< Попер   ЗМІСТ   Наст >

15.2.5. Правила експлуатації ЕККА

Установлення ЕККА на робочому місці, первинне підготування його до роботи й опломбування проводять спеціалісти сервісної організації. На робочому місці касира повинні бути книга ОРО, РК, реєстраційна посвідка та акти опломбування, розпломбування ЕККА, монетниця, інвентар для догляду за касовим апаратом.

До початку роботи в режимі "Продаж товарів" касир повинен отримати запас розмінних монет, чисту чекову стрічку, ключі від касового апарата, перевірити справність ЕККА, роздрукувати кілька нульових чеків і виконати операцію "Службове внесення готівки". Всі нульові чеки наприкінці робочого дня разом з денним звітом наклеюють у книгу ОРО, а чек службового внесення готівки зберігається на робочому місці до кінця дня.

Виконання загальних підготовчих операцій ЕРА-101 відбувається в такій послідовності: вмикають ЕККА до заземленої розетки; вимикач втоплюють у корпус; ключ "P"("R") установлюють у замок і переводять з режиму "БР" ("OFF") у режим "P"("R"); якщо конкретний пароль касира попередньо не був запрограмований для даного ЕККА, натискають на цифрових клавішах ліворуч вісім раз цифру І; в разі потреби заправки чекової стрічки використовують клавішу "ПЧС" ("PF"); для отримання нульового чека натискають на клавішу "ОШ1" ("TL"); службове внесення залишку готівки виконується натисканням клавіші "ВП/ГП" ("Fl").

При реєстрації операцій продажу через ЕККА касир зобов'язаний: забезпечити введення відповідних грошових сум в ЕККА; за показниками індикатора ЕККА визначити загальну суму продажу; отримати від покупця гроші за товар; провести операцію закриття чека в ЕККА і роздрукувати Його; видати покупцю чек, суму здачі разом з товаром. Забороняється проводити реєстрацію продажу товару через ЕККА після видачі покупцю товару і здачі.

Операції з реєстрації продажу товарів виконуються таким способом.

При продажу однієї одиниці товару з запрограмованими параметрами необхідно:

 • а) на цифрових клавішах на клавіатурі ліворуч набрати числове значення коду товару (від 00 до 199);
 • б) натиснути клавішу із символом "Код товару"(" PLU");
 • в) натиснути клавішу із символом "ОПЛ" ("TL").

У тому разі, коли виконується продаж ^запрограмованого товару, необхідно:

 • а) на цифрових клавішах на клавіатурі ліворуч набрати ціну товару;
 • б) натиснути клавішу відповідного відділу на клавіатурі праворуч;
 • в) натиснути клавішу "ОПЛ" ("TL").

При продажу з уведеним кількості товару та з підрахуванням суми здачі необхідно:

 • а) на цифрових клавішах на клавіатурі ліворуч набрати кількість товару;
 • б) натиснути клавішу із символом "х" ("QTY") — множення;
 • в) на цифрових клавішах на клавіатурі ліворуч набрати числове значення коду товару (від 00 до 199).

У тому разі, коли виконується продаж незапрограмованого товару, то на цифрових клавішах зліва необхідно набрати ціну товару;

 • г) натиснути клавішу з символом "Код тов." ("PLU") — при продажу запрограмованого товару. У разі продажу незапрограмованого товару — використати клавіші відділу (1-9), розташовані на клавіатурі праворуч;
 • д) після реєстрації останнього товару — натиснути клавішу із символом "ПCM"("STL"), на індикаторі з'явиться загальна вартість купівлі;
 • е) на цифрових клавішах ліворуч набрати суму грошей, отриманих від покупця; є) для завершення оформлення чека з підрахунком суми здачі натиснути на клавішу з символом "ОПЛ"(" TL").

Операції з анулювання реєстрації купівель виконуються таким способом. Анулювання реєстрації купівлі може відбуватися в разі відмови покупця від придбання товару або припущення касиром помилки:

 • • до моменту реєстрації купівлі (ще не натиснута клавіша "Код тов." ("PLU") або клавіша відповідного відділу;
 • • після реєстрації купівлі (але до натискання клавіші "Оплата" (" TL");
 • • після завершення оформлення чека (натиснута клавіша "Оплата") або при поверненні товару в магазин покупцем.

Для анулювання купівлі до моменту її реєстрації касир повинен виконати операцію "Корекція", скориставшись клавішею "C" ("CL").

Для анулювання купівлі після її реєстрації касир повинен виконати "Анулювання реєстрації". Анулювання може бути повним або частковим.

При повному чи частковому анулюванні продажу товарів з запрограмованими параметрами (після реєстрації товару або натискання клавіші "ПСМ" ("STL") потрібно:

 • • послідовно натиснути на клавіші "С" ("CL") і "Ан. пов." ("VD/ST") і ввести ту кількість товару, яку необхідно анулювати;
 • • послідовно натиснути на клавіші","і "х" ("QTY") (у тому разі, коли кількість товару — це число з дрібними одиницями, то перед набором дрібної кількості необхідно натиснути клавішу ",");
 • • на цифрових клавішах ліворуч набрати код товару, який потрібно анулювати, і натиснути клавішу "Код тов." ("PLU").

Для анулювання повністю останнього з зареєстрованих товарів одразу після реєстрації цього товару слід натиснути на клавішу "Aн. пов." ("VD/ST"). , . При повному чи частковому анулюванні продажу товарів з незапрограмованими параметрами (після реєстрації товару або натискання клавіші "ПСМ"("STL") потрібно:

 • • послідовно натиснути на клавіші "C"("CL") і "Aн. пов."("VD/ST") і ввести ту кількість товару, яку необхідно анулювати;
 • • послідовно натиснути клавіші ","і "х" ("QTY");
 • • на цифрових клавішах ліворуч набрати ціну товару, який потрібно анулювати;
 • • на цифрових клавішах праворуч натиснути клавішу номера відділу.

Послідовність повернення товарів і грошових коштів у торговельних підприємствах, що застосовують для розрахунків зі споживачами ЕККА, передбачена "Порядком реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)", затвердженим наказом ДПАУ від 1.12.2000 №614 і зареєстрованим у Мін'юсті України 5.02.01 за № 105/5296.

У разі повернення товару або відмови від наданої послуги покупець подає заяву на повернення коштів, до якої обов'язково долучається касовий чек або розрахункова квитанція, що підтверджують купівлю товару в даному магазині. На підставі цього складається акт про повернення товару і коштів, в якому вказуються: дані, що підтверджують особу споживача, який повертає товар; відомості про повернутий товар; сума, яку необхідно повернути покупцеві.

Матеріально відповідальна особа магазину разом з представником адміністрації підприємства підписує акт і за допомогою операції "Службова видача готівки" проводить через ЕККА реєстрацію повернення готівки та видає її покупцеві безпосередньо зі скриньки ЕККА, а чек службової видачі додає до акта. Чек на повернутий товар також додається до акта, але якщо в чеку є інші товари (які покупець не повертає), то чек залишається споживачеві (повернуті товари в такому чеку закреслюються), а в акті вказується номер, дата і час видачі чеку.

Якщо покупець повертає товар, придбаний в день звернення, то написання заяви не є обов'язковою вимогою, проте покупець у цьому разі повинен підписати акт про повернення коштів у зв'язку з відмовою від купівлі.

У купівлі, коли при проведенні реєстрації операції продажу товару через ЕККА касир помилково визначив загальну суму продажу і натиснув на клавішу оплати, він уже не може виконати анулювання купівлі. В такій ситуації касир разом із представником адміністрації торговельного підприємства складає акт про виведення з ЕККА зайво проведеної суми у зв'язку з помилкою. В акті детально пояснюються дії касира, які призвели до помилки. До акта додається помилково вибитий чек і чек "Службової видачі готівки", який зберігається в КОРО. Для службової видачі готівки необхідно:

 • • на цифрових клавішах ліворуч набрати ту суму готівки, яку необхідно вивести з апарата;
 • • натиснути на клавішу ВД/П2" ("Р2"). Після цього ЕККА надрукує чек, в якому буде така інформація: "ВД"("Р2") і навпроти — сума виданої готівки зі знаком "~" потім сума і знову сума виданої готівки зі знаком "-", а також дата та час видачі чека, заводський і фіскальний номери ЕККА.

У разі коли не застосовуються ЕККА (тимчасового вимкнення електроенергії або виходу з ладу ЕККА), касир зобов'язаний проводити розрахунки зі споживачами за допомогою РК з обов'язковою видачею розрахункових квитанцій. Розрахункова квитанція складається з двох частин: корінця та відривної частини. Корінець розрахункової квитанції повинен містити обов'язкові реквізити:

 • • серію та номер, які нанесені при виготовленні бланка квитанції і збігаються із серією та номером відривної частини;
 • • напис "Сума розрахунку (грн коп.), усього" і загальну суму отриманих за товар або послугу (виданих покупцеві) коштів;
 • • напис "у тому числі за ставкою ДДВ 20 %" — суму коштів, отриманих за товари або послуги, продаж яких обкладається ПДВ за ставкою 20 %, або суму виданих покупцеві коштів, якщо видана сума зменшує податкові зобов'язання платника ПДВ.

Відривна частина розрахункової квитанції повинна містити такі обов'язкові реквізити:

 • • напис "РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ", серію (чотири літери) і номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;
 • • назву СПД;
 • • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи, перед яким написані (надруковані) великі літери "ІД";
 • • для СПД, зареєстрованих як платники ПДВ, — індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно із Законом України "Про податок на додану вартість"; перед номером написані (надруковані) великі літери "ПН"; за наявності на розрахунковій квитанції податкового номера дозволяється не вказувати ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО);
 • • назви окремих реквізитів, які стосуються даних про товар (послугу), а саме: написи "Найменування товару (послуги), "Вартість одиниці виміру", "ПДВ (%)", "Вартість";
 • • рядки для записування даних про товар (послугу) або про операцію виплати: найменування товару (послуги, назви операції виплати), вартості одиниці виміру товару (суми коштів за однією операцією виплати), ставки ПДВ у відсотках, вартості товару (суми коштів за здійсненими операціями виплати);
 • • напис "Сума розрахунку (грн коп.) і загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів);
 • • напис "Розрахунок провів", рядок для підпису особи, яка здійснює розрахунки;
 • • рядок для запису дати (день, місяць, рік) проведення розрахунків. Розрахункова книжка використовується у такому порядку: на кожному місці

проведення розрахунків має використовуватись окрема РК; при проведенні розрахункових операцій заповнюється спочатку корінець, потім відривна частина розрахункової квитанції (за винятком квитанцій, де вартість товару (послуги) зазначена попередньо способом проштампування чи друкарським способом; відривна частина відокремлюється від корінця по лінії відриву та видається покупцю чи особі, яка отримує кошти (у разі здійснення операції видачі), не пізніше завершення розрахункової операції.

Записи в розрахунковій квитанції здійснюються кульковою ручкою з пастою темного кольору. Не дозволяється використовувати розрахункову квитанцію повторно, виправляти записи у квитанції, вилучати з РК корінці розрахункових квитанцій, порушувати кріплення книжки. У разі пошкодження розрахункової квитанції чи здійснення помилкового запису таку квитанцію слід анулювати, для чого на корінці та відривній частині зробити відмітку "Анульовано", завірену підписом особи, яка здійснює розрахунки. Після використання всіх розрахункових квитанцій на реєстраційній сторінці РК необхідно зазначити дату її закінчення.

У разі виходу з ладу ЕККА або тимчасового, але не більше 72 годин (7 робочих днів), вимкнення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням КОРО та РК або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО. Слід урахувати, що коли період вимкнення електроенергії перевищує 72 години (астрономічних, а не робочих годин СПД), то продовжувати торгівлю із заповненням розрахункових квитанцій не можна (навіть якщо СПД торгує виключно хлібом або дитячим харчуванням).

Згідно з вимогами Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 21.12.2000 № 2156-111 власник ЕККА повинен забезпечити щоденне виконання наприкінці роботи денного звіту з обнулінням інформації в оперативній пам'яті та її занесенням до фіскальної пам'яті; щоденне підклеювання денних звітів у КОРО і заповнення її відповідних граф.

ЕККА мають такі види пам'яті (інформація з якої повністю чи частково може бути виведена): фіскальну (фінансову); оперативну (службову) і програмну.

Процес виведення інформації з тієї чи іншої пам'яті на друк називається звітом ЕККА. Звіти поділяються на службові та фінансові (фіскальні).

Службові звіти можуть бути отримані з оперативної пам'яті — щоденні звіти (одержання яких не призводить до обнуління інформації в оперативній пам'яті і перенесення її до фіскальної пам'яті).

Фінансові (фіскальні) звіти виконуються як з оперативної пам'яті — щоденні фіскальні звіти, так і з фіскальної пам'яті — періодичні фіскальні звіти.

Фіскальний звітний чек — це документ установленої форми, надрукований РРО, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті. Оперативна пам'ять при цьому обнулюється (очищується). При отриманні періодичних фіскальних звітів на друк виводиться інформація за певний період роботи вже не з оперативної, а з фіскальної пам'яті ЕККА.

Визначення результату роботи

Результат роботи касира за день визначається в такій послідовності. Отримується загальний службовий звіт за день:

 • • ключ "Х"("П") переводиться в режим "X". На індикаторі появиться: "П1 П2 2" ("F1 F2 2");
 • • для вибору режиму "Отримання службових звітів з оперативної пам'яті" потрібно натиснути на клавішу "ВН/П1" (Fl"). На індикаторі появиться вісім символів тире;
 • • вводиться пароль. На індикаторі появиться "00 1 -9";
 • • натиснути на відповідну клавішу 6.

ЕККА видає звіт 6 ЗАГ— де вказується загальна кількість виданих чеків; загальна сума продажу товарів; загальна сума продажу по окремих формах розрахунків; кількість операцій по службовому внесенню готівки і загальна сума внесеної готівки; кількість операцій по службовій видачі готівки і загальна сума виданої готівки; загальна сума грошей (з урахуванням службового внесення і видачі готівки), яка повинна бути в касі; кількість і сума анульованих купівель, виконаних протягом дня.

У кінці звіту вказується заводський та фіскальний номери ЕККА; порядковий номер звіту; дата і час видачі звіту.

Після отримання загального денного службового звіту касиром і представником адміністрації торговельного підприємства визначається результат роботи касира за день. Для цього спочатку визначається сума готівки, яка повинна бути в касі в кінці робочого дня за формулою:

де Гк — сума грошей в касі на кінець робочого дня;

Пзаг — сума проданих за день товарів по загальному звіту;

Г1 — сума грошей у касі на початок робочого дня;

І — сума інкасації;

Гп — сума грошей, повернених покупцям, і по чеках, в яких касиром допущені помилки.

Якщо отриманий результат буде зі знаком мінус, то це свідчить про те, що виконувався продаж товарів без реєстрації в ЕККА, що є порушенням. Результат роботи касира за день визначається за формулою:

де Р — результат роботи касира за день;

Гф — фактична сума грошей в касі на кінець робочого дня;

Гк — сума грошей, яка повинна бути в касі.

У разі правильної роботи касира повинен бути нульовий результат; сума з міну сом — у касі нестача грошей, яку повинен відшкодувати касир; сума з плюсом —; касі лишок грошей на дану суму. Сума лишку проводиться через ЕККА в режим продажу незапрограмованих товарів.

Як у разі нестачі, так і лишку грошей касир повинен написати пояснення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >