< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Основні поняття і терміни

Пряме зарубіжне інвестування, мотивація прямого зарубіжного інвестування ТНК, декомпозиціяризиків ТНК, взаємовідносини філій ТНК з головною фірмою, фінансові зв'язки системи ТНК, управління грошовими переказами ТНК, або міжнародна система управління готівкою, контроль та регулювання міжнародних грошових операцій, оподаткування міжнародної діяльності ТНК, валютні ризики потенційних збитків ТНК, управління ризиками потенційних збитків ТНК: вимірювання ризику, прогнозування валютних курсів, система звітності, стратегії страхування валютних ризиків.

Сутність та особливості фінансового менеджменту в міжнародному бізнесі

У будь-якій організації керівникам усіх рівнів доводиться приймати фінансові рішення. Більше того, переважна більшість усіх рішень, що приймаються в організації, вимагає фінансових розрахунків. Тобто, більшість менеджерів у тій чи іншій мірі керують фінансами.

Глобалізація господарського життя в сучасних умовах призводить до того, що на сьогоднішній день фінансова діяльність:

 • 1. Стає все більше інтегрованою та мінливою;
 • 2. Вона є тим цементуючим елементом, який об'єднує в єдине ціле безліч різноманітних внутрішніх та зовнішніх процесів і видів діяльності, які здійснюються в ТНК.

Внаслідок цього фінансові проблеми набувають світового значення. З 1980 р. система фінансових ринків, які існували в різних країнах, почала функціонувати на глобальному рівні. Виникла світова фінансова мережа, яка об'єднала провідні фінансові центри різних країн (Нью-Йорк, Лондон, Цюріх, Токіо та ін.).

Особливості сучасної глобальної фінансової системи:

 • 1. Глобальна присутність міжнародних фінансових інститутів.
 • 2. Міжнародна фінансова інтеграція.
 • 3. Швидкий розвиток фінансових інновацій. Особливості світового фінансового середовища:
 • 1. Чисельність валют.
 • 2. Наростаючі валютні ризики.
 • 3. Політичний ризик.
 • 4. Різноманітні політичні та юридичні системи.
 • 5. Функціонування євроринку.
 • 6. Роль уряду.

Міжнародний фінансовий менеджмент є сукупністю певних інструментів, які використовують ТНК в своїй фінансовій діяльності на міжнародних ринках. До таких інструментів належать: фінансове планування фінансових потоків, купівля-продаж валют для обслуговування різних операцій, купівля-продаж акцій та інших цінних паперів на міжнародних фінансових ринках, оперування власними цінними паперами на закордонних ринках, управління валютними ризиками та ін.

До завдань фінансового менеджменту відносять:

 • o фінансовий аналіз та систему прийняття рішень;
 • o планування використання короткострокових фінансових ресурсів;
 • o планування використання довгострокових фінансових ресурсів;
 • o аналіз можливого ризику;
 • o контроль та звіт про виконання рішення. Специфічні завдання міжнародного фінансового менеджменту:
 • o оцінка положення країни відносно її зовнішньої позиції, тобто аналіз її платіжного балансу;
 • o планування фінансових операцій з точки зору використання в міжнародних розрахунках різних валют;
 • o кредитування експортної діяльності;
 • o міжнародне бюджетування капіталу, мотивація проведення прямих та портфельних інвестицій;
 • o операції на євровалютному, єврокредитному та єврооблі-гаційному ринках.

Основою міжнародного фінансового менеджменту з одного боку є система управління ТНК, куди крім фінансів ТНК, оскільки вони є частиною компанії, входять операційна діяльність, маркетинг, дослідження та розробки, персонал, а з іншого фінансові ресурси ТНК та її грошові потоки є складовою частиною міжнародних фінансових ринків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >