< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підстави для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї та підстави для скасування ліцензії

3.1. Підставами для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї можуть бути:

відсутність документів або невідповідність вимогам цього Положення хоча б одного документа з переліку, визначеного в пунктах 1.11.3 глави 1 цього розділу;

подання резидентом до Департаменту документів, які містять недостовірну інформацію;

відмова подати на вимогу Департаменту додаткові документи, що передбачено пунктом 2.11 глави 2 цього розділу;

подання резидентом до Департаменту документів, які не відповідають вимогам законодавства України;

(Абзац шостий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 290 від 19.08.2011)

здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцензії або внесення змін до ліцензії;

порушення справи про банкрутство резидента;

застосування до резидента або нерезидента спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

відсутність очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети в здійсненні фінансової операції з надання позики;

невідповідність умов надання позики вимогам, встановленим цим Положенням.

Департамент має право прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії в разі отримання від Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та/або Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів.

  • ( Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 290 від 19.08.2011)
  • 3.2. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.
  • 3.3. У разі втрати або пошкодження ліцензії Департамент видає її дублікат. Дублікат оформляється на бланку Національного банку та підписується Головою Національного банку або уповноваженою ним особою. На дублікаті погодження у верхньому правому кутку зазначається слово "Дублікат" і його текст має бути ідентичний текстові ліцензії.
  • 3.4. Підставами для скасування ліцензії можуть бути: письмова відмова резидента від проведення операції; здійснення валютної операції до внесення Національним банком

змін до ліцензії;

порушення умов ліцензії;

виявлення в документах, що були подані власником ліцензії до Департаменту і на підставі яких йому була видана ліцензія (або внаслідок внесення змін до неї), недостовірної інформації.

Крім того, підставою для прийняття рішення про скасування ліцензії може бути інформація Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України або Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України про те, що діяльність резидента відповідно до виданої ліцензії суперечить інтересам суспільства і держави.

3.5. Про скасування ліцензії і підстави для цього Департамент у письмовій формі повідомляє власника ліцензії та обслуговуючий банк у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дати її скасування.

Отримавши таке повідомлення, власник ліцензії зобов'язаний у десятиденний строк повернути Департаменту оригінал ліцензії і додаток до неї (за його наявності).

3.6. Скасування виданої ліцензії спричинює заборону на подальше переказування резидентом коштів на користь нерезидента.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >