< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Постанова у справі про адміністративне правопорушення виконується уповноваженим на те органом у порядку, установленому КУпАП та іншими законами України.

У разі винесення кількох постанов у справах про адміністративні правопорушення щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо (ст. 300 КУпАП).

Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом (ст. 301 КУпАП).

За наявності обставин, зазначених у пп. 5, 6,9 ст. 247 КУпАП, орган (посадова особа), який виніс постанову у справі про адміністративне правопорушення, припиняє її виконання (ст. 302 КУпАП).

Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень визначено ст. 303 КУпАП.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення, за яке накладено адміністративне стягнення у вигляді попередження, виконується органом (посадовою особою), який виніс таку постанову Якщо постанова у справі про адміністративне правопорушення у вигляді попередження виноситься за відсутності порушника, йому вручається копія такої постанови в порядку і строки, передбачені ст. 285 КУпАП.

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови у справі про адміністративне правопорушення, а в разі оскарження або опротестования такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України (ст. 307 КУпАП).

У разі несплати правопорушником штрафу в строк, установлений ч. 1 ст. 307 КУпАП, постанова у справі про адміністративне правопорушення супровідним листом надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, установленому законом. Відповідно до ст. 19 Закону України "Про виконавче провадження"' постанова, що направляється до органу державної виконавчої служби, повинна бути скріплена печаткою підрозділу, який його надіслав.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:

  • - копії постанови, супровідного листа про надсилання постанови для примусового виконання та квитанція про сплату штрафу чи колія платіжного доручення долучаються до матеріалів справи.
  • - копії документів про витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення, за якою стягнуто штраф, з відміткою про виконання повертається органові (посадовій особі), який виніс таку постанову.

У разі винесення постанови суду про позбавлення права керування транспортним засобом тимчасово вилучене посвідчення водія особі, щодо якої застосовано вказаний захід адміністративного стягнення, не повертається на термін позбавлення права керування транспортним засобом.

Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято рішення про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення і закриття справи або про заміну позбавлення права керування транспортним засобом іншим адміністративним стягненням (пп. З і 4 ч. 1 ст. 293 КУпАП), вилучене посвідчення водія повертається особі, у якої його було вилучено.

Водії транспортних засобів вважаються позбавленими права керування транспортним засобом з дня набрання чинності постановою про позбавлення цього права. Якщо особи, які позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує це право, то строк позбавлення їх спеціального права обчислюється з дня здачі або вилучення такого документа.

Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального права особі, щодо якої застосовано вказане адміністративне стягнення, повертаються вилучені в неї документи відповідно до чинного законодавства. Вилучене посвідчення водія транспортного засобу повертається особі, яку було позбавлено права керування транспортними засобами, після успішного складання нею в Державтоінспекції МВС України іспитів для отримання права керування.

Посвідчення водія, вилучене в порядку, передбаченому статтями 317 та 318 КУпАП зберігаються в центрах надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >