< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

Склад та оцінка медикаментів та інших виробів медичного призначення

Значну питому вагу щодо видатків закладів охорони здоров'я становить код 1132 "Медикаменти та перев'язувальні засоби". Облік зазначеної категорії запасів регулюється Інструкцією з обліку медикаментів, перев'язувальних засобів і виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах охорони здоров'я, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету СРСР, затвердженою Наказом МОЗ СРСР від 2.06.87 № 747.

Відповідно до зазначеного документа у складі лікувальних засобів виділяють:

 • o медикаменти, до складу яких належать лікувальні засоби, сироватка, вакцини, лікувальна рослинна сировина, лікувальна мінеральна вода, дизенфекційні засоби тощо;
 • o перев'язувальні матеріали - марля, бинти, вата, компресна клейонка та папір, альгнін тощо;
 • o допоміжні матеріали - папір вощений, пергаментний і фільтрувальний, паперові коробки й мішечки, капсули й облатки, ковпачки, пробки, нитки, сигнатури, етикетки, гумові обхвати, смоли тощо;
 • o тара, яка являє собою склянки й банки місткістю понад 5000 мл, бутлі, бідони, ящики та інші предмети;
 • o зворотну тару - предмети, вартість яких не включено до ціни придбаних медикаментів (продані в оплачених рахунках окремо).

До лікувальних засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку відносяться:

 • o наркотичні лікарські засоби;
 • o психотропні лікарські препарати;
 • o отруйні лікарські засоби;
 • o спирт етиловий;
 • o лікарські засоби, що мають одурманюючу властивість, мора-дон, нові препарати для проведення клінічних досліджень;
 • o дефіцитні та дорогі лікувальні засоби.

Облік надходження медикаментів до аптек бюджетних установ

Облік лікарських засобів ведеться в аптеках установ, відділеннях, бухгалтерії і має забезпечити:

 • o повний облік надходження лікувальних засобів та своєчасне відображення даних щодо їхнього руху в системі бухгалтерського обліку;
 • o контроль за раціональним і цільовим використанням коштів, що їх виділено за КЕКВ 1132 "Медикаменти і перев'язувальні засоби";
 • o контроль за збереженням лікувальних засобів в аптеках і відділеннях, дотриманням установлених правил оформлення їх приймання і відпуску, проведення інвентаризації;
 • o суворий контроль за збереженням та рухом медикаментів, що підлягають предметно-кількісному обліку, за дотриманням правил обігу зазначених речовин у закладах охорони здоров'я.

Надходження лікувальних засобів до закладів охорони здоров'я супроводжується прийняттям їх в аптеку установи, яка має бути розміщена в спеціально обладнаному приміщенні.

Під час надходження лікувальних засобів до аптеки завідувач аптекою або інша вповноважена особа перевіряє відповідність їхніх якісних і кількісних характеристик даним первинних документів, а також правильність цін за одиницю. Після перевірки за умов повної відповідності ця особа робить позначку на документах постачальника. У разі виявлення нестач, надлишків, псування чи бою подальше прийняття зазначених матеріальних цінностей здійснює утворена наказом установи комісія.

Схему обліку лікувальних засобів у аптеці бюджетних установ відображено на рис. 28.1.

Схема обліку лікувальних засобів у аптеці бюджетних установ

Рис. 28.1. Схема обліку лікувальних засобів у аптеці бюджетних установ

Лікарські засоби відпускаються з аптеки до відділень через матеріально відповідальних осіб відділень (кабінетів) за накладними (вимогами), затвердженими керівником закладу охорони здоров'я.

Порядок оформлення накладної (вимоги) описано раніше. У накладній неодмінно має бути зазначено повну назву препарату та наведено інформацію про його розміри, фасування, лікарську форму, дозування, упаковку й кількість. Лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, відпускаються за окремими проштампованими накладними (вимогами), записи в яких мають бути підтверджені печаткою установи й підписом її керівника. У них обов'язково зазначається номер історії хвороби та прізвище, ім'я, по батькові хворих.

Для забезпечення зберігання лікарських засобів у медичних установах має бути утворено постійну комісію, яка щомісячно перевіряє у відділеннях (кабінетах) стан зберігання, обліку й витрачання наркотичних засобів і не рідше ніж двічі на рік - фактичну наявність інших лікарських засобів групи предметно-кількісного обліку.

Схему обліку лікувальних засобів групи предметно-кількісного обліку відображено на рис. 28.2.

Схема обліку лікувальних засобів групи предметно-кількісного обліку

Рис. 28.2. Схема обліку лікувальних засобів групи предметно-кількісного обліку

Лікарські засоби аптека відпускає до відділень (кабінетів) у розмірі поточної потреби в них за такими нормативами:

 • o для отруйних лікарських засобів - 5-денний запас;
 • o для наркотичних лікарських препаратів - 3-денний запас;
 • o для інших медикаментів і перев'язувальних засобів - 10-ден-ний запас.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >