< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кумулятивний вплив туризму на національну економіку. Мультиплікатор туризму

Стосовно індустрії туризму вживаються такі терміни, як "видима" і "невидима" торгівля, "видимий" і "невидимий" експорт та імпорт.

Видима торгівля має справу з експортом та імпортом такої матеріальної продукції, як товари і сировина. При цьому торговим балансом країни називають різницю між вартістю видимого експорту і вартістю видимого імпорту.

Невидима торгівля пов'язана з імпортом та експортом сфери послуг. Велика частина доходу від невидимого експорту туристичних послуг надходить від іноземних туристів, а також від продажу їм квитків на вітчизняний транспорт та інших послуг в країні перебування. Невидимий імпорт країни складають гроші, витрачені її громадянами під час закордонних поїздок, оплата ними транспортних витрат і інших послуг у країнах перебування, а також оплата дивідендів іноземним інвесторам індустрії туризму.

Експорт продукції, товарів і послуг (включаючи споживання продукції, товарів і послуг у країні перебування іноземними туристами) забезпечує дохід країни. Витрати країни полягають в оплаті імпорту продукції, товарів і послуг з інших країн (включаючи споживання продукції, товарів і послуг громадянами країни під час їхнього перебування за кордоном).

Різниця між повним доходом країни від експорту (видимого і невидимого) і повною вартістю імпорту (явного і неявного) називається платіжним балансом. Платіжний баланс може бути негативним (дефіцит) і позитивним. За великого дефіциту відбувається витік грошових ресурсів країни, тому не тільки малі країни, а і такі промислово розвинені держави, як США, Велика Британія і Німеччина, прагнуть до збільшення доходів від туризму і докладають багато зусиль серйозні зусилля для залучення в країну іноземних туристів.

Усі міжнародні операції країни відбиваються в платіжному балансі. Туристичні потоки і пов'язані з ними надходження валюти чи витік іноземної валюти також позначаються на платіжному балансі країни. Так, якщо резидент країни подорожує за кордон, то там він і витрачає валюту; це негативно позначається на балансі його країни і позитивно - на балансі країни, що приймає. За напрямком руху валюти можна визначити, що для країни, яка відправляє свого резидента за кордон, витрати туриста є імпортом, а для країни, що приймає - експортом. Усе це відображається на рахунку "Туризм". Якщо рахунок позитивний, то це означає, що витрати туристів, які приїхали в країну, перевищують витрати туристів, які виїжджали із країни, і позитивно впливають на її платіжний баланс. Однак тут не враховуються тарифи міжнародних транспортних перевезень і вторинний вплив витрат туристів у країні.

Всесвітня туристична організація (ЮН ВТО) провела класифікацію країн за станом туризму в їхньому платіжному балансі, тобто за надходженнями від міжнародного туризму і платежами резидентів країни для здійснення подорожей. Надходження і витрати, пов'язані з потоком капіталів, витрати на імпорт товарів і послуг, призначених для споживання туристами, і платежі від інвестицій і роботи за рубежем були виключені з балансу. Баланс поточного туристичного рахунку відображає економічну ситуацію в країні і може характеризувати її як з позитивним, так і з негативним балансом.

Поточний туристичний баланс, як правило, позитивний у країнах Середземномор'я. Це Франція, Італія, Іспанія, Кіпр, Мальта, а також Австрія та Швейцарія. З країн, що розвиваються, до них можна віднести, наприклад, Туніс, Таїланд, Мексику, країни Карибського басейну.

Негативний поточний туристичний баланс переважно характерний для індустріальних країн з високим рівнем життя, наприклад, скандинавських країн, Німеччини, Канади і нафтовидобувних країн Перської затоки.

У більшості країн, що розвиваються, ситуація майже безнадійна. Ці країни мають негативний туристичний баланс через те, що не мають необхідної інфраструктури для залучення туристів з інших країн і часто змушені імпортувати багато продуктів, споживчі товари й устаткування для інфраструктури. Крім того, вони платять з валютних виторгів від туризму відсотки за взяті за кордоном кредити, а також заробітну плату іноземному персоналу, який допомагає управляти фірмами. Частина грошей іде у формі репатрійованого прибутку транснаціональним корпораціям та ін. Вплив міжнародного туризму на платіжний баланс країни залежить від інших складових платіжного балансу, тобто від поточного платіжного балансу і балансу руху капіталів. Внаслідок різних комбінацій цих складових сумарний баланс може бути як позитивним, так і негативним. Своєю чергою, туризм може вплинути на рух капіталів, і, отже, його також треба враховувати для точного визначення впливу туризму на платіжний баланс та й на всю економіку.

Точно оцінити вплив туризму на платіжний баланс дуже складно. Останнім часом ведеться розробка єдиного міжнародного рахунку туризму на базі збору усієї фінансової статистики про міжнародний туризм.

Однак не всі гроші, витрачені іноземними туристами в країні перебування, можуть автоматично поліпшити її платіжний баланс. Світовій практиці відомі витрати сторони, яка приймає туристів. Насамперед це предмети, що витрачаються, і товари, звичні для іноземного туриста, але не вироблені чи не споживані в країні перебування, починаючи від будівельних і оздоблювальних матеріалів для готелів, готельного і ресторанного устаткування, меблів, спортивного інвентарю і завершуючи харчовими продуктами, напоями і сувенірами. Збільшення прийому іноземних туристів створює додаткове навантаження на місцеву інфраструктуру: водо- та електропостачання, каналізацію, збирання сміття, дороги, транспорт, зв'язок, службу безпеки. Постає необхідність розширення і розвитку аеропортів, вокзалів, морських чи річкових портів, готелів, доріг, тощо, що потребує величезних коштів. У країнах, що розвивають індустрію туризму, це робиться, як правило, за рахунок іноземних інвесторів.

Залучення ж закордонних інвесторів приводить до необхідності повернення частини отриманих ними доходів у країну інвестора. У деяких країн розвиток туризму спричиняє до необхідність залучення іноземних сезонних робітників, що також викликає додаткові валютні витрати і навантаження на місцеву сферу обслуговування. Для держави важливо так збалансувати доходи, одержувані від в'їзного туризму, з витратами на нього (включаючи повернення валюти країні-інвестору, довгострокові витрати на будівництво і благоустрій готелів, доріг, аеропортів, засобів зв'язку, підготовку персоналу для створення комфортних умов перебування іноземним туристам), щоб в остаточному підсумку забезпечити стійкий позитивний платіжний баланс країни за статтею "Туризм".

Конференцією ООН з туризму і подорожей (з урахуванням рекомендацій ЮН ВТО) була розроблена і прийнята Методика обліку доходів і витрат країни по міжнародному туризму. Відповідно до рекомендацій Міжнародного валютного фонду, в актив платіжного балансу за статтею "Туризм" включаються такі доходи:

 • - від продажу товарів і туристичних послуг в'їзним і внутрішнім туристам;
 • - експорту товарів туристичного попиту й устаткування для туристичних підприємств;
 • - продажу інших послуг (підготовка кадрів, надання послуг фахівцями країни закордонним партнерам);
 • - транспортних витрат в'їзних туристів на внутрішній і міжнародний транспорт у країні перебування;
 • - інвестицій іноземного капіталу в індустрію вітчизняного туризму;
 • - кредитів, наданих іншим країнам (відсотки і відшкодування капіталу) для розвитку туризму.

У пасив платіжного балансу за статтею "Туризм" включають такі витрати:

 • - на придбання туристичних послуг і товарів виїзними туристами в країні перебування;
 • - імпорт товарів, необхідних для обслуговування в'їзних туристів, у тому числі на прямий і непрямий імпорт;
 • - придбання інших послуг (підготовка кадрів за кордоном, оплата праці іноземних робітників і фахівців, зайнятих у сфері туризму);
 • - перевезення виїзних туристів закордонними транспортними компаніями;
 • - закордонні інвестиції на розвиток туризму в інших країнах;
 • - довгострокові кредити (відсотки і відшкодування капіталу), вкладені в розвиток вітчизняного туризму.

Оцінка економічного впливу туризму заснована на витратах туристів. Тут дуже важливо розглядати різні аспекти економіки, що відчувають на собі вплив витрат туристів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >