< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика складання фінансової звітності про результати діяльності бюджетних установ

Визначення результатів фінансової діяльності бюджетних установ

Усі доходи й видатки загального і спеціального фондів завершальними оборотами наприкінці року списують на результати виконання кошторису.

Результат фінансової діяльності бюджетної установи визначається шляхом проведення підсумкових оборотів щодо списання доходів та видатків за звітний рік.

Необхідність здійснення річних підсумкових оборотів обумовлена тим, що кошториси бюджетних установ складаються на рік, який збігається з бюджетним роком, а в наступному році фінансування бюджетних установ проводиться з бюджету нового року.

Порядок здійснення річних підсумкових оборотів щодо списання доходів та видатків бюджетних установ відображено у табл. 1.15.

Таблиця 1.15. Порядок здійснення річних підсумкових оборотів щодо списання доходів та видатків бюджетних установ

з/п

Зміст операцій

Номери субрахунків

Дт

Кт

1

Списуються отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету

701, 702

431

Списуються отримані за поточний рік доходи спеціального фонду бюджету:

2

доходи за коштами, отриманими як плата за послуги (надходження, що отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ;

кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна); доходи, що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо; доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт;

711, 714, 721, 722, 723

432

доходи за іншими джерелами власних надходжень (надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з законодавством отримують бюджетні установи);

712

432

доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

713

432

3

Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок коштів загального фонду бюджету

431

801, 802

Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок доходів спеціального фонду

бюджету:

4

видатки за коштами, отриманими як плата за послуги;

витрати (виробничих /навчальних/ майстерень, підсобних

/навчальних/ сільських господарств, на науково-дослідні роботи

за договорами, на виготовлення експериментальних пристроїв, на

заготівлю і переробку матеріалів) за закінченими і зданими

роботами;

432

 • 811 821, 822, 823,
 • 824, 825

видатки за іншими джерелами власних надходжень;

432

812

видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

432

813

Списується вартість переоцінених запасів та матеріалів:

5

дооцінка;

441

431, 432

уцінка

431, 432

441

Крім того, на результати виконання кошторису списуються:

 • - вартість переоцінених запасів та матеріалів;
 • - вартість запасів та матеріалів, що отримані від ліквідації, розбирання матеріальних цінностей;
 • - вартість запасів та матеріалів, оприбуткованих за результатами інвентаризації;
 • - нараховані курсові різниці;
 • - депонентську заборгованість, термін позовної давності якої минув;
 • - безнадійну дебіторську заборгованість.

Фінансовий результат бюджетних установ за звітний рік визначають за таким алгоритмом, рис. 1.9:

Алгоритм визначення фінансового результату бюджетної установи за звітний рік

Рис. 1.9 Алгоритм визначення фінансового результату бюджетної установи за звітний рік

Джерела даних та методика складання форми № 9д, 9м. "Звіт про результати фінансової діяльності"

"Звіт про результати фінансової діяльності" (форма № 9д, № 9м) складається розпорядниками бюджетних коштів для відображення результату їх фінансової діяльності за звітний рік. У фінансовій звітності за формою № 9д, № 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" відображаються загальними сумами операції, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів та/або видатків розпорядників бюджетних коштів. Результат переоцінок може впливати як на збільшення доходів розпорядників бюджетних коштів, так і на збільшення видатків.

Форма № 9д, № 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" складається з двох частин:

 • - Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+", дефіцит "-");
 • - Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+", дефіцит "-")

Джерелами даних складання форми 9д, № 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" бюджетних установ є:

 • - регістри аналітичного обліку: виписки з реєстраційних рахунків про отримані асигнування, картка аналітичного обліку отриманих асигнувань; картка аналітичного обліку фактичних видатків загального та спеціального фонду;
 • - регістри синтетичного обліку за звітний період (рік) відображені в табл. 1.16

Таблиця 1.16. Відображення показників форми 9д, № 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" бюджетних установ у облікових регістрах

Регістр обліку

Зміст операції

Рядки форми № 9д, № 9м

м/о № 11, 12, 13

Відображення інформації про списання товарно-матеріальних цінностей

р. 020, р. 060, р. 400, р. 800

м/о № 5

Відображення інформації про нарахування оплати праці та нарахування на неї

м/о № 4, 6, 7

Відображення інформації про списання отриманих послуг

м/о № 8

Відображення інформації про списання витрат на відрядження

м/о № 2

Відображення інформації про отримані доходи та здійснені видатки

р. 010, 020

м/о № 3

р. 100, 200

м/о № 4

Відображення інформації про списання заборгованості

р.041, р. 601

м/о № 6

р. 042, р. 602

м/о № 7

р. 041, р. 042, р. 601, р. 602

м/о ф. № 274

Відображення інформації про списання недостач, результатів переоцінки

р. 030, р. 500, р. 050, р. 700

- книга "Журнал - Головна" ф. № 308 (бюджет).

Складання фінансової звітності за формою № 9д, № 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" здійснюється у порядку відображеному в табл. 1.17.

Таблиця 1.17. Характеристика заповнення окремих рядків форми № 9д, 9м "Звіт про результати фінансової діяльності"

Показники

Код 1

рядка |

Характеристика рядків графи 4 "За звітний рік"

Номери субрахунків/ КЕКВ

1

2

3

4

Загальний фонд

Отримані доходи

010

наводяться списані підсумковими оборотами на результат виконання кошторису доходи загального фонду бюджету, отримані за звітний рік

субрахунок № 701 або № 702

Видатки та надання кредитів

020

наводяться суми списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису фактичних видатків загального фонду бюджету, проведених за звітний рік

субрахунок № 801 або № 802

у тому числі поточні

021

з усієї суми проведених видатків наводиться сума списаних підсумковими оборотами поточних фактичних видатків

за КЕКВ 2000

капітальні

022

з усієї суми проведених видатків наводиться сума списаних підсумковими оборотами капітальних фактичних видатків

за КЕКВ 3000

надання кредитів

023

з усієї суми проведених видатків наводиться сума списаних підсумковими оборотами кредитів, які були надані

за КЕКВ 4000

Списані недостачі

030

наводиться сума коштів, яка списана розпорядниками бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, виявлених при недостачі матеріалів

субрахунок № 363

Списана заборгованість (+, -)

040

відображається сума списаної протягом звітного року заборгованості. Показник за рядком може бути від'ємним

у тому числі дебіторська

041

з усієї суми списаної заборгованості відображається сума списаної дебіторської заборгованості протягом звітного року

субрахунок № 364

кредиторська

042

з усієї суми списаної заборгованості відображається сума списаної кредиторської заборгованості протягом звітного року

субрахунок № 675

Результат переоцінок (+, -)

050

відображається результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що склався за звітний рік. Показник за рядком може бути від'ємним

у тому числі уцінка

051

відображається результат уцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що склався за звітний рік

субрахунок № 441

дооцінка

052

відображається результат дооцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що склався за звітний рік

субрахунок № 442

Інші видатки

060

наводиться сума списаних інших фактичних видатків та суми за операціями, не включені в інших рядках цієї форми

Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+",

дефіцит "-")

090

проставляється фінансовий результат виконання кошторису за попередні та звітний бюджетні роки в частині загального фонду

субрахунок № 431

Спеціальний фонд

Отримані доходи

100

відображаються списані підсумковими оборотами на результат виконання кошторису нараховані доходи за надані послуги згідно із законодавством, надходження, отримані

за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, інші надходження спеціального фонду кошторису, надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, надходження позик міжнародних фінансових організацій за звітний рік

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

110

із загальної суми отриманих доходів наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за надані послуги бюджетними установами згідно із законодавством

субрахунок № 711

у тому числі плата за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю

111

із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за послуги, що надаються розпорядниками бюджетних коштів згідно з їх основною діяльністю

субрахунок № 711

у тому числі надходження від додаткової (господарської) діяльності

112

із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи від додаткової (господарської) діяльності

субрахунок № 711

у тому числі плата за оренду майна

113

із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за оренду майна

субрахунок № 711

у тому числі надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

114

із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи, отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

субрахунок № 711

Інші джерела власних надходжень

120

із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами кошти, отримані як інші джерела власних надходжень

субрахунок № 712

у тому числі благодійні внески, гранти та дарунки

121

із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, отримані як благодійні внески, гранти, дарунки

субрахунок № 712

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

122

із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

субрахунок № 712

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

123

із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження за коштами, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

субрахунок № 712

Інші надходження спеціального фонду

130

із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами інші надходження спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів)

субрахунок № 713

Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

140

із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами кошти на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

субрахунок № 713

Надходження позик міжнародних фінансових організацій

150

із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, що надійшли як позики міжнародних фінансових організацій

субрахунок № 713

Перераховано залишок

200

відображається сума коштів відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого звітного періоду, яка була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, перерахована до бюджету тощо) та не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року

Отримано залишок

300

відображається сума надходжень спеціального фонду попереднього звітного року, що була отримана розпорядником бюджетних коштів у звітному році і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного року

Видатки та надання кредитів

400

відображаються списані підсумковими оборотами фактичні видатки спеціального фонду бюджету, проведені за звітний рік

рахунки № 81, № 82

у тому числі поточні

401

з усієї суми наводяться списані підсумковими оборотами поточні фактичні видатки

за КЕКВ 2000

капітальні

402

з усієї суми наводяться списані підсумковими оборотами капітальні фактичні видатки

за КЕКВ 3000

надання кредитів

403

з усієї суми наводяться суми списаних підсумковими оборотами кредитів, які були надані

за КЕКВ 4000

Списані недостачі

500

наводиться вартість списаних матеріалів при недостачі

субрахунок № 363

Списана заборгованість (+, -)

600

наводиться сума списаної заборгованості протягом звітного року. Показник за цим рядком може бути від'ємним

у тому числі дебіторська

601

з усієї суми наводиться сума списаної протягом звітного року дебіторської заборгованості

субрахунок № 364

кредиторська

602

з усієї суми наводиться сума списаної кредиторської заборгованості протягом звітного року

субрахунок № 675

Результат переоцінок (+, -)

700

відображається результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що склався за звітний рік.

Показник за рядком може бути від'ємним

у тому числі уцінка

701

відображається результат уцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що склався за звітний рік

субрахунок № 441

дооцінка

702

відображається результат дооцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що склався за звітний рік

субрахунок № 442

Інші видатки

800

наводиться сума інших фактичних видатків спеціального фонду, списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису та суми за операціями, не включені в інших рядках цієї форми

Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+", дефіцит "-")

900

проставляється фінансовий результат виконання кошторису за попередні та звітний бюджетні роки в частині спеціального фонду

субрахунок № 432

Дані рядку 460 "Перераховано залишок" та рядку 470 "Отримано залишок" проставляються тільки у тому разі коли вони є у формах № 4 - 1д, № 4 - 1м та № 4 - 2д, № 4 - 2м.

У рядку 090 "Фінансовий результат за загальним фондом" та у рядку 900 "Фінансовий результат за спеціальним фондом" дані графи 3 "За попередній звітний рік" повинні відповідати даним графи 4 "За звітний рік" річної фінансової звітності за формою № 9д, № 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" за попередній звітний рік. У цих рядках показник може бути додатним (профіцит) або від'ємним (дефіцит).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >