< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виконання уповноваженим банком бенефіціара експортного акредитива в разі отримання документів з розбіжностями

  • 6.1. Уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара діє відповідно до пункту 3.4 глави 3 цього розділу в разі отримання від авізуючого банку або безпосередньо від бенефіціара документів з розбіжностями.
  • ( Пункт 6.1 глави 6 розділу III в редакції Постанов Національного банку N25 від 27.01.2006, N580 від 29.09.2009)
  • 6.2. Після отримання від бенефіціара письмового повідомлення (листа), у якому містяться інструкції стосовно документів з розбіжностями, уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара повертає документи бенефіціару або надсилає їх до іноземного банку-емітента (або іншого банку, через який було передано умови акредитива) разом із супровідним листом уповноваженого (виконуючого) банку бенефіціара для подальшого погодження документів з наказодавцем акредитива або надсилає до іноземного банку-емітента повідомлення із зазначенням усіх розбіжностей та запитом на згоду наказодавця акредитива щодо оплати цих документів.
  • (Абзац перший пункту 6.2 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 25 від 27.01.2006, N 580 від 29.09.2009 )

Супровідний лист має бути засвідчений підписами відповідальних осіб уповноваженого (виконуючого) банку бенефіціара.

  • 6.3. Якщо наказодавець акредитива приймає рішення про оплату документів з розбіжностями, то іноземний банк-емітент або інший банк, через який було передано умови акредитива, надсилає повідомлення до уповноваженого (виконуючого) банку бенефіціара про згоду наказодавця акредитива на оплату документів з розбіжностями. Уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара після одержання зазначеного повідомлення отримує повноваження на оплату документів з розбіжностями.
  • 6.4. Якщо наказодавець акредитива приймає рішення про відмову від оплати документів з розбіжностями, то іноземний банк-емітент або інший банк, через який було передано умови акредитива, надсилає повідомлення до уповноваженого (виконуючого) банку бенефіціара про відмову наказодавця акредитива від оплати документів з розбіжностями.

Уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара письмово повідомляє бенефіціара про відмову наказодавця акредитива від оплати із запитом подальших інструкцій щодо повернення документів з розбіжностями і надалі діє відповідно до отриманих від бенефіціара інструкцій.

(Абзац другий пункту 6.4 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Дострокове закриття (або анулювання) експортного акредитива

7.1. Якщо іноземний банк-емітент або банк, від якого був отриманий акредитив, надіслав уповноваженому банку бенефіціара запит наказодавця акредитива щодо дострокового закриття (анулювання) експортного акредитива, то уповноважений банк бенефіціара має надіслати відповідне повідомлення бенефіціару (якщо йому в уповноваженому банку бенефіціара відкрито рахунок) або до іншого банку бенефіціара (якщо бенефіціару відкрито рахунок в іншому уповноваженому банку).

Акредитив уважатиметься анульованим лише за умови, що уповноважений банк бенефіціара отримав від бенефіціара підтвердження згоди на дострокове закриття (анулювання) експортного акредитива та надіслав відповідне повідомлення до іноземного банку-емітента або банку, від якого був отриманий акредитив.

Підтвердження згоди бенефіціара на дострокове закриття (анулювання) експортного акредитива має надсилатися до уповноваженого банку бенефіціара в паперовій формі (з відбитком печатки та підписами тих осіб бенефіціара, які зазначені в картці із зразками підписів та відбитка печатки) або в електронному вигляді за допомогою систем дистанційного обслуговування, підписане електронними цифровими підписами.

  • ( Пункт 7.1 глави 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
  • 7.2. Уповноважений банк бенефіціара, який отримав від бенефіціара лист-заяву про дострокове закриття (анулювання) експортного акредитива, має повідомити про це іноземний банк-емітент або банк, від якого був отриманий акредитив. Акредитив уважається анульованим з моменту відправлення повідомлення.
  • (Абзац перший пункту 7.2 глави 7 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Лист-заява бенефіціара про дострокове закриття (анулювання) акредитива має надсилатися до уповноваженого банку бенефіціара в паперовій формі (з відбитком печатки та підписами тих осіб бенефіціара, які зазначені в картці із зразками підписів та відбитка печатки) або в електронному вигляді за допомогою систем дистанційного обслуговування.

( Пункт 7.2 глави 7 розділу III в редакції Постанови Національного банку N25 від 27.01.2006) '

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >