< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості організації та здійснення будівництва окремих об'єктів

Які особливості має будівництво за проектом комплексної реконструкції застарілого житлового фонду

Застарілий житловий фонд реконструюється у ході реалізації інвестиційних проектів згідно місцевих програм комплексної реконструкції у відповідності із положеннями Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду". Застарілим фондом визнаються об'єкти житла до п'яти поверхів, які за технічним станом не відповідають сучасним нормативним вимогам щодо безпечного і комфортного проживання, граничний строк експлуатації яких збіг або знос основних конструкційних елементів яких становить не менше 60 відсотків, реконструкція фонду здійснюється шляхом перебудови об'єктів або знесення застарілого фонду та будівництво нового житлового фонду кварталу (мікрорайону).

При цьому органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо вилучення (викупу), передачі земельних ділянок у зв'язку з проведенням комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду в порядку їх вилучення або викупу для задоволення суспільних потреб, забезпечують розроблення і затвердження генеральних планів відповідних населених пунктів, детальних планів територій, проектів забудови та іншої містобудівної документації, визначають на підставі містобудівної документації території комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та приймають рішення щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів).

На інвестора-забудовника покладається:

 • — розробка детального плану, проекту забудови території, плану земельно-господарського устрою, проектів будівель і споруд з дотриманням вимог щодо безбар'єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до всіх реконструйованих об'єктів житлового та цивільного призначення і територій кварталів (мікрорайонів);
 • — виконання повного обсягу будівельних робіт; Проектування, розробка та погодження проектів реконструкції або заміни житлового фонду має свої особливості. За рішенням органів місцевого самоврядування розробка проектної документації на будівництво об'єктів може здійснюватися до прийняття рішення про надання земельної ділянки відповідно до закону.

У детальних планах та проектах забудови території повинні бути визначені:

 • — території, в межах яких має здійснюватися реконструкція, заміна застарілого житлового фонду;
 • — обсяг застарілого житлового фонду, який підлягає реконструкції, заміні та такого, що прирівнюється до нього;
 • — технічний стан житлового фонду та його експлуатаційні дані;
 • — обсяги та стан нежитлового фонду та такого, що прирівнюється до нього;
 • — планувальна структура кварталу (мікрорайону);
 • — обсяги та вартість робіт із зведення жилих будинків, створення інженерної інфраструктури;
 • — щільність нової забудови, обсяг житла, що вилучається та (або) надається мешканцям застарілого житлового фонду при переселенні, а також заплановано для комерційної реалізації;
 • — черговість, строки виконання робіт з урахуванням завдань комплексної забудови.

У планах земельно-господарського устрою повинні бути визначені:

 • — відповідні території населених пунктів, щодо об'єктів яких може бути застосовано відчуження після розроблення та затвердження проекту забудови кварталу (мікрорайону);
 • — умови надання земельних ділянок на території, де повинна здійснюватися реконструкція, заміна житлового фонду, та умови плати за землю на період будівництва;
 • — обґрунтування розподілу земель за формами власності після здійснення реконструкції, заміни житлового фонду;
 • — порядок і обсяг компенсації власникам земель приватної власності у разі виникнення потреби у цих землях згідно із затвердженою містобудівною документацією.

План земельно-господарського устрою стає підставою для надання у власність або оренду земельних ділянок для реконструкції, заміни житлового фонду після вилучення, викупу земельних ділянок для суспільних потреб. Річна орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду на період будівництва і до введення об'єктів містобудування в експлуатацію, але не більше ніж на три роки, встановлюється у розмірі 0,03 відсотка нормативної грошової оцінки земель, а під об'єктами загального користування (вулицями, скверами, парками, площами тощо) та соціально-побутового призначення — 1 гривня незалежно від площі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >