Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Предмет курсуЗавдання і функції курсуМетоди наукових економічних дослідженьУ чому полягає зміст предмета "Історія економічних учень"?Чому потрібно вивчати курс "Історія економічних учень"?Під впливом яких факторів трансформуються погляди і концепції економістів?Які періоди охоплює історія економічних учень?Основні напрями сучасної економічної теоріїФункції курсу "Історія економічних учень" і його значення для творчого оволодіння сучасною економічною теорієюЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМЕкономічна думка Стародавнього СходуЕкономічна думка Стародавньої ГреціїЕкономічна думка СередньовіччяМеркантилізмЯкі найвідоміші писемні пам'ятки економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу ви знаєте?На основі існування якої власності мало примножуватися багатство країни за вченням Конфуція?Яку роль золоту відводили автори трактату "Гуань-Цзи"?Яким чином автор трактату "Артхашастра" рекомендує регламентувати присвоєння торговельного прибутку купцями і торговцями?Які особливості формування економічних поглядів античного світу?У чому полягає сутність економічних поглядів, висловлених у творах стародавніх мислителів Греції: Ксенофонта, Платона, Арістотеля?Які функції грошей виділяв Ксенофонт?У чому особливості моделей ідеальної держави в працях Платона і Арістотеля?Розкрийте сутність концепцій Арістотеля про економіку і хрематистикуЯк вирішував проблему "справедливого обміну" Арістотель?Особливості економічної думки в Стародавній Греції і Стародавньому Римі: спільне і відмінностіУ чому вбачав багатство держави і як визначав "вартість товару" Ібн-Хальдун?Особливості економічної думки раннього і пізнього канонізмуЩо розумів Фома Аквінський під "справедливою ціною", багатством країни?Як Фома Аквінський розглядає сутність грошей?Які найвідоміші писемні джерела економічної думки в Україні у період раннього середньовіччя?Економічні ідеї Київської РусіУстановлення прав і норм господарських відносин у "Руській правді"Що таке меркантилізм? Які історичні передумови його виникнення?Яких загальних принципів дотримувались меркантилісти?Етапи розвитку меркантилізму: ранній меркантилізм (монетаризм); зрілий меркантилізмВиявіть характерні риси ранніх меркантилістівУ чому полягають характерні риси пізніх меркантилістів?Назвіть відмітні риси меркантилізму - першої економічної школиКЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇХарактерні особливості класичної політичної економіїВиникнення класичної політичної економії в Англії і ФранціїЕкономічна теорія фізіократів у ФранціїЕкономічне вчення А. СмітаД. Рікардо - економіст епохи промислової революціїЧим пояснюється виникнення класичної політичної економії?Визначте сутність економічних поглядів У. Петті і П. Буагільбера як засновників класичного напряму політичної економії в Англії і ФранціїУ чому полягають антимеркантилістичні погляди У. Петті на суть багатства?Прокоментуйте афоризм У. Петті "Праця - батько багатства, а земля - його мати"Чому У. Петті не відокремлював вартості товару від його ціни?Як трактує У. Петті гроші та їх функції?З чого виходить У. Петті, стверджуючи, що рівень заробітної плати робітників має мінімальну величину?Як визначає У. Петті земельну ренту і ціну землі?Назвіть основні напрямки "системи" реформ П. БуагільбераП. Буагільбер зазначав, що найважливішою умовою економічної рівноваги і прогресу є пропорційні, або нормальні, ціни. Розкрийте зміст цього висловуОхарактеризуйте ставлення П. Буагільбера до грошейУ чому полягає сутність поглядів представників школи фізіократів?У чому сутність "природного порядку" Ф. Кене?Розкрийте сутність вчення Ф. Кене про "чистий продукт" і класиРозкрийте положення Ф. Кене про капітал, гроші й торгівлюУ чому зміст і значення "економічної таблиці" Ф. Кене?У чому полягає сутність економічних поглядів А.Р.Ж. Тюрго?Розкрийте основні положення вчення А. Тюрго про гроші, відсоток і ціниУ чому полягає заслуга фізіократів?Класична політична економія найбільшого розквіту досягла в Англії. Хто був справжнім творцем економічної науки?Що є центральною проблемою політичної економії А. Сміта?У чому головне завдання політичної економії А. Сміта?Що є вихідним положенням теоретичної системи А. Сміта?Що мав на увазі А. Сміт, формулюючи положення про "невидиму руку" економічних законів?У праці А. Сміта "Дослідження про природу і причини багатства народів" можна знайти не одну, а кілька концепцій вартості. Дайте характеристику їхНазвіть принципи, які А. Сміт пропонував покласти в основу системи оподаткуванняЩо є продуктивною і непродуктивною працею за А. Смітом?У чому полягає сутність теорії грошей А. Сміта?Розкрийте сутність теорії розподілу і доходів А. СмітаЯк А. Сміт визначає капітал?Яке значення за А. Смітом, має нагромадження капіталу?У чому полягає зміст методологічних основ учення Д. Рікардо?Розкрийте сутність теорії вартості Д. РікардоЯк Д. Рікардо характеризував капітал?Як Д. Рікардо трактував гроші?На думку Д. Рікардо, головне завдання економічної науки - визначити закони, що управляють розподілом продукту між основними класами. Як вирішував Рікардо це завдання?З ім'ям Д. Рікардо пов'язують створення теорії ренти. Як обґрунтовує він процес утворення ренти?Які джерела зростання багатства відповідно до поглядів А. Сміта і Д. Рікардо?Порівняйте принцип відносних витрат Д. Рікардо з принципом абсолютних витрат А. Сміта (у зовнішній торгівлі)У чому ви бачите основну заслугу А. Сміта і Д. Рікардо - основоположників класичної школи політичної економії?ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇЕкономічна думка початку XIX ст. в Англії. Т. МальтусЕкономічна думка початку XIX ст. у Франції. Ж.Б. СейЕкономічне вчення Дж. С. МілляЕкономічна теорія в США. К.Ч. КеріЗ яких основних положень виходив Т. Мальтус у праці "Дослід про закон народонаселення"?Що Т. Мальтус пропонує для вирішення проблем бідності?Розкрийте сутність мальтузіанської теорії заробітної платиЩо Т. Мальтус пропонує для вирішення проблем бідності?У чому полягає сутність мальтузіанського закону спадної віддачі?Прокоментуйте проблему, висунуту Т. Мальтусом у його відомій праці "Дослід про закон народонаселення". Як трактується вона в сучасних умовах?Як Ж.Б. Сей трактував політичну економію як науку?Чому Ж.Б. Сей надавав вирішального значення створенню багатства нації? Дійова особа економічного розвитку за СеємДайте характеристику концепції розподілу доходів Ж.Б. Сея. Теорія "трьох факторів" виробництваЯке значення теорії ринків Ж.Б. Сея для сьогодення?Ж.Б.Сей увійшов в історію економічної науки як автор факторної теорії вартості. Які основні положення цієї теорії?Яка основна праця Дж. С. Мілля та її складові?Як аналізує Дж. С. Мілль процес виробництва?Якого значення у Дж. С. Мілля набуває роль капіталу для суспільного відтворення?Як Дж. С. Мілль визначає "природну" заробітну плату?Яка сутність теорії вартості Дж. С. Мілля?Який внесок зробив Дж. С. Мілль у теорію міжнародної торгівлі?Як Дж. С. Мілль розглядав проблему ролі держави в суспільному прогресі?У чому полягає сутність основних ідей соціальних реформ Дж. С. Мілля?Дж. С. Мілль збирався написати оновлений варіант "Багатства народів". Якою мірою вдалося йому здійснити цей задум?У чому полягає сутність теорії "гармонії інтересів" Г.Ч. Кері?Прокоментуйте вираз "справедливий розподіл є проявом "гармонії інтересів" за Г.Ч. КеріПрокоментуйте погляди Г.Ч. Кері щодо міжнародної торгівліКРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВС. Сісмонді - родоначальник економічного романтизмуЕкономічна концепція П.Ж. ПрудонаЕкономічні погляди К. РодбертусаЕкономічна програма Ф. ЛассаляЕкономічні вчення соціалістів-утопістівЕкономічні погляди К.А. Сен-СимонаЕкономічні погляди Ш. Фур'єЕкономічні погляди Р. ОуенаЯк трактував С. Сісмонді основні економічні категорії?У чому полягає критика капіталізму С. Сісмонді?Розкрийте сутність концепції реалізації і криз С. СісмондіУ чому полягає сутність методології П.Ж. Прудона?Що є основою концепції еквівалентності послуг П.Ж. Прудона?Дайте визначення економічної програми П.Ж. ПрудонаЯк трактує К. Родбертус теорію вартості?Який внесок К. Родбертуса у розробку теорії земельної ренти?Як К. Родбертус ставиться до проблем розподілу?Яку тезу Ф. Лассаль проголосив "основним законом капіталізму", і в чому сутність цього закону?У чому полягає сутність соціалістичних вчень?Як розумів К.А. Сен-Симон сутність поступального розвитку суспільства?На думку К.А. Сен-Симона, "асоціація" змінить форму розподілу. Поясніть цей виразЯк сенсімоністи (послідовники К.А. Сен-Симона) формулюють теорію експлуатації?Як Ш. Фур'є ставився до приватної власності?Яку власність вважав Ш. Фур'є економічною основою майбутнього ладу?Як здійснюється розподіл прибутків за Ш. Фур'є в первинній господарській одиниці асоціації - фаланзі?Що Ш. Фур'є вважав організуючою силою суспільства?Що покладено в основу економічної програми Р. Оуена?Як розумів Р. Оуен основний принцип соціалізму: "від кожного - за здібностями, кожному - за працею"?Як визначав Р. Оуен економічні категорії "вартість", "прибуток", "гроші"?Як пояснював Р. Оуен існування криз?Р. Оуен був одночасно і теоретиком, і практиком. Як здійснювалася його реформаторська діяльність на практиці?У чому відмінності між моделями "справедливого" суспільства соціалістів-утопістів?ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇФормування і методологія марксистської політичної економіїОсновні ідеї "Капіталу" К. МарксаТеоретичні проблеми економічного вчення марксизмуЯкі класи суспільства визначає К. Маркс?У чому сутність марксистської трудової теорії вартості?Як К. Маркс визначає гроші?За К. Марком, робоча сила - товар. Обґрунтуйте це положенняЯк К. Маркс трактує капітал?Обґрунтуйте положення К. Маркса про органічну будову капіталуЩо таке основний і оборотний капітал за К. Марксом?Дайте аналіз марксистської теорії додаткової вартостіРозкрийте сутність марксистської теорії заробітної платиЯк К. Маркс розрізняє абсолютну і відносну додаткову вартість?Проблеми соціальної справедливості та рівності у трактуванні К. МарксаЗ чого складаються вихідні положення економічної теорії К. Маркса?Визначте позитивний момент концепції відтворення К. МарксаМарксизм і сучасністьІСТОРИЧНА ШКОЛАНімецька національна політична економіяЕкономічні дослідження нової історичної школиЧому представників історичної школи прийнято відносити до нетрадиційного напряму в економічній науці?Які ідеї обґрунтовував Ф. Ліст у книзі "Національна система політичної економії"?Чому на думку Ф. Ліста, універсальна концепція класиків не придатна для практичного використання? Обґрунтуйте свою думкуЩо нового в розвиток теорії політичної економії вніс Ф. Ліст?Дайте загальну характеристику нової історичної школи. В чому її заслуга?Яку роль відводили представники нової історичної школи державі?Яка сутність "етичного принципу" Г. Шмоллера?Реформістський напрям суспільної перебудови Г. Шмоллера.Л. Брентано - проповідник ідей класового миру. Обґрунтуйте цеУ чому полягає сутність теорії "високої заробітної плати" Л. Брентано?Періодизація економічної історії людства К. БюхераОсновні ідеї В. Зомбарта в праці "Сучасний капіталізм"М. Вебер про ідеальні типи господарства і роль протестантської етики в розвитку капіталізмуХто є родоначальником "соціального напряму" в економічній науці?У чому полягає сутність "соціального напряму" Р. Штольцмана?МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇПопередники маржиналізмуМаржинальна революціяАвстрійська школа маржиналізму. К. Менгер, О. Бем-Баверк, Ф. ВізерЕкономічні погляди А. Маршалла: кембриджська школаЕкономічне вчення Дж. Б. Кларка: американська школаЛозаннська школа. Л. Вальрас, В. ПаретоОбґрунтуйте загальні принципи маржиналізмуОдним із перших висловив ідеї, що увійшли як складова до теорії граничної корисності, німецький економіст Г. Госсен. Його ім'ям названі два закони. У чому їхня сутність?Сформулюйте основні положення концепції граничної корисності, висунутої економістами австрійської школиПоясніть зміст парадокса А. Сміта про воду й алмаз. Як пропонував пояснити цей парадокс К. Менгер?Як К. Менгер ставиться до проблем обміну?Обґрунтуйте теорію граничної корисності О. Бем-БаверкаНа чому ґрунтується "теорія очікувань" О. Бем-Баверка?У чому полягає сутність закону Ф. Візера?Поясніть сутність "теорії альтернативних витрат" Ф. ВізераЩо таке неокласична школа? Чим вона відрізняється від класичної школи?Дайте загальну характеристику економічної системи А. МаршаллаУ чому полягає принцип економічної рівноваги, обґрунтований А. Маршаллом?Обґрунтуйте концепцію еластичного попиту А. МаршаллаРозкрийте зміст теорії доходів А. МаршаллаПроблема національного дивіденду в економічній теорії добробуту А. ПігуМетодологія досліджень Дж. Б. КларкаЩо розумів під "статикою" і "динамікою" Дж. Б. Кларк?Обґрунтуйте закон граничної продуктивності Дж. Б. КларкаЯк відповідно до концепції Дж. Б. КларкаУ чому полягає сутність теорії рівноваги економічної системи Дж. Б. Кларка?Поясніть сутність моделі загальної економічної рівноваги Л. ВальрасаЯкі висновки можна зробити, виходячи з моделей загальної економічної рівноваги Л. Вальраса?Розкрийте зміст і практичну значимість "оптимуму Парето"КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯІсторичні передумови виникнення кейнсіанстваЕкономічне вчення Дж. М. КейнсаЕволюція кейнсіанстваУ чому полягає сутність методологічних основ кейнсіанства?Охарактеризуйте особливості предмета і методу економічних досліджень Дж. М. КейнсаЩо мав на увазі Дж. М. Кейнс під ефективним попитом?Від чого відповідно до теорії Дж. М. Кейнса залежить динаміка особистого споживання й інвестицій?Поясніть зміст "основного психологічного закону" Дж. М. КейнсаЩо таке коефіцієнт мультиплікації? Яку роль він відіграє в теорії Дж. М. Кейнса?Як визначається норма відсотка в кейнсіанській теорії відсотка?Обґрунтуйте погляди Дж. М. Кейнса на заробітну платуЦіна та інфляція в теорії Дж. М. КейнсаЯкі заходи державного регулювання економіки пропонує Дж. М. Кейнс?У чому відмінність концепції, висунутої Дж. М. Кейнсом, від попередніх теорій?Яке значення для економічної науки має кейнсіанська теорія?Які основні напрями еволюційного розвитку сучасного кейнсіанства?Який вплив справило кейнсіанства на сучасні теорії державного регулювання економіки?Охарактеризуйте сутність неокейнсіанських теорій зростання Є. Домара і Р. ХарродаІНСТИТУЦІОНАЛІЗМІдейно-теоретичні основи та етапи розвитку інституціоналізмуОсновні напрями раннього інституціоналізму. Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. МітчеллНеоінституціоналізм. Дж. Гелбрейт, Р. КоузОхарактеризуйте основні принципи інституціоналізмуУ чому сутність методології раннього інституціоналізму? Поясніть зміст ідеї, висунутої Т. Вебленом: "інститути - основа економічної поведінки"Основними елементами ринкової економіки Т. Веблен вважав "індустрію" і "бізнес". Як він обґрунтовує це положення?Що покладено в основу методології економічних досліджень Т. Веблена?Як уявляв собі проблеми соціально-економічного розвитку суспільства Т. Веблен?Розкрийте сутність економічних поглядів Дж. КоммонсаДайте характеристику поділу Дж. Коммонсом ринкового суспільства на професійні групиНа які групи поділяв Дж. Коммонс "угоди" суспільства?Хто був засновником емпіричного інституціоналізму, і які були його погляди?У чому полягає основна ідея праці У. Мітчелла "Економічні цикли: Проблема і її постановка"?Розкрийте сутність концепції "врівноважуючої сили'' Дж. Гелбрейта?Обґрунтуйте основні ідеї праці Дж. Гелбрейта "Нове індустріальне суспільство"Поясніть сутність концепції "техноструктури та індустріальної системи" Дж. ГелбрейтаПоясніть сутність системи реформ Дж. Гелбрейта.Хто є засновником неоінституціоналізму і які основні теоретичні положення його вчення?Як Р. Коуз пропонує вирішувати проблему "зовнішніх ефектів"?ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.Вчення Й. Шумпетера: теорія підприємництва і теорія ефективної конкуренціїТеорія монополістичної конкуренції Е. ЧемберлінаТеорія недосконалої конкуренції Дж. РобінсонНеокласичні теорії економічного зростанняРозвиток неокласичних теорій ціни, капіталу і економічної рівноваги (неокласичний синтез)Обґрунтуйте, до якої школи можна віднести теоретичні погляди Й. Шумпетера?На чому ґрунтується, за И. Шумпетером, економічна динаміка?Поясніть тезу Й. Шумпетера "Підприємницька функція нерозривно пов'язана з нововведеннями"Як впливає, за Й. Шумпетером, ефективна конкуренція на економічну рівновагу?У чому полягає сутність "теорії економічного розвитку" Й. Шумпетера?Розкрийте зміст монополістичної конкуренції Е. ЧемберлінаЯк Е. Чемберлін аналізує три напрямки монополістичної конкуренції?Як Е. Чемберлін трактує монопольний прибуток?Як вирішується проблема економічної рівноваги за Е. Чемберліном?У чому полягає основна ідея праці Дж. Робінсон "Економічна теорія недосконалої конкуренції"?Як визначає Дж. Робінсон ринкові ситуації? Поясніть їх змістЯк змінюються форми ринкової конкуренції згідно з теорією "недосконалої конкуренції" Дж. Робінсон?У чому відмінність підходу до аналізу "монополії і конкуренції" Е. Чемберліна від концепції Дж. Робінсон?Як оцінює Дж. Робінсон сучасне розуміння функції корисності?Що нового внесли Е. Чемберлін і Дж. Робінсон у теорію ринку?Відомо, що теоретики неокласичної школи в основі своєї моделі економічного зростання використовують так звані функції Кобба - Дугласа. У чому їх зміст?У чому полягає сутність і значення моделі IS-IL запропонованої Дж. Хіксом?Поясніть зміст ідеї "неокласичного синтезу", висунутої П. СамуельсономНЕОЛІБЕРАЛІЗМЕкономічний лібералізм у XX ст.Неоліберальні концепції державного регулювання економікиЕкономічні концепції монетаристів. М. ФрідменТеорії "економіки пропозиції" та "раціональних очікувань"Теорія "економіки пропозиції"Теорія "раціональних очікувань"Поясніть причини виникнення неолібералізмуУ чому полягає сутність еволюції неокласичного напряму економічної думки?Як Л. Мізес характеризує варіант сучасного економічного устрою?Якими є погляди Л. Мізеса щодо теорії економічної рівноваги?Поясніть зміст концепції "спонтанного порядку" Ф. ХайєкаПоясніть методологічні основи неолібералізму"Німецькі економісти зробили найбільший внесок у формування теорії неолібералізму". Обґрунтуйте це положенняЩо проголошує теорія "економічних порядків" В. Ойкена? Які її основні положення і висновки?Розкрийте сутність теорії "соціального ринкового господарства". Які основні положення і практичні висновки цієї теорії?У чому полягає сутність економічної концепції і реформ Л. Ерхарда?Розкрийте сутність теорії "сформованого суспільства"У чому полягає сутність американського неолібералізму? Дайте пояснення сучасного монетаризмуЯкі функціональні зв'язки відображає рівняння обміну І. Фішера?У чому полягає сутність кількісної теорії грошей М. Фрідмена? Розкрийте її зміст та особливостіПоясніть "грошове правило" М. ФрідменаУ чому полягають монетаристські рецепти регулювання інфляції?Чим відрізняється грошово-кредитна політика М. Фрідмена від кейнсіанської?Поясніть зміст кривої й ефекту А. Лаффера.Які висновки випливають з теорії "раціональних очікувань"?ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (XIX-XX ст.)Розвиток економічних ідей в Україні в XIX ст. - на початку XX ст.Українська економічна думка в період соціального перелому початку XX ст.: панування тоталітарної системиРозвиток економічної теорії в сучасній УкраїніЯк розглядаються ідеї класичної школи в курсі політекономії Т. Степанова?Які принципи класичної політекономії розвиваються у працях І. Вернадського?Які категорії, на думку М. Бунге, має розглядати політекономія?У чому полягає сутність концепції розподілу М. Бунге?Як розвивав марксистське економічне вчення в Україні М. Зібер?Як розвивалися ідеї маржиналізму в Україні у 70-90-х роках XIX ст.?У чому виявляється сутність теорії цінності М. Тугана-Барановського?У чому полягає сутність інвестиційної теорії циклів М. Тугана-Барановського?Розкрийте сутність соціальної теорії розподілу М. Тугана-БарановськогоВ історії української економічної думки відома теорія кооперації М. Тугана-Барановського. Розкрийте її змістЯкі джерела виникнення земельної ренти виділяв М. Туган-Барановський?Чим визначається зміст соціалістичних поглядів М. Тугана-Барановського?В економічній думці України в період соціального перелому початку XX ст. виявилися три основні напрями. Розкрийте їх змістУ чому відмінності понять корисності В. Парето і Є. Слуцького?У чому полягає сутність теорії бюджету споживача Є. Слуцького?Які ідеї Є. Слуцького набули відображення у працях зарубіжних економістів?Які вам відомі сучасні теоретичні концепції перехідної економіки?Як співвідносяться економічні теорії й економічна політика?
 
Наст >