< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика складання форми № 7д.1, № 7м1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"

"Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма № 7д.1, № 7м.1) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за сумами заборгованості, що виникла при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або окремими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву, операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками на утримання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми № 7д.1, № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" у преамбулі форми не заповнюються.

Бюджетна звітність за формою № 7д.1, № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" складається окремо про заборгованість за коштами загального та спеціального фондів.

Суми дебіторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та за відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву тощо.

Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом виконавців бюджетних програм на суму кредитів, наданих позичальникам із бюджету, та за коштами, отриманими при реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву тощо.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із загального фонду бюджету, у бюджетній звітності за формою № 7д.1, № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за загальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до загального фонду бюджету.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із спеціального фонду бюджету, у бюджетній звітності за формою № 7д.1, № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до спеціального фонду бюджету.

Дебіторська заборгованість за кредитами, наданими позичальникам із спеціального фонду бюджету (у разі рекредитування), відображається в сумі наданих кредитів, яка зменшена на суму повернених коштів позичальниками до спеціального фонду бюджету.

Кредиторська заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів перед бюджетом з надання кредитів відображається у формі № 7д.1, № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" за загальним фондом за кредитами, виданими із загального фонду бюджету, та за спеціальним фондом за кредитами, виданими із спеціального фонду, за винятком кредитів, виданих із спеціального фонду у порядку рекредитування.

Заповнення рядків форми № 7д.1, № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.37

Таблиця 1.37. Характеристика заповнення окремих рядків форми № 7д.1, № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"

Показники

Код рядка

Характеристика рядка

Видатки

010

відображається загальна сума заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на звітну дату

у рядках з 020 до 140 відображається сума заборгованості на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів). Рядки з 020 до 140 включно розшифровують рядок 010 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету

У рядках 020, 030, 060, 070 проставляються суми заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за звітний період за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету "Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву"

У річній бюджетній звітності рядки з 080 до 140 графи 8 на кінець звітного періоду

не заповнюються

Заповнення окремих рядків та граф бюджетної звітності за формою № 7д.1, № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" здійснюється у порядку, відображеному у табл. 1.38

Таблиця 1.38. Характеристика заповнення окремих граф форми № 7д.1, № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"

Характеристика заповнення окремих граф форми № 7д.1, № 7м.1

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >