< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рахунки казначейства

Для відображення майнового та фінансового стану держави в системі казначейства відкриваються рахунки. Державні рахунки відкриваються щорічно відповідно до закону про державний бюджет. На ці рахунки зараховуються всі надходження до державної казни, з них здійснюються відповідні платежі для конкретних цілей.

Відображаючи операції на відповідних рахунках, держава веде облік бюджетних доходів і видатків, а також облік усіх проведених операцій з бюджетними коштами. Такий облік проводиться з метою аналізу вартості різних заходів, що здійснюються в рамках державних програм.

Усі фінансові ресурси держави відображаються на єдиному рахунку, який вважається загальним бюджетним. Казначейство контролює надходження та виплати по даному рахунку. Кошти, що надходять до державної казни Франції, знаходяться:

 • - в метрополії - в Центральному банку (Банк де Франс);
 • - на інших територіях зони французького франка - в емісійних або банківських установах;
 • - за кордоном - в банківських установах.

Кошти, що знаходяться на поточному рахунку, відкритому у банківській установі на ім'я органу казначейства, згідно з угодою між казначейством і Банком де Франс, приносять доходи за ставками фінансового ринку.

Відповідно до закону про державний бюджет в банківських установах відкриваються також спеціальні рахунки казначейства.

Спеціальні рахунки включають наступні види рахунків:

 • - Рахунки спеціальних асигнувань, на які зараховуються операції, які за рішенням уряду фінансуються окремими коштами. Загальна сума видатків по цьому рахунку не може бути більшою за загальну суму доходів по цьому ж рахунку. Якщо упродовж року доходи по рахунку спеціальних асигнувань будуть вищими запланованих, то кредити за рішенням міністра фінансів можуть бути збільшені в межах цього перевищення.
 • - Рахунок торгівлі обслуговує операції промислового і комерційного характеру, що виконуються додатково в державному секторі. По цих рахунках не дозволяється здійснювати операції фінансового інвестування, а також позикові операції.
 • - Рахунки з іноземними урядами, на яких зараховуються операції, що здійснюються за міжнародними угодами.
 • - Рахунки валютних операцій відображають доходи і витрати валютного характеру. Для цих категорій рахунків розрахунки очікуваних доходів та витрат не є обов'язковими, але короткострокова позика, що встановлюється по кожному з рахунків, має граничний рівень.
 • - Рахунки авансів, на які записуються позики, що може дозволити міністр фінансів у межах кредитів, відкритих для цієї мети. Рахунок авансів відкривається по кожному дебітору або для конкретної категорії дебіторів. Позики казначейства приносять дохід у вигляді відсотків. Аванс видається на термін, не більше двох або чотирьох років. Якщо позика не виплачена, то залежно від боржника приймається рішення:
 • • про негайне погашення;
 • • про консолідацію боргу у вигляді позик казначейства, що супроводжується переказом на рахунок позик;
 • • про консолідацію можливого збитку.

Рахунки позик реєструють позики, термін яких перевищує чотири роки. Ці кошти надаються державою в межах сум, що відведені для цієї мети або нових операцій, або для консолідації.

На спеціальні рахунки казначейства заборонено списувати витрати на виплату заробітної плати або компенсації державним службовцям, службовцям громадських організацій, державних установ і підприємств.

Всю сукупність доходів і видатків держави упродовж кожного конкретного періоду управління відображають на рахунках результатів. На підсумкові рахунки записуються: залишки по дохідній і видатковій частинах загального бюджету, результати приєднаних бюджетів після відрахувань в резерв та переносу залишків коштів на рахунках на новий бюджетний період.

Для визначення загального стану рахунків усі зміни, що сталися на місцях, "централізуються" двома паралельними шляхами:

 • - щоденними повідомленнями, що надходять у центральне відділення від філій банку;
 • - щотижневими змінами, що вносяться щочетверга головним бухгалтером казначейства на основі повідомлень, які одержані від бухгалтерів казначейства.

Загальний рахунок управління фінансами включає:

 • - загальний баланс рахунків як результат синтезу рахунків державних бухгалтерів;
 • - розшифровку дохідної частини бюджету;
 • - розшифровку видаткової частини бюджету з виділенням суми видатків за статтями;
 • - розшифровку операцій по спеціальних рахунках казначейства; - розшифровку рахунків результатів.

Цей рахунок ведеться головним бухгалтером казначейства і одночасно - в головному представництві Банк де Франс.

Особливістю цього рахунка є те, що ним може користуватися не тільки головний бухгалтер казначейства, а й бухгалтери, що знаходяться в інших місцях, де розташовані філії Банк де Франс. Рух грошових коштів на цьому рахунку часто сягає дуже великих сум як за доходами, так і за видатками. Вони складають в середньому до 15 млрд. франків за день.

Закон від 4 серпня 1993 р. стосовно статусу Банку де Франс і контролю за діяльністю кредитних установ вимагає, щоб цей рахунок постійно знаходився у стані платоспроможності. Тому два рази на день Банк де Франс повідомляє казначейство про стан державного рахунка.

Кожного четверга здійснюється порівняльне сальдо в центральному агентстві бухгалтерського обліку Державного казначейства, з одного боку, і в Банк де Франс, з іншого. До повноважень Державного казначейства належить забезпечення постійного кредитового сальдо єдиного казначейського рахунка.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >