< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ухвалення рішення про покупку нового турпродукту

Нові турпродукти - це продукти (товари, послуги) або ідея, що сприймається потенційним покупцем як щось нове. Вони не обов'язково є абсолютно новим явищем на туристичному ринку; кожен турпродукт може стати новинкою для покупця, який раніше про нього не знав. Процес ухвалення розуміється як "розумовий процес, через який проходить людина від моменту, коли вперше почув про новинку, до моменту її повного ухвалення", а ухвалення - як рішення людини стать користувачем турпродукту.

Процес ухвалення - розумовий процес, через який проходить людина від моменту, коли вперше почула про новинку, до моменту її повного ухвалення.

Щоб адаптуватися до нового турпродукту, покупцю потрібно пройти п'ять етапів.

  • 1. Пізнавання. Споживач дізнається про новий туристичний продукт, але відчуває брак інформації про нього.
  • 2. Інтерес. Споживач шукає інформацію про новий туристичний продукт.
  • 3. Оцінка. Споживач визначає, чи варто купувати новий туристичний продукт.
  • 4. Проба. Споживач ближче знайомиться з турпродуктом, щоб скласти повніше уявлення про нього.
  • 5. Сприйняття. Споживач вирішує регулярно і постійно користуватися новим турпродуктом.

Ця модель припускає, що туристична фірма повинна подумати, як можна допомогти споживачу на кожній із цих стадій.

Індивідуальні відмінності покупців у ставленні до нового турпродукту

Споживачі проявляють різний ступінь готовності випробувати новий турпродукт. У кожній категорії турпродукту є споживачі-"піонери" і "ранні послідовники" - ті, хто приймає новинку швидше за інших. Решта покупців сприймає нові туристичні продукти дещо пізніше. На початковому етапі сприйняття йде мимоволі, потім число споживачів, що приймають новий турпродукт, збільшується. Число тих, які приймають новинку, досягає свого піку, після чого скорочується. При цьому залишається невелика кількість споживачів, які так і не прийняли новий турпродукт. До категорії "новаторів" належать перші 2,5% покупців, що прийняли новинку; до "ранніх послідовників" - наступні 13,5% тощо.

Споживачі цих п'яти категорій сильно відрізняються один від одного. Новатори - це ті, хто охоче приймають нові ідеї і готові йти на ризик. Ранні послідовники шукають респектабельності, вони є визнаними лідерами в своєму середовищі; приймають новинки швидко, але з обережністю. Представники ранньої більшості неквапливі; вони рідко є лідерами, але сприймають нові туристичні продукти раніше середнього споживача. Представники пізньої більшості настроєні скептично. Вони приймають новинки тільки після того, як більшість їх уже випробувала. І нарешті, ті, які відстають, - це прихильники традиції. Вони з підозрою ставляться до будь-яких змін і приймають їх тільки після того, як нове "перестає бути дуже новим" і увійде до традиції.

Час сприйняття нового турпродукту. Створювачі туристичних продуктів, які схильні до сильного впливу груп, повинні знати, як привернути на свій бік вибраних лідерів у відповідних референтних групах. Вибрані лідери - люди, які мають величезний вплив, особливі вміння, знання та інші особисті сні характеристики, які виявляються в референтних групах. Вибраних лідерів можна знайти у всіх верствах суспільства. Одна людина може бути вибраним лідером у споживанні одного турпродукту і послідовником у споживанні іншого. Туристичні фірми намагаються визначити особисті характеристики вибраних лідерів, щоб знайти можливі шляхи і засоби дії на них. У деяких випадках ці заходи проводяться з метою створення прямих маркетингових зусиль щодо до них.

Особиста дія відіграє особливу роль у пристосуванні до нових туристичних продуктів. Особиста дія - заява, що виражає позицію однієї людини щодо можливості покупки певного турпродукту. Споживачі радяться один з одним для того, щоб дізнатися їхні думки про новий туристичний продукт або торгову марку. Отримана порада може відчутно вплинути на купівельну поведінку при покупці турпродукту.

У певних обставинах особиста дія є сильнішою для одних покупців, для інших же - слабкою. Особиста дія є важливішою під час оцінки покупцем нового турпродукту. Вона має значніший вплив на пізніх послідовників, ніж на ранніх послідовників. Вона більш важлива при здійсненні покупки, пов'язаної з ризиком, ніж при здійсненні покупок, не пов'язаних із ризиком.

Вплив характеристик турпродукту на темпи його схвалення

Властивості нового турпродукту впливають на темпи його ухвалення. Деякі туристичні продукти завойовують популярність майже миттєво, а у інших на це йдуть довгі роки. На темпи ухвалення нового турпродукту основний вплив здійснюють п'ять його характеристик. Розглянемо як приклад турпутівку до Чорнобиля.

Порівняльна перевага. Наскільки новий турпродукт здається кращим у порівнянні з тими, що вже існують. Чим більше інтересу знаходить споживач у турпутівці до Чорнобиля (наприклад, подивитися на наслідки найбільшої катастрофи людства), тим швидше він прийме цю новинку.

Сумісність. Ступінь відповідності нового турпродукту бажанням і досвіду потенційних споживачів. Наприклад, турпутівка до Чорнобиля добре поєднується із екстремальними видами спорту.

Складність. Наскільки важко зрозуміти суть нового турпродукту або навчитися їм користуватися. Кондиціонери не представляють складнощі у використанні і тому увійдуть до ужитку в готелях швидше, ніж складніші новинки.

Подільність. Можливість випробування нового турпродукту в обмежених масштабах.

Можливість демонстрації. Можна продемонструвати новий турпродукт іншим людям у вигляді фотографій або розповісти про нього.

На темпи ухвалення нового турпродукту впливають також інші характеристики, зокрема початкові і поточні витрати, ступінь ризику і невизначеності, схвалення суспільства. Туристична фірма, що займається просуванням на туристичний ринок нового турпродукту, повинна вивчити всі ці чинники і врахувати їх при розробці турпродукту і маркетингової програми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >