< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Чим зумовлюється вибір методів і технологій взаємодії учасників інтеграції у капітальному будівництві?

Вибір впливів, методів і технологій економічної взаємодії учасників будівельного комплексу повинен бути адекватний загальним цілям і очікуваним результатам інтеграції, тобто відповідати рівню розвитку будівельного виробництва і споживання. Згідно з принципами синергетики те, що на рівні системи більш низького порядку виступає як цільове поводження, на більш високому (регіональному) рівні виступає як самоорганізація відповідної системи. Це в кінцевому рахунку веде до отримання глобального позитивного синергетичного ефекту від процесу виробничої інтеграції. Виходячи з даного положення організація економічної інтеграції учасників будівельного комплексу на мікрорівні і на середньому рівні повинні бути взаємодоповнюючими.

Якими проблемами супроводжується розвиток державних підприємств сучасної галузі капітального будівництва?

По-перше, процес будівельного виробництва являє собою складну динамічним характером розвитку, тому формується під впливом великої кількості організаційних і господарських форм процесу виробництва, великої кількості учасників, що мають різні функціональні цілі і завдання, науково-технічних, економічних, виробничих, природно-кліматичних та інших факторів за своєю природою мають імовірнісний характер.

По-друге, формування у відповідності з державною інвестиційною програмою переліку будівництв і об'єктів, що підлягають фінансуванню із залученням коштів державного бюджету, починає здійснюватися наприкінці попереднього фінансуванню періоду і завершується, як засвідчує практика, в середині фінансового року. Тобто відсутність багаторічного планування програм державного фінансування, позбавляє можливості ведення на державних підприємствах планової передпроектної підготовки об'єкта будівництва.

По-третє, підприємства, як правило, з одного боку, гостро відчувають дефіцит фінансування, а з іншого — неефективно використовують наявні ресурси: обладнання, товарно-матеріальні запаси, персонал.

По-четверте, на більшості підприємств збереглася організаційна структура управління, заснована на бюрократичних принципах. Ієрархічний розподіл повноважень і відповідальності, стандартизовані правила, управління виходячи з прецедентів — ці принципи слабко працюють у сучасних економічних умовах.

Ц результаті перерахованих причин спостерігається низька ефективність і недостатня керованість державних підприємств. Щоб вивести підприємства з кризи, необхідні інновації та впровадження нових технологій, як виробничих, так і управлінських.

Якою є управлінська альтернатива для державних підприємств галузі?

Одним із варіантів таких альтернатив є проектний підхід, який дозволяє створювати гнучкі організаційні структури, призначені для вирішення конкретних завдань при постійних відхиленнях від запланованого ходу виконання робіт. Управління за допомогою проектів дозволяє сконцентруватися на досягненні поставлених цілей і замість довгого і дуже формального виконання регламентованих процесів, здійснювати коротку і пряму взаємодію, координацію і чіткий розподіл праці.

Управління за допомогою проектів — сучасний підхід у менеджменті — дозволяє впоратися практично з усіма перерахованими проблемами. У його основі лежить системний аналіз.

Складна загальна картина виробничої діяльності розбивається на окремі роботи, етапи, вивчаються взаємозв'язки окремих компонент. Формується команда співробітників, ставляться конкретні цілі, задаються терміни, призначаються ресурси на роботи і визначається бюджет проекту. Краще, якщо співробітники в команду набираються з різних відділів організації, і тільки ті, які дійсно потрібні для виконання проекту. Не повинно бути нічого зайвого, скрупульозний розрахунок ресурсів (люди, обладнання, товарно-матеріальні запаси тощо), необхідних для виконання робіт, ретельно розрахований бюджет (кошторис) проекту.

Проектована трудомісткість виконання робіт може служити базою для "справедливого" рознесення виробничих накладних витрат. Прозора організаційна структура управління за допомогою проектів дозволяє досягати високої ефективності управління за показниками продуктивності, оптимізації строків і витрат на виконання окремих робіт, етапів, проекту в цілому.

У багатьох країнах за проектною системою працюють не тільки державні організації, але й уряди. Уряд Норвегії будь-яку справу, наприклад видання нового закону, розглядає як проект. Його фахівці оцінюють скільки робочого часу яких експертів знадобитися для написання тексту, скільки часу буде витрачено на узгодження законопроекту у профільних комісіях парламенту на прийняття і підписання документа.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >