< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обмін інформацією в онлайновому режимі

При обміні інформацією в режимі реального часу (онлайновому режимі) здійснюється передача пакетів за протоколом ТСР/ІР. Учасник СЕП формує засобами системи автоматизації банку пакет-запит і надсилає його до центру обробки СЕП. За підсумками оброблення пакета-запиту ЦОСЕП готує та відправляє учаснику СЕП пакет-відповідь, що містить інформацію про виконання чи невиконання пакета-запиту. У кінці банківського дня центр обробки надає учасникам системи електронних платежів файл із переліком міжбанківських переказів, відображених на їх технічних рахунках. Такий порядок проходження платежів через СЕП НБУ, обміну електронними документами та технологічною інформацією дозволяє оперативно акумулювати бюджетні кошти, правильно їх обліковувати, своєчасно перераховувати до бюджету.

Одиниця обміну онлайновою інформацією між учасником СЕП і СЕП називається пакетом, під яким розуміється мінімальний логічно цілісний об'єм інформації, яким обмінюється учасник СЕП із СЕП і який оформляється у вигляді пакета ТСР/ІР.

Будь-яка інформація в онлайновому режимі надається учаснику тільки у відповідь на його запит. Не існує пакетів, які ЦОСЕП формує за своєю ініціативою і відправляє учаснику.

Терміновим переказом або платежем онлайнового режиму вважають електронний розрахунковий документ або електронне розрахункове повідомлення, яке відправник цього платіжного документа відправив до СЕП в онлайновому режимі.

Усі функціональні дії учасників СЕП, які виконуються в онлайновому режимі, представлені у вигляді операцій з таблицями бази даних ЦОСЕП. Це такі операції:

 • 1) отримання інформації з таблиць:
  • - нормативно-довідкова інформація;
  • - стан технічного коррахунку та технічного рахунку учасника, обороти за технічними рахунками;
  • - стан лімітів і обмежень, що впливають на роботу учасника в СЕП;
  • - інформація про оброблені термінові перекази та оброблені файли;
 • 2) додавання інформації до таблиць:
  • - виконання термінового переказу;
 • 3) оновлення інформації (зміна значень реквізитів) в таблиці:
  • - встановлення нових лімітів та блокувань.

Для виконання будь-якої з цих операцій учасник СЕП формує пакет-запит і відправляє до ЦОСЕП. ЦОСЕП перевіряє цей пакет-запит і за умови його коректності виконує обумовлені цим запитом операції. За підсумками виконання цих операцій ЦОСЕП формує пакет-відповідь і відправляє його автору запиту. Пакет-відповідь містить інформацію про успішне або неуспішне виконання операції і ту інформацію з таблиць, яка була запитана.

Учасник СЕП може виконувати дії в СЕП в онлайновому режимі тільки за ініціативою САБ банку. Це реалізовано таким чином.

САБ учасника СЕП формує і відправляє до АРМ-СЕП пакети-запити, яка перевіряє їх і передає до ЦОСЕП. Пакети-відповіді надходять також на АРМ-СЕП, який передає їх до САБ.

ЦОСЕП обробляє он-лайнові запити від учасників СЕП:

 • - після того, як виконані регламентні роботи початку банківського дня;
 • - і до того, як банківський день буде завершено.

Учасник СЕП встановлює зв'язок з ЦОСЕП в будь-який зручний для нього час, коли у нього є потреба відправити чи отримати інформацію в онлайновому режимі.

Встановлення зв'язку відбувається виключно через АРМ-СЕП.

Після успішного встановлення зв'язку з ЦОСЕП учасник виконує потрібні йому дії за допомогою відправки до ЦОСЕП потрібної кількості пакетів-запитів та отримання пакетів-відповідей.

Виконання платежів та обмін технологічною інформацією у файловому режимі

Для обміну інформацією у файловому режимі використовуються файли строго визначеного призначення і структури. Для кожного типу і підтипу файлів визначено, який зміст несе файл, його структура, технологія оброблення в банку-учаснику і в ЦОСЕП.

Оброблення файлів платежів і технологічної інформації виконується у вигляді сеансів приймання-передавання інформації. Тривалість сеансів визначається регламентом роботи СЕП.

Учасник СЕП вміщує початкові платежі файлового режиму в файли типу А. Учасник СЕП має право відправляти тільки свої початкові платежі (реквізит "код банка А" дорівнює коду банка-відправника файла).

Право відправляти в СЕП реальні дебетові платежі надається тільки ОПЕРУ НБУ і територіальним управлінням НБУ, а також установі НБУ, яка виконує функції розрахункового банку.

Унікальними реквізитами, які використовуються для ідентифікації платежу файлового режиму в СЕП, є пара реквізитів "Найменування файла А" і "Номер інформаційного рядка в файлі А". Вони забезпечують унікальність платежу файлового режиму в СЕП упродовж банківського року.

ЦОСЕП формує і надсилає учаснику-відправнику файла А файл-квитанцію Т, в якій зазначається результати приймання цього файла А.

Файл А приймається або не приймається в СЕП в цілому. Навіть якщо у файлі А тільки частина платежів були хибними, решта правильних платежів з файла А також не приймається.

Якщо файл А приймається в ЦОСЕП, то запис про цей файл додається в таблицю оброблених файлів з нульовим кодом помилки, і обліковується сума за цим файлом в таблицях технічних коррахунків і технічних рахунків учасників. Платежі з прийнятих файлів А накопичуються в таблиці прийнятих платежів. Усі ці дії виконуються в момент оброблення файла А в ЦОСЕП.

Учасник приймає файли і обробляє згідно з їх змістом. На файл В учасник повинен сформувати і відправити до СЕП квитанцію 8 про результати його приймання.

Файл платежів у відповідь (В) вважається отриманим учасником, і сума платежів за цим файлом обліковується за технічним коррахунком і технічним рахунком учасника в ЦОСЕП тільки в той момент, коли ЦОСЕП успішно приймає від учасника квитанцію 8 про успішне приймання файла В в САБ учасника. Для САБ учасника сигналом про те, файл В набув статусу "отриманий", є надходження файла К, в якому вказано відповідний файл В з нульовим кодом помилки. Лише після цього САБ учасника може відображати в САБ суму цього файла як проведену за коррахунком, а платежі з цього файлу доводити до рахунків отримувачів.

Файли В, на які упродовж банківського дня не отримана квитанція 8, вважаються непідтвердженими, їх сума обліковується на окремому транзитному рахунку "сум, не підтверджених отримувачем". Наступного банківського дня ці файли наново відправляються отримувачу, і так до тих пір, доки файл не буде підтверджено квитанцією (див. п. ""Нічні" файли В").

Для випадків, коли платежі у відповідь мають бути обов'язково отримані учасником в цей банківський день, існує механізм "ручної квитовки" файлів В, яку виконує адміністратор ЦОСЕП. Внаслідок ручної квитовки файл В вважається підтвердженим, сума за цим файлом відображається на технічному рахунку.

Підсумкова інформація дня призначена для взаємного звіряння інформації про проведені через СЕП електронні розрахункові документи та електронні розрахункові повідомлення між ЦОСЕП і САБ учасника.

Учасник СЕП перед завершенням банківського дня має відправити до СЕП файл Z, який містить перелік всіх файлів А і В, оброблених САБ упродовж дня, з вказанням реквізитів цих файлів і результатів їх оброблення.

При завершенні банківського дня ЦОСЕП розсилає всім безпосереднім учасникам СЕП файли У.0, які містять перелік електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень, оброблених ЦОСЕП у файловому режимі:

 • - початкових (з файлів А) - які були прийняті до СЕП (документи із забракованих файлів до виписки не входять);
 • - у відповідь (з файлів В) - тих, що були підтверджені отримувачем або заквитовані персоналом ЦОСЕП вручну, тобто проведені за коррахунком;
 • - у відповідь (з файлів В) - тих, що залишилися непідтвердженими і тому проводяться не за коррахунком, а за рахунком непідтверджених сум учасника.

Виписка формується кожного банківського дня СЕП обов'язково. Якщо документів СЕП, оброблених у файловому режимі, у даний день не було, то формується виписка з нульовою кількістю інформаційних рядків.

Файл У.0 повинен обов'язково бути оброблений САБ, і вищезазначене звіряння і прийняття рішень щодо проходження платежів є обов'язковим. САБ не може завершувати банківський день без отримання і оброблення файла У.0.

Особливу увагу слід звертати на такі моменти:

 • 1) Виявлення розходження в реквізитах файлів/платежів має бути ретельно проаналізовано для виявлення фактів руйнування баз даних або несанкціонованого доступу до платіжної системи.
 • 2) При виявленні розходжень в тому, які файли вважаються проведеними за коррахунком, а які ні, вирішальною є інформація, отримана з ЦОСЕП
 • 3) Якщо САБ виявляє, що в У.0 існують заквитовані платежі з файлів В, які в САБ досі вважаються незаквитованими, то рішення про стан проходження цих платежів приймається відповідно до У.0. Якщо взагалі інформації про файл В у САБ не було (модельна ситуація - ручна квитовка файлу В персоналом ЦОСЕП), то слід вжити заходів для отримання цього В від ЦОСЕП, приймання його в САБ і лише після цього - остаточного звіряння з У.0.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >