< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Соціальний клас

Соціальні класи — ієрархічні, однорідні, стабільні суспільні групи, об'єднані спільними цінностями, суспільними зв'язками, інтересами, поведінкою, освітою, родом діяльності, рівнем доходів.

Соціальним класам властиві наступні характеристики:

  • 1) особи, що належать до одного класу, схильні поводитися майже однаково;
  • 2) від належності до того або іншого класу люди займають вище або нижче положення в суспільстві;
  • 3) особи можуть переходити в інший клас.

Існує ряд моделей поділу суспільства на класи. Сама проста — це поділ людей на "багатих", "середніх" і "бідних". Проте реальна дійсність є значно багатшою. Американські психологи Денніс Гільберт, Джозеф Каль для визначення належності до певного класу виділи три ознаки: економічні, соціальні, політичні І в межах цих ознак виділили по три змінних, в результаті належність до класу може варіюватися по дев'яти змінним (рис. 4.2.).

Найбільше теоретичних розробок в напрямку наукового обґрунтування розподілу на соціальні класи виконано в США. Це пояснюється тим, що це молода держава і багатостолітньої стратифікації на класи в ній не існувало. Прикладом є моделі Денніса Гільберта, Уільяма Томпсона і Джозефа Хікі, Леонарда Біглі (табл.4.1).

Ознаки поділу на соціальні класи за Гільбертом Д., Калем Дж.

Рис. 4.2. Ознаки поділу на соціальні класи за Гільбертом Д., Калем Дж.

Таблиця 4.1. МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ КЛАСІВ США

Модель Денніса Гільберта

Модель Уільяма Томпсона і Джозефа Хікі

Модель Леонарда Біглі

Назва класу

Типові представники

Назва класу

Типові представники

Назва класу

Типові представники

Капіталісти (близько 1% населення США)

Топменеджери вищої ланки, політики високого рангу, спадкоємці значних багатств. Як правило, випускники "Ліги плюща"

Вищий клас (близько І% населення США)

Топменеджери, знаменитості, політики високого рангу, спадкоємці значних багатств. Як правило, випускники "Ліги плюща". Дохід вищий за 500 тис.дол. на рік

Дуже багаті (близько І% населення США)

Мультиміліонери з доходом вище 350 тис.дол. на рік, знаменитості, керівники і політики високого рангу, Як правило, випускники "Ліги плюща"

Вищий середній клас (близко І5% населення США)

Як правило наймані працівники з вищою освітою, фахівці і керівники середньої ланки з високим рівнем самостійності в роботі

Вищий середній клас (близько І5% населення США)

Фахівці і керівники з вищою освітою, Дохід вищий за І00 тис.дол. США на рік

Багаті (близько 5% населення США)

Особи, що мають капітал І млн.дол. і більше. Як правило, мають вищу освіту

Нижчий середній клас (близько 30% населення США)

Фахівці початкового рівня і висококваліфіковані робітники з середнім рівнем життя. "Білі комірці". Багато з них мають вищу освіту

Нижчий середній клас (близько 32% населення США)

Фахівці початкового рівня і висококваліфіковані робітники з певним рівнем

самостійності в роботі. Дохід 3575 тис. дол. на рік. Деякі мають вищу освіту

Середній клас(близько 46% населення США)

Працівники з вищою освітою і доходами вищими за середній рівень (чоловіки 57 тис. дол., жінки 40 тис.дол. на Рік)

Робітничий клас(близько 30% населення США)

Робітник і клерки, невисокої кваліфікації. "Сині комірці". Мають середню освіту

Робітничий клас(близько 32% населення США)

Робітник і клерки середньої кваліфікації. Дохід 1630 тис. дол на рік. Деякі мають середню освіту

Робітничий клас(4045% населення США)

Працівники невисокої кваліфікації з малими доходами (чоловіки 40 тис. дол., жінки 26 тис. дол. на рік). Мають середню освіту

Працюючі бідняки (близько 13% населення США)

Некваліфіковані робітники і клерки. Висока економічна нестабільність і ризик бідності. Деякі мають середню освіту

Нижчий клас

(1420% населення США)

Працюючі на низькооплачуваних посадах чи ті, що живуть на урядові субсидії. Деякі мають середню освіту

Бідні (близько 12% населення США)

Ті, хто живуть за межею бідності, безробітні чи не повністю зайняті. Рівень доходів низький (близько 18 тис. дол. на сім'ю на рік). Деякі мають середню освіту

Нижчий клас(близько 12% населення США)

Безробітні чи не повністю зайняті. Живуть на урядові субсидії. Деякі мають середню освіту

Всі моделі побудовані за набором ознак запропонованих Гільбертом Д., Калем Дж. Проте є певні відмінності у трактуванні: модель Денніса Гільберта передбачає сім класів, моделі Уільяма Томпсона і Джозефа Хікі п'ять класів, модель Леонарда Біглі також п'ять класів.

Для соціальних класів характерні явні переваги товарів і марок в одязі, побутовій техніці, проведенні дозвілля, автомобілях. Тому маркетологи фокусують зусилля на якомусь одному суспільному класі Цільовий суспільний клас передбачає певний тип магазина, вибір певних засобів реклами і певного типу рекламних повідомлень. Маркетинг враховує уподобання і можливості різних класів, що дозволяє розробляти адекватні комплекси маркетингу: для різних соціальних класів передбачена диференціація за товаром, ціною, типом рекламних звернень і місця купівлі

Схильність до однакової класової поведінки найчастіше проявляється в придбанні одягу певного типу, якості та стилю, оскільки він дає швидку візуалізацію соціально-класової належності В домашньому облаштуванні вищі соціальні класи націлені, як правило, на оригінальні, унікальні і, відповідно, дорогі речі Середній клас орієнтується на функціональність, стиль і дизайн предметів побуту. Нижчі класи — на ціну предметів побуту. У кожного соціального класу також є уподобання до відповідного типу дозвілля. Освоєння нового виду дозвілля відбувається під впливом представників вищого класу.

Спеціально для кожного соціального класу розробляються рекламні повідомлення з урахуванням типового мовного багажу: для емоційно-психологічного впливу на вищі класи доцільно використовувати довші і абстрактніші вербальні конструкції; для аналогічного впливу на середні та нижчі класи доцільно використовувати зображення предметів з акцентуванням на їх функціональних і вартісних характеристиках.

У різних соціальних класів відрізняється і процес купівлі: представники вищого класу воліють купувати в брендових магазинах з вишуканою атмосферою і відмінним індивідуальним обслуговуванням незалежно від територіального розташування; представники нижчих класів віддають перевагу локальним торгівельним точкам. При цьому, слід мати на увазі, що представники нижчих класів намагаються справляти враження належності до вищого класу, купуючи товари-символи вищих соціальних класів: дорогі авто, дорогий відпочинок, брендовий одяг. Придбання час від часу статусних товарів підвищує самооцінку цих осіб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >