Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретичні основи корпоративного управлінняПередумови виникнення корпоративної форми організації бізнесуЕволюція становлення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору економіки УкраїниПоняття корпорації та менеджменту корпорацій. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесуРинкові фактори. Корпоративне управління на державних підприємствах та процес приватизації - деякі спостереження щодо досвіду Франції, Англії та РосіїСутність корпоративного управлінняСучасні концепції корпоративного управлінняТипологія моделей корпоративного управлінняСтруктура системи стандартів корпоративного управлінняОсновні принципи корпоративного управлінняМіжнародні стандарти корпоративного управління та національні кодекси корпоративної поведінкиСитуаціяОсновні принципи ділової поведінки корпорації KaoПринципи корпоративної етикиМеханізми корпоративного управлінняАкціонерне товариство та різновиди корпоративних об'єднань як об'єкти корпоративного управлінняАкціонерне товариство як об'єкт корпоративного управління. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесуПередумови, механізми формування та функціонування різнобічних видів інтегрованих корпоративних структур й організаційно-правових форм корпоративного управлінняУчасники корпоративних відносин та органи корпоративного управлінняПорядок створення акціонерних товариств. Елементи зовнішнього і внутрішнього середовища АТПорядок створення акціонерних товариствІдентифікація основних груп зацікавлених осіб у діяльності АТ. Рушійні сили організаційного механізмуЗагальні збори акціонерів: функції, повноваження, технологія підготовки та проведенняПовідомлення про проведення загальних зборівПорядок прийняття рішень загальними зборамиПозачергові загальні збориОсобливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особиНаглядова рада та виконавчі органи управлінняГолова наглядової радиЗасідання наглядової радиКомітети наглядової ради. Корпоративний секретарКолегіальний виконавчий орган акціонерного товаристваОдноосібний виконавчий органРевізійна комісія (ревізор)Перевірка фінансово-господарської діяльність акціонерного товариства за результатами фінансового рокуЗовнішня сфера корпоративного управлінняФорми і функції державного регулювання в системі корпоративного управлінняНормативно-правова база корпоративного управління в Україні. Законодавство про приватизаціюПрава та обов'язки приватизованого підприємства, передбачені законодавствомЗаконодавство, що регулює підприємницьку діяльність Товариства.Інфраструктура корпоративного середовища. Учасники корпоративного управлінняФонд державного майна України та його роль у формуванні та управлінні корпоративним сектором УкраїниТорговці цінними паперамиФондові біржіНаціональна депозитарна система УкраїниФункції НДСУУчасники НДСУВерхній рівень прямих учасників НДСУФункції НДУВідносини НДУ з державоюНижній рівень прямих учасників НДСУОпосередковані учасники НДСУПравові аспекти функціонування НДСУЗабезпечення передачі права власності на цінні папери та прав за цінними паперами учасниками НДСУРоль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у формуванні та регулюванні корпоративного середовищаДержавна політика на фондовому ринку: мета, завдання, принципи регулювання та контролюУправління корпоративним капіталомПоняття і структура корпоративного капіталуТеорема ММ-1Теорема ММ-2Теорема ММ-3Коригування теорії ММ: урахування корпоративних податківКонцепція Мертона Міллера про податки і боргиВибір співвідношення борг/акціонерний капіталОптимальна структура капіталуСитуаціяВиди цінних паперів: загальна характеристика та сфери застосуванняВиди вартості акційМетоди оцінки вартості акційНомінальна вартість акційОцінка на базі ліквідаційної вартостіОцінка на базі відновлюваної вартостіОцінка на базі прибутковості акційОцінка на базі відношення ціна-дохідОцінка на базі дивідендного доходуЕмісія цінних паперів акціонерного товаристваДовідкова інформаціяСтратегічне управління корпораціямиСутність стратегічного управління в корпораціяхСутність, принципи і задачі корпоративної стратегіїРозробка стратегії корпораціїВаріанти стратегій компаніїУправління державними корпоративними правамиКорпоративний контрольПоняття та концептуальні засади корпоративного контролю. Форми та типологія корпоративного контролюФорми та типологія корпоративного контролю. Внутрішній та зовнішній контроль у корпораціяхМеханізми контролю в системі корпоративного управлінняКорпоративна культураПоняття і сутність корпоративної культуриСтруктура корпоративної культуриТипологія корпоративної культуриТеоретичні підходи та методи оцінки корпоративної культуриЕтнографічний підхідЕкспериментальний підхідКлінічний (холістичний) підхідМетафоричний (мовний) підхід Кількісний підхід Оцінювання ефективності корпоративного управлінняФактори підвищення ефективності корпоративного управлінняПоказники оцінки ефективності корпоративного управлінняОсобливості оцінки ефективності управління корпораціями. Напрямки підвищення ефективності управління корпораціямиОсновні корпоративні права акціонерів в системі сучасного корпоративного управлінняОрганізаційна ефективністьКритерії ефективності організаційної діяльностіЕфективність інвестиційної діяльностіОцінка ефективності портфелю цінних паперівСутність рейтингових оцінокПризначення та сфери застосування рейтингів корпоративного управлінняІнформація для аналізуЗАКОН УКРАЇНИ: ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВАЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера застосування ЗаконуСтаття 2. Визначення термінівСтаття 3. Правовий статус акціонерного товаристваСтаття 4. Акціонери товаристваСтаття 5. Типи акціонерних товариствСтаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонеромСтаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товаристваСтаття 8. Визначення ринкової вартості майнаЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Стаття 9. Створення акціонерного товаристваСтаття 10. Установчі збори акціонерного товаристваСтаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товаристваСтаття 12. Відповідальність засновників акціонерного товаристваСтаття 13. Статут акціонерного товаристваКАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товаристваСтаття 15. Збільшення статутного капіталуСтаття 16. Зменшення статутного капіталуСтаття 17. Анулювання акційСтаття 18. Консолідація та дроблення акційСтаття 19. Резервний капіталЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Стаття 20. Акції товаристваСтаття 21. Емісія цінних паперівСтаття 22. Ціна акційСтаття 23. Оплата цінних паперівСтаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариствПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВСтаття 25. Права акціонерів - власників простих акційСтаття 26. Права акціонерів - власників привілейованих акційСтаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акційСтаття 28. Захист прав акціонерів - працівників товаристваСтаття 29. Обов'язки акціонерівДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Стаття 30. Порядок виплати дивідендівСтаття 31. Обмеження на виплату дивідендівЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 32. Загальні збори акціонерного товаристваСтаття 33. Компетенція загальних зборівСтаття 34. Право на участь у загальних зборахСтаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборівСтаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборівСтаття 37. Порядок денний загальних зборівСтаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборівСтаття 39. Представництво акціонерівСтаття 40. Порядок проведення загальних зборівСтаття 41. Кворум загальних зборівСтаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборамиСтаття 43. Спосіб голосуванняСтаття 44. Лічильна комісіяСтаття 45. Протокол про підсумки голосуванняСтаття 46. Протокол загальних зборівСтаття 47. Позачергові загальні збориСтаття 48. Загальні збори акціонерів у формі заочного голосуванняСтаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особиСтаття 50. Оскарження рішення загальних зборівНАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товаристваСтаття 52. Компетенція наглядової радиСтаття 53. Обрання членів наглядової радиСтаття 54. Голова наглядової радиСтаття 55. Засідання наглядової радиСтаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретарСтаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової радиВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товаристваСтаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товаристваСтаття 60. Одноосібний виконавчий органСтаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органуПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товаристваСтаття 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товаристваПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 64. Придбання значного пакета акцій товаристваСтаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акційВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВСтаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперівСтаття 67. Обмеження на викуп акціонерним товариством акційСтаття 68. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерівСтаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акційЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬСтаття 70. Значний правочинСтаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованістьСтаття 72. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованістьПЕРЕБІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового рокуСтаття 75. АудиторСтаття 76. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товаристваЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВОСтаття 77. Зберігання документів акціонерного товаристваСтаття 78. Надання акціонерним товариством інформаціїВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 79. Припинення акціонерного товаристваСтаття 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товаристваСтаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товаристваСтаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товаристваСтаття 83. Злиття акціонерних товариствСтаття 84. Приєднання акціонерного товаристваСтаття 85. Поділ акціонерного товаристваСтаття 86. Виділ акціонерного товаристваСтаття 87. Перетворення акціонерного товаристваСтаття 88. Ліквідація акціонерного товаристваСтаття 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерамиПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Наст >