< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інформаційні ресурси аграрного сектора України.

При підготовці та реалізації управлінських рішень виникає необхідність інформаційної підтримки, що визначається як процес інформаційного забезпечення, орієнтований на користувачів інформації зайнятих управлінням складними об'єктами.

Інформаційне забезпечення - забезпечення необхідною інформацією, організація банків даних [12].

У свою чергу саме інформаційні ресурси забезпечують одержання знань, надають змогу прогнозування та моделювання агротехнологічних процесів для розробки зведеного аналізу витрат на рослинництво з метою створення технологічних карт. Оскільки сфера АПК потребує точних наукових знань, звернемось до визначення "інформаційні ресурси", запропонованого І. Гордієнком:

Інформаційні ресурси (англ. Information resources) - це ідеї людства зі вказівками щодо їх реалізації, накопиченими у формі, що дозволяє їх відтворення, таке поняття характеризує і розвиток науки, і накопичення даних [25,с. 52].

Класифікуємо світові інформаційні ресурси:

Державні (національні) інформаційні ресурси - інформаційні ресурси, отримані та оплачені з державного бюджету. Зміст державних інформаційних ресурсів (приклади): діяльність державних органів влади, правова інформація, біржова та фінансова інформація, комерційна інформація.

Інформаційні ресурси підприємств - інформаційні ресурси, створені або накопичені на підприємствах і в організаціях. Зміст інформаційних ресурсів підприємства (приклади): інформаційне забезпечення господарської діяльності, планування та оперативне управління діяльністю підприємства, бізнес-плани, зовнішньоекономічна діяльність.

Персональні інформаційні ресурси - інформаційні ресурси, створені і керовані людиною, містять дані, пов'язані з її особистою діяльністю.

До складу узагальнених інформаційних ресурсів агрофірми можна віднести: комп'ютерні апаратні засоби; комп'ютерне програмне забезпечення; інформаційних фахівців (агрономів, аналітиків, системних програмістів, адміністраторів баз даних, фахівців зі створення комп'ютерних мереж); користувачів; засоби підтримки (Facilities); бази даних і, нарешті, інформацію [25, с. 53].

Об'єднання інформаційних ресурсів засобами інформаційної інфраструктури становить інформаційний простір. Інформаційна інфраструктура виконує подвійну роль. Утворюючи сукупність інформаційних центрів, банків даних і знань, забезпечує доступ користувачів до інформаційних ресурсів. Платформою, що забезпечує збір, зберігання, обробку і передачу інформації, слугують програмно-апаратні засоби і технології, засоби зв'язку тощо.

Інформаційна інфраструктура (англ. Information infrastructure) - система організаційних структур, що забезпечує функціонування і розвиток інформаційного простору підприємства, країни і засобів інформаційної взаємодії.

Інформаційна інфраструктура - дієвий інструмент управління підприємством, побудована з метою ефективного розвитку підприємства на тривалий час. Від того, наскільки правильно продумана і побудована внутрішня інформаційна інфраструктура, залежить зростання і подальший розвиток підприємства з гарантією підвищення продуктивності праці співробітників, оптимізації витрат і ряду інших переваг або стримування розвитку та неможливість задовольнити всі потреби які зростають у продуктивності й ефективності. Таким чином, будуючи інфраструктуру підприємства, отримаємо його інформаційний простір.

Інформаційний простір (англ. Information space) - сукупність банків і баз даних, технологій їх супроводження та використання, інформаційних телекомунікаційних систем, що функціонують на основі загальних принципів, забезпечуючи інформаційну взаємодію організацій і громадян і задовольняючи їх інформаційні потреби.

Основними компонентами інформаційного простору є: інформаційні ресурси, засоби інформаційної взаємодії та інформаційна інфраструктура [60].

Формування і розвиток аграрного інформаційного простору є головною метою Стратегії розвитку інформаційного забезпечення АПК і сільського населення України, що створює умови для сталого розвитку с.-г. територій [64]. Для розширення можливостей учасників аграрного ринку України, їх інформаційного забезпечення щодо реалізації сільськогосподарської продукції та постачання ресурсів, державою в практику фрагментарно впроваджено аграрну електронну торгівельно-маркетингову систему (рис. 2, рис. 3). Така інформаційна послуга1 дозволяє забезпечити відповідні аналітичні можливості та навчальні заходи для покращення управління збором даних, аналізом інформації, створенням прогнозів та наданням консультацій зі стратегічних питань.

Фрагмент з сайту Міністерства аграрної політики та продовольства України -

Рис. 2. Фрагмент з сайту Міністерства аграрної політики та продовольства України - "Ціновий моніторинг"

Надання оперативної інформації

Рис. 3. Надання оперативної інформації "Про рівень середньозважених закупівельних цін на зернові культури" станом на 1 червня 2012 року

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >