< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Отримання індивідуальної ліцензії резидентами та нерезидентами на здійснення розрахунків у межах торговельного обороту у валюті України

Порядок та умови видавання НБУ резидентам і нерезидентам індивідуальних ліцензій на розрахунки (платежі) між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України регламентується Положенням про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України, затвердженим постановою № 484 Правління НБУ від 14.10.2004 р.

Згідно з цим Положенням, у межах торговельного обороту без ліцензії здійснюють:

  • • розрахунки (платежі) у валюті України за товари, які купують на території України;
  • • продаж товарів у сфері послуг та роздрібної торгівлі на території України фізичним особам - нерезидентам для особистого некомерційного використання за валюту України, перераховану з поточного рахунку цього нерезидента, відкритого в уповноваженому банку;
  • • розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і представництвами нерезидентів в Україні або військовими частинами Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованими на території України, за операціями, передбаченими порядком використання рахунків типу "Н" і "П";
  • • розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами-інвесторами за операціями, передбаченими порядком використання поточного рахунку в національній валюті нерезидента-інвестора;
  • • розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами у випадках і за операціями, передбаченими Положенням про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженим постановою № 118 Правління Національного банку України від 26.03.98 р. (зі змінами і доповненнями).

Усі інші розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту здійснюються на підставі ліцензії.

Національний банк видає ліцензію виключно за умови достатнього обґрунтування необхідності використання валюти України для розрахунків (платежів) між резидентом і нерезидентом у межах торговельного обороту, на термін, потрібний для повного завершення операції з купівлі (продажу) товару. Якщо подані заявником документи не дають змоги точно встановити цей строк, то ліцензію видають зі строком дії до одного календарного року.

Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше від дати видавання ліцензії.

Ліцензію видають власникові без права передавання іншим особам.

Рішення про видачу ліцензії Національний банк приймає з урахуванням висновків спеціальних органів з питань боротьби з організованою злочинністю, якщо вони надійшли протягом строку розгляду Національним банком документів заявника. Для цього протягом п'яти робочих днів з дати звернення Національний банк надсилає копію заяви про видачу ліцензії Головному управлінню з питань боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головному управлінню з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Ліцензію оформляють у двох примірниках. Перший примірник ліцензії на номерному гербовому бланку Національного банку надсилають власникові ліцензії або передають йому на підпис, другий - зберігається в Національному банку України.

У разі втрати ліцензії власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії.

Якщо ліцензія не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії на не придатну для користування ліцензію.

Дублікат ліцензії видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку втраченої або пошкодженої ліцензії.

Більш конкретно із порядком видавання такої ліцензії, зміни її умов, відмови та її анулювання можна ознайомитися в уже вказаному Положенні.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >