< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміни в сукупній пропозиції.

Сильний вплив зміни сукупної пропозиції на рівноважний рівень цін і на рівноважний реальний внутрішній обсяг виробництва мають зміни сукупної пропозиції. У 1993 році російські постачальники значно збільшили ціни на нафту, яку імпортує Україна. Підвищення цін на нафту і газ позначилося на всій економіці України і роздуло затрати на виробництво і розподіл фактично всіх вітчизняних товарів та імпортованих ресурсів. Отже, витрати на виробництво вітчизняної продукції зросли на всіх рівнях. Тому крива української сукупної пропозиції посунулася вліво (зрушення кривої від СПр до СПр2 на рис. 6.7). Підвищення рівня цін у такій ситуації супроводжується інфляцією, обумовленою зростанням витрат.

Важливо відзначити, що за такого сукупного попиту наслідки зрушень сукупної пропозиції подвійно негативні. Коли сукупна пропозиція зміщується від Об, до Об2, а рівень цін зростає від Ц1 до Ц2, зайнятість зменшується і виникає інфляція, — таке поєднання називається стагфляцією.

Припустимо, що один із визначників змінюється, викликаючи збільшення сукупної пропозиції. Наприклад, різко збільшується продуктивність без підвищення заробітної плати робітників, або знижуються податки з підприємств, що скорочує витрати на одиницю продукції, переміщуючи криву сукупної пропозиції вліво. На рис. 6.7 показано, що зміщення сукупної пропозиції від СПр1 до СПр3 вказує на збільшення обсягу реального внутрішнього продукту від Об1 до Об3 — за нееластичності цін і зарплати в бік зменшення — на одночасне зниження рівня цін від Ц1 до Ц3

наслідки зміни в сукупній пропозиції

Таким чином, переміщення кривої сукупної пропозиції з положення Ц1 до Ц3 зумовлює зміни реального обсягу виробництва та рівня повної зайнятості за абсолютно повного використання потенціалу економіки. Зміщення кривої вправо свідчить про економічне зростання і вказує на зміщення вправо кривої виробничих можливостей (див. рис. 2.2).

Важливо відзначити, що елементарна модель сукупного попиту і сукупної пропозиції необхідна для детального і всебічного аналізу макроекономічних проблем. Однак не дивно, що ця модель викликає чимало запитань. Наприклад, чи є такі економічні чинники, які гарантують, що крива сукупного попиту завжди буде перетинати криву сукупної пропозиції на вертикальному відрізкові, тобто чи існують механізми, які автоматично забезпечують повне використання національних ресурсів. Практика показує, що ні.

Підсумки

 • 1. Макроекономіка як одна із складових частин економічної теорії є наукою про поведінку економіки як єдиного цілого. Вона визначає агреговані показники, такі як обсяг виробництва, безробіття та інфляція тощо.
 • 2. Особливе місце в макроекономічному аналізі займає визначення основних цілей нації та інструментів їхньої реалізації. До основних цілей належать обсяг виробництва, зайнятість, стабільність рівня цін на вільному ринку і платіжний баланс, до вказаних інструментів — фіскальна політика, грошова політика, політика регулювання доходів і зовнішньоекономічна політика.
 • 3. Крива сукупного попиту показує, який рівень реального обсягу виробництва купуватимуть в економіці за кожного можливого рівня цін.
 • 4. Крива сукупного попиту є спадною внаслідок ефекту відсоткової ставки, ефекту багатства та ефекту імпортних закупівель.
 • 5. Визначниками сукупного попиту є: зміни видатків споживачів, зміни інвестиційних видатків, зміни державних видатків, зміни видатків на чистий обсяг експорту. Збільшення видатків, зумовлене змінами одного або кількох визначників сукупного попиту, зміщує криву сукупного попиту вправо, і навпаки, зменшення таких видатків веде до зміщення цієї кривої вліво.
 • 6. Крива сукупної пропозиції показує рівень реального внутрішнього обсягу виробництва, який буде вироблено за різних можливих рівнів цін.
 • 7. Форма кривої сукупної пропозиції відображає зміни, що відбуваються з витратами на одиницю продукції, коли реальний внутрішній обсяг виробництва зростає або зменшується. На горизонтальному відрізку кривої сукупної пропозиції існує значне безробіття, не використовується велика кількість машин та устаткування, і тому виробництво можна збільшувати без збільшення витрат на одиницю продукції і цін. На вертикальному відрізку реальний обсяг виробництва максимальний, тому у відповідь на збільшення сукупного попиту зростатимуть лише ціни. На проміжному відрізку, коли деяким фірмам доведеться використовувати старіше і менш ефективне устаткування та менш кваліфікованих робітників, витрати виробництва зростають.
 • 8. Точка перетину кривих сукупного попиту і сукупної пропозиції визначає рівноважний ВВП. Зі зростанням сукупного попиту на горизонтальному відрізку кривої сукупної пропозиції реальний внутрішній обсяг виробництва збільшиться, а рівень цін залишиться незмінним. На вертикальному відрізку ціни зростуть, а реальний внутрішній обсяг виробництва залишиться на рівні повної зайнятості. На проміжному відрізку і реальний внутрішній обсяг виробництва, і рівень цін зі зростанням сукупного попиту збільшиться.
 • 9. Ефект храповика показує, що ціни гнучкі у напрямку зростання, але негнучкі у напрямку зменшення сукупного попиту в короткостроковому періоді. Тому зменшення сукупного попиту супроводжується зменшенням рівня виробництва, але рівень цін при цьому не зменшується.
 • 10. Коли крива сукупної пропозиції зміщується вліво внаслідок зростання витрат виробництва на одиницю продукції, то і рівень цін зростає, і зайнятість зменшується — таке поєднання називається стагфляцією.

Терміни і поняття

Сукупності, сукупні величини, агрегування; сукупний попит; визначники сукупного попиту; сукупна пропозиція; горизонтальний, вертикальний і проміжний відрізки кривої сукупної пропозиції; визначники сукупної пропозиції; продуктивність; рівноважний рівень цін; рівноважний реальний ВВП; інфляція попиту; ефект храповика; інфляція, обумовлена зростанням витрат.

Питання для повторення

 • 1. Поясніть, чому крива сукупного попиту має спадну траєкторію. Чим ці аргументи відмінні від тих, які пояснювали спрямованість траєкторії кривої попиту для одного товару?
 • 2. Припустимо, що параметри сукупного попиту і пропозиції в економіці країни мають такі значення:
Реальний обсяг внутрішнього виробництва, на який пред'явлений попит, млрд грн Індекс цін Реальний обсяг внутрішнього виробництва, запропонований для продажу, млрд грн
200 600 800
400 500 800
600 400 600
800 300 400
800 300 200
 • а) побудуйте на основі цих даних графік сукупного попиту і сукупної пропозиції. Яким буде рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг виробництва? Чи співпаде рівноважний реальний обсяг виробництва з реальним обсягом виробництва за повної зайнятості?
 • б) чому рівень цін, приміром, 300, не є рівноважним для такої економіки?
 • 3. Який вплив матимуть, за інших рівних умов, на рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг внутрішнього виробництва такі чинники:
  • а) збільшення сукупного попиту на вертикальному відрізкові кривої сукупної пропозиції;
  • б) збільшення сукупної пропозиції за умови гнучкості цін і заробітної плати;
  • в) очікуване збільшення як сукупного попиту, так і сукупної пропозиції;
  • г) зменшення сукупного попиту на горизонтальному відрізкові кривої сукупної пропозиції;

ґ) збільшення сукупного попиту і зменшення сукупної про позиції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >