< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система протипожежного захисту

Система протипожежного захисту - це сукупність організаційних заходів а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї.

Протипожежний захист об'єкта здійснюється за такими чотирма напрямками.

 • 1. Обмеження розмірів та поширення пожежі:
  • - розміщення будівель та споруд на території об'єкта із дотриманням протипожежних розривів та інших вимог пожежної безпеки;
  • - дотримання обмежень стосовно кількості поверхів будівель та площі поверху;
  • - правильне планування та розміщення виробничих цехів, приміщень, дільниць у межах будівлі;
  • - розміщення пожежонебезпечних процесів та устаткування в ізольованих приміщеннях, відсіках, камерах;
  • - вибір будівельних конструкцій необхідних ступенів вогнестійкості;
  • - встановлювання протипожежних перешкод у будівлях, системах вентиляції, паливних та кабельних комунікаціях;
  • - обмеження витікання та розтікання легкозаймистих та горючих рідин у разі пожежі;
  • - облаштування систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння.
 • 2. Обмеження розвитку пожежі:
  • - обмеження кількості горючих речовин, що одночасно знаходяться в приміщенні;
  • - використання оздоблювальних будівельних та конструкційних матеріалів з нормативними показниками вибухопожежонебезпечності;
  • - аварійне стравлювання горючих рідин та газів;
  • - своєчасне звільнення приміщень від залишків горючих матеріалів;
  • - застосування для пожежонебезпечних речовин спеціального устаткування із посиленим захистом від пошкоджень.
 • 3. Забезпечення безпечної евакуації людей та майна:
  • - вибір такого об'ємно-планувального та конструктивного виконання будівлі, щоб евакуація людей була завершена до настання гранично допустимих рівнів чинників пожежі;
  • - застосування будівельних конструкцій будівель та споруд відповідних ступенів вогнестійкості, щоб вони зберігали несучі та огороджувальні функції протягом всього часу евакуації;
  • - вибір відповідних засобів колективного та індивідуального захисту;
  • - застосування аварійного вимкнення устаткування та комунікацій;
  • - облаштування систем протидимового захисту, які запобігають задимленню шляхів евакуації;
  • - влаштування необхідних шляхів евакуації (коридорів, сходових кліток, зовнішніх пожежних драбин), раціональне їх розміщення та належне утримання.
 • 4. Створення умов для успішного гасіння пожежі:
  • - встановлення в будівлях та приміщеннях установок пожежної автоматики;
  • - забезпечення приміщень нормованою кількістю первинних засобів пожежогасіння;
  • - облаштування та утримання в належному стані території підприємства, під'їздів до будівельних споруд, пожежних водоймищ, гідрантів.

Система організаційно-технічних заходів

Усі заходи організаційно-технічного характеру на об'єкті можна поділити на організаційні, технічні, режимні та експлуатаційні.

Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: організацію пожежної охорони на об'єкті, проведення навчань з питань пожежної безпеки (включаючи інструктажі та пожежно-технічні мінімуми), застосування наочних засобів протипожежної пропаганди та агітації, організацією ДПД та ПТК, проведення перевірок, оглядів стану пожежної безпеки приміщень, будівель, об'єкта в цілому та ін.

До технічних заходів належать: суворе дотримання правил і норм, визначених чинними нормативними документами при реконструкції приміщень, будівель та об'єктів, технічному переоснащенні виробництва, експлуатації чи можливому переобладнанні електромереж, опалення, вентиляції, освітлення і т. ін.

Заходи режимного характеру передбачають заборону куріння та застосування відкритого вогню в недозволених місцях, недопущення появи сторонніх осіб у вибухонебезпечних приміщеннях чи об'єктах, регламентацію пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт тощо.

Експлуатаційні заходи охоплюють своєчасне проведення профілактичних оглядів, випробувань, ремонтів технологічного та допоміжного устаткування, а також інженерного господарства (електромереж, електроустановок, опалення, вентиляції).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >