособлене від власника існування:
  • -дивіденди від акцій;
  • - відсотки від паю;
  • - відсотки від банківських вкладів; -доходи від облігацій;
  • -орендна плата тощо.
  • o Доходи, що безпосередньо не пов'язані з оцінкою результатів діяльності:
  • - часткова компенсація виплат на освіту;
  • -безоплатне надання послуг з охорони здоров'я;
  • - адресна допомога малозабезпеченим верствам населення; -благодійні послуги;
  • -соціальні пенсії тощо.
 • 7. Доходи, що утворюються внаслідок використання певних факторів виробництва (факторні доходи);
 • -доходи у вигляді заробітної плати або посадових окладів; -рентний дохід;
 • -процентний дохід, або прибуток на капітал; -підприємницький дохід (прибуток) у вигляді залишкового доходу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >