< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Випробувальний термін

Випробувальний термін - це основний період адаптації нового співробітника готельного бізнесу. Пункт про випробувальний термін включається у контракт за наступних умов:

 • - цей період необхідний у зв'язку зі специфічними особливостями роботи;
 • - необхідність "придивитися" до нового співробітника і його прихованих якостей;
 • - прийнятий співробітник не повністю відповідає вимогам, що висуваються до "ідеального" працівника;
 • - це відповідає чинному законодавству про працю;
 • - встановлений термін достатній для оволодіння робочими навиками;
 • - організований систематичний контроль за виконанням роботи і регулярна допомога (зворотний зв'язок з працівником);
 • - наприкінці цього періоду працівник буде сповіщений про його відповідність або невідповідність займаному робочому місцю.

Якщо в готельному господарстві встановили відповідний випробувальний термін (звичайно 2-3 місяці), то після закінчення його можна дізнатися, чи досить добре новий співробітник виконує роботу. Проте оцінка повинна бути максимально об'єктивною і ґрунтуватися на спостереженнях і аналізі протягом випробувального терміну, а також на відповідних критеріях оцінки. Результати залежать і від діяльності роботодавця. Якщо він вважає свої дії правильними і може довести своє неупереджене ставлення до працівника, тоді можна попередити його про звільнення після закінчення випробувального терміну. В іншому випадку, можна прийняти рішення про подовження випробувального терміну і спробувати що-небудь поліпшити в організації випробування або в чомусь удосконалити працю співробітника. Адже витрати на наймання іншого працівника можуть значно перевершити витрати на навчання вже прийнятого співробітника.

Перші три - шість місяців на новій роботі - найважчі, і багато новачків залишає нову роботу саме в цей період. Це відбувається з низки причин, з яких найбільш поширеними є:

 • - несумісність з рештою співробітників;
 • - незадоволеність стилем керівництва;
 • - невиправдані уявлення про роботу готельного бізнесу;
 • - втрата "ілюзій";
 • - нерозуміння працівником вимог, що висуваються до нього;
 • - висока інтенсивність і складні умови праці на новому місці;
 • - невідповідність очікуваної і фактичної оплати праці.

Для нейтралізації цих чинників потрібно зробити все можливе, щоб працівники освоювалися на новому місці щонайшвидше. Вони повинні чітко знати, що від них чекають і що вони завжди отримають пораду і підтримку, а також можливості для навчання. Необхідно контролювати їхню роботу регулярно, щоб вони відчували себе потрібними, і намагатися знайти співробітника, здатного виконати роль наставника. При втраті нового працівника на цьому етапі, час і гроші, витрачені на проведення найму і відбору пропадуть дарма.

За період випробувального терміну керівник підрозділу зобов'язаний впевнитися у відповідності прийнятого працівника вимогам моделі робочого місця:

 • - відповідність його кваліфікації документу про освіту (диплому, атестату, свідоцтву);
 • - реальна наявність професійних знань та вмінь в даній роботі (посаді);
 • - виявлення особистих і ділових якостей в стандартних і конфліктних ситуаціях;
 • - наявність шкідливих звичок і негативних якостей, несумісних з вимогами готельного бізнесу;
 • - задоволеність працівника оплатою праці відповідно до досягнутої домовленості;
 • - культура поведінки і культура надання послуг (чистота на робочому місці, дотримання правил загальної поведінки).

Керівник також зобов'язаний виявити і зафіксувати всі випадки порушень трудової дисципліни, включаючи втрати робочого часу; соціально-психологічний клімат в колективі у зв'язку з появою "новачка".

З метою успішного проходження випробувального терміну керівник повинен:

 • - призначити наставника (консультанта), відповідального за "новачка", або взяти цю роботу на себе;
 • - детально ознайомити нового працівника з внутрішніми нормативними документами (положеннями, інструкціями, правилами тощо);
 • - надати окреме робоче місце, показати правила роботи на ньому, провести інструктаж на робочому місці; давати чіткі завдання і доручення, бажано у письмовій формі, і вести систематичний контроль виконання;
 • - ознайомити особисто всіх членів трудового колективу (відділ, службу, бригаду) з "новачком";
 • - втручатися особисто у всі нестандартні або конфліктні ситуації з "новачком", у жодному випадку не давати його на "поживу" неформальному лідеру;
 • - не застосовувати суворих заходів адміністративного, економічного, соціологічного і психологічного впливу на "новачка" в період випробувального терміну (окрім випадків грубих порушень, аварій, травматизму).

Введення на посаду

Один із способів забезпечити найкращий старт новому члену колективу полягає в розробці і реалізації програми введення на посаду. В ідеалі програма повинна контролюватися співробітником, який безпосередньо підпорядковується роботодавцю, хоча залежно від розмірів готелю ці функції можуть виконуватися співробітниками різного рангу. Головна мета полягає в ознайомленні нових співробітників із загальними правилами роботи, правилами техніки безпеки і охорони здоров'я, а також з новими робочими умовами. Як мінімум, новачок повинен бути ознайомлений із загальною діяльністю готельного бізнесу; колективом, особливо з тими, хто працюватиме з ним безпосередньо; характером самої роботи; робочими умовами, наприклад, устаткуванням і загальним планом будівлі; загальними відомостями про готель.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >