< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати

Розрахунки за послуги, які надають транспортні організації, здійснюються за допомогою транспортних тарифів. Тарифи включають в себе:

 • o плату за перевезення вантажів;
 • o збори за допоміжні операції, пов 'язані з перевезенням вантажів;
 • o правила нарахування плати і зборів.

Як економічна категорія транспортні тарифи є формою ціни на транспортні послуги. їх встановлення повинно забезпечувати:

 • o для транспортного підприємства - відшкодування витрат на здійснення перевезень і отримання прибутку;
 • o для споживача транспортних послуг - доцільність використання транспортних послуг.

Системи тарифів на різних видах транспорту мають свої особливості. На залізничному транспорті використовують:

 • 1) загальні тарифи - основний вид тарифів;
 • 2) виключні тарифи - ті, які встановлюються з відхиленням від загальних тарифів у вигляді надбавок або знижок, поширюються лише на окремі вантажі;
 • 3) пільгові тарифи - використовуються при перевезенні вантажів для залізниці чи інших суспільно важливих цілей;
 • 4) місцеві тарифи - встановлюються керівництвом окремих залізниць, дійсні тільки в межах цих залізниць.

До основних факторів, які впливають на розмір плати за перевезення вантажів по залізниці відносять:

 • o вид відправки (повагонна, контейнерна, малотоннажна, дрібна відправка);
 • o швидкість перевезення (вантажна, велика і пасажирська);
 • o відстань перевезень;
 • o тип вагону тощо.

На автомобільному транспорті для визначення вартості перевезення вантажів використовують наступні види тарифів:

 • 1) узгоджені тарифи;
 • 2) тарифи на перевезення вантажів в умовах платних авто-тонно-годин;
 • 3) тарифи на почасове користування автотранспортом;
 • 4) тарифи з по кілометрового розрахунку;
 • 5) тарифи за перегін рухомого складу;
 • 6) договірні тарифи.

На розмір автомобільних тарифів впливають:

 • o відстань перевезень;
 • o вага вантажу;
 • o об'ємна вага вантажу;
 • o вантажопідйомність автомобіля;
 • o загальний пробіг;
 • o час використання автомобіля;
 • o тип автомобіля;
 • o район в якому здійснюється перевезення тощо.

На річковому транспорті тарифи на перевезення вантажів, збори за перевантажувальні роботи та інші пов'язані з перевезенням операції визначаються самими транспортними організаціями-власниками кораблів.

На морському транспорті оплата за перевезення вантажі здійснюється або по тарифу, або по фрахтовій ставці.

Системи доставки товарів

До початку здійснення транспортування підприємства-виробники вирішують ряд питань, серед яких обирають: 1) вид доставки товарів;

 • 2) вид транспорту;
 • 3) основних і допоміжних логістичних посередників в транспортуванні.

До основних видів доставки товарів належать:

 • 1) унімодальна (одновидова) - здійснюється одним видом транспорту, зазвичай використовується при доставці вантажу з початкового пункту до кінцевого без здійснення проміжних операцій складування і вантажоиереробки;
 • 2) змішана доставка вантажів здійснюється як правило двома видами транспорту, наприклад: залізнично-автомобільна, річна-автомо-більна, повітряно-автомобільна тощо. При цьому першим видом транспорту вантаж доставляється до пункту перевалки або вантажного терміналу без зберігання або з короткотерміновим зберіганням і наступним перевантаженням на інший вид транспорту;
 • 3) комбінована доставка відрізняється від змішаної використанням більше ніж двох видів транспорту;
 • 4) Сучасна логістична практика транспортування все частіше звертається до перевезень, які здійснюються однією спеціалізованою фірмою (експедитором, оператором) з одного диспетчерського центру, різними видами транспорту і по єдиному транспортному документу. Виділяють декілька типів таких доставок, зокрема: мультимодальна, інтермодальна, А-модальна, сегментована тошо. Відповідно до цього доповнимо наш список видів доставки вантажів наступними:
 • 5) інтермодальна - перевезення вантажів декількома видами транспорту, при якій один з перевізників організовує доставку "від дверей до дверей" через один чи декілька пунктів перевалки, з використанням єдиного транспортного документу;
 • 6) мультимодальна - це доставка, за якої особа, яка організовує перевезення, несе відповідальність на всьому шляху транспортування незалежно від кількості видів транспорту, які приймають участь в доставці. При цьому по відношенню до цієї "особи" всі інші транспортні організації виступають свого роду постачальниками, і отримують плату за послуги від неї;
 • 7) термінальна - може використовуватися при будь-якій іншій системі доставки вантажів. Особливістю даної системи доставки є те, що вони використовують при перевезеннях своєрідні вантажообробні комплекси - термінали.

В ролі організаторів термінальних перевезень виступають транспортно-експедиційні фірми або оператори різних видів транспорту, які використовують універсальні або спеціалізовані термінали і термінальні комплекси при різних способах доставки.

Вантажним терміналом називається спеціальний комплекс організаційно взаємозв'язаних споруд, персоналу і технічних пристроїв, призначених для виконання логістичних операцій, пов'язаних з прийомом, вантаженням-розвантаженням, зберіганням, сортуванням, грузопереработой різних партій вантажів, а також комерційно-інформаційним обслуговуванням вантажоодержувачів, перевізників і інших логістичних посередників.

Універсальні термінали є групою складів з дистрибутивним центром. Основні функції цих терміналів:

 • o маркетингові дослідження ринку транспортно-логістичного сервісу;
 • o оформлення договорів з клієнтами, прийом і обробка заявок;
 • o збір і розвезення вантажів;
 • o короткострокове зберігання;
 • o консолідація, розукрупнення, сортування, комплектація і інші операції вантажопереробки;
 • o інформаційно-комп'ютерна підтримка сервісних послуг терміналу. Останніми роками на великих терміналах здійснюються операції

тривалого зберігання і митної обробки ("очищення") вантажів.

Спеціалізовані термінали здійснюють операції транcпортно-логістичного сервісу для певного виду або асортименту вантажів, наприклад тих, що швидко псуються, продовольчих, медикаментів і т.п. Спеціалізація вантажних терміналів дозволяє краще врахувати вимоги клієнтів до перевезення, зберігання і переробки вантажів.

Технологічний процес термінального транспортування складається з трьох основних етапів: завезення вантажів на термінал і розвезення їх з терміналу; вантажопереробка на терміналі; лінійне перевезення вантажів між терміналами відправлення і призначення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >