< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Всеукраїнська дитяча громадська організація "Козаченьки"

Організація створена в 2005 р. і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08.07.2005. Має осередки у всіх областях України та АР Крим, містах Києві та Севастополі. Налічує до 40 000 членів.

Діяльність "Козаченьків" спрямована на патріотичне виховання дітей в дусі загальнодержавних цінностей, козацьких традицій. Для досягнення цієї мети організація виконує такі завдання: збереження в Україні суспільної злагоди та виховання молоді на основі загальнодержавних цінностей; формування у дітей і

юнацтва моральних якостей, патріотизму, ініціативності, наполегливості; розвиток особистості, талантів, розумових та фізичних здібностей дитини; виховання поваги до національних цінностей, мови, культури та традицій; сприяння і всебічна підтримка здорового способу життя; зміцнення дружби між дітьми та юнацтвом різних регіонів України; акумуляція та цільове спрямування інтелектуальних, інформаційних, організаційних, фінансових та матеріальних ресурсів на здійснення програм організації.

Організація здійснює освітянську та патріотично-виховну роботу з дітьми та молоддю, яка охоплює різноманітні заходи та акції: організування творчих вечорів, концертів, козацьких спортивних змагань, конкурсів малюнків, дитячих літніх таборів, конференцій. Важливою складовою діяльності організації є виконання програми "Лицарські звитяги", в межах якої проводять всеукраїнські оздоровчо-навчальні табори ("Школа лицарства", "Турнір - Лицарські звитяги").

Всеукраїнська громадська козацька дитяча організація "Дніпровська Січ"

Об'єднання виникло у 2606 р, як правонаступник громадської козацької дитячої організації "Троєщинська Січ". Основною метою діяльності організації є сприяння відродженню й розвитку козацьких цінностей, традицій, звичаїв тощо. Своїми завданнями члени "Дніпровської Січі" обрали:

  • - виховання в учнів глибоких і стійких національно-патріотичних переконань, підготовку молоді до творчої праці, військової служби та захисту Батьківщини;
  • - формування моральних якостей: мужності, сміливості, чесності, справедливості, рішучості, ініціативності, наполегливості, витривалості, фізичне загартування;
  • - опанування козацької культурної спадщини, козацьких звичаїв, традицій, ритуалів;
  • - зміцнення і розвиток дружби між дітьми та юнацтвом різних регіонів України та інших держав.

Члени організації поділяються на козачат (учні молодших класів віком 6-10 років), молодих козаків

(учні середніх класів 10-14 років), козацьких джур (учні старших класів 14-18 років) та козаків старшого віку, які отримують право на носіння погонів та присвоєння козацьких звань відповідно до положення організації "Про козацькі звання".

Структура організації охоплює: первинні осередки; районні осередки; районні осередки в містах, міські осередки; регіональні осередки. Центральні керівні органи - в'їзд організації, Рада (виборна козацька старшина) організації, голова Ради (головний отаман); контрольно-ревізійні органи (кантаржиї).

Діяльність організаційних структур ґрунтується на таких основних принципах:

  • - неухильне дотримання встановлених статутом порядку звітності, періодичності обрання і переобрання керівних органів та їхніх керівників;
  • - обов'язкове виконання всіма осередками організації рішень керівних органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до статуту;
  • - скасування вищими керівними органами рішень керівних органів нижчого рівня, прийнятих з порушенням статуту або тих, які не належать до компетенції зазначених органів нижчого рівня.

Козацький рух в сучасній Україні з кожним роком стає більш організованим, козацька ідея знаходить численних прихильників в усіх регіонах держави. Спільною метою дитячих козацьких організацій є формування в родині, школі і громадському житті творчої особистості козака-лицаря, захисника рідної землі з яскраво вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю, світоглядом і характером, високою мораллю і духовністю. Реалізація потенціалу козацької ідеї сприятиме консолідації українського суспільства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >