< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види відповідальності за порушення законодавства, норм І правил з охорони праці

Законодавством установлена адміністративна, дисциплінарна, матеріальна Й кримінальна відповідальність за порушення норм і правил з охорони праці. Відповідальність за порушення норм і правил охорони праці несуть у першу чергу керівники підприємств (організацій) та їхні заступники, на яких покладені обов'язки з охорони праці.

Закон України „Про охорону праці" встановлює види та межі відповідальності за порушення законодавства у цій сфері:

Розділ VШ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ

ПРАЦІ

Стаття 43. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб та працівників

За порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами державного нагляду за охороною праці до сплати штрафу у порядку, встановленому законом.

Максимальний розмір штрафу не може перевищувати П'яти відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Несплата юридичними чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, штрафу -

тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у розмірі двох відсотків за кожний день прострочення.

Застосування штрафних санкцій до посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особи, на яких накладено штраф, вносять його в касу підприємства за місцем роботи.

Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено в місячний строк у судовому порядку.

Кошти від застосування штрафних санкцій до юридичних чи фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб і працівників, визначених цією статтею, зараховуються до Державного бюджету України.

Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок. їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.

Адміністративна відповідальність посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю й правил з охорони праці, визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення:

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[Частину першу статті 41 викладено у новій редакції згідно із Законом України №1027-VI від 19.02.2009 р.]

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на працівників від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'яти до десяти неоподатковуваних Мінімумів доходів громадян.

[У частину другу статті 41 внесено зміни згідно із Законом України № 55/97- ВР від 07.02.97р. ]

[У частину другу статті 41 внесено зміни згідно із Законом України № 1979-III від 21.09.2000р.]

[У статтю 41 внесено зміни згідно із Законом України № 8/95-ВР від 19.01.95 р. ]

Стаття 42. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм

Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 1 на посадових осіб - від шести до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[У статтю 42 внесено зміни згідно із Законом України № 55/97-BP від 07.02.97р. ]

[У статтю 42 внесено зміни згідно із Законом України № 352-XIV від 23.12.98 p.]

Стаття 44'. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження

Ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп'яніння -

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[У частину першу статті 44' внесено зміни згідно із Законом України № 55/97-ВР від 07.02.97р. ]

Ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, від медичного обстеження -

тягне за собою накладення штрафу від вісімнадцяти до сорока трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[У частину другу статті 44' внесено зміни згідно із Законом України № 55/97-ВР від 07.02.97р. ]

[Кодекс доповнено статтею 44' згідно із Законом України №64/95-ВР від 15.02.95р.]

Стаття 46'. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення

Порушення вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення, що виражається у проникненні в цю зону без дозволу відповідних органів або самовільному поселенні у ній. або знищенні, пошкодженні чи перенесенні знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначеної зони -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення.

[Кодекс доповнено статтею 46' згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 8711-ХІ 19.01.90р.]

[Текст статті 461 викладено у новій редакції згідно із Законом України №966-V 19.04.2007р.]

Стаття 1884. Невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці

[У назву статті 1884 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-ІІІ від 05.04.2001 p.]

Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів -

тягне за собою накладення штрафу на працівників від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 1 на посадових осіб - від восьми до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[Кодекс доповнено статтею 1884 згідно із Законом України № 8/95-ВР від 19.01.95 р. ]

[У статтю 1884 внесено зміни згідно із Законом України № 55/97-BP від 07.02.97р. ]

[У статтю 1884 внесено аміни згідно із Законом України № 2342- ІІІ від 05.04.2001 p.]

[У статтю 1884 внесено зміни згідно із Законом України № 2197- ІV від 18.11.2004 р. ]

Стаття 230'. Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю

Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з невиконанням законних вимог посадових осіб цих органів або створенням перешкод для діяльності цих органів (стаття 188-6).

Від імені органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю розглядати справи про адміністративні правопорушення І накладати адміністративні стягнення мають право:

державні інспектори праці територіальних органів - штраф до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

[Абзац другий частини другої статті 230' викладено у новій редакції згідно із Законом України № 1027-Vl 19.02.2009р. ]

Головний державний інспектор праці України, його заступники: головні державні інспектори праці територіальних органів. їх заступники: державні Інспектори праці спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[Абзац третій частині другої статті 230' викладено у новій редакції згідно із Законом України № 1027-VI від 19.02.2009р.]

[Кодекс доповнено статтею 230' згідно із Законом України № 666/97-BP від 21.11.97 p.]

[Статтю230' викладено у новій редакції згідно Із Законом України № 1725-IV від 18.05.2004 p.]

Стаття 231. Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці

Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядають справи: про порушення законодавчих та Інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (частина друга статті 41 (за винятком порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 47, 57, 58, 93, 94, 1884).

Від імені органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого Центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, а також невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці:

державні Інспектори - штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:

[В абзац другий пункту 1 статті231 внесено зміни згідно із Законом України №2197-ІV від 18.11.2004 p.]

головні державні Інспектори, начальники Інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:

[В абзац третій пункту 1 статті 231 внесено зміни згідно із Законом України №2197-IV від 18.11.2004р.]

начальники управлінь І відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:

[В абзац четвертий пункту 1 статті 231 внесено зміни згідно із Законом України № 2197-ІV від 18.11.2004 р.]

Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та Його заступники - штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

[В абзац п'ятий пункту 1 статті 231 внесено зміни згідно із Законом Украі-ни№2197-ІV від 18.11.2004 р.]

2) за порушення законодавства про надра, нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, а також невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці:

державні інспектори - штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

[В абзац другий пункту 2 статті 231 внесено зміни згідно із Законом України № 2197 IV від 18.11.2004 p.]

головні державні Інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:

[В абзац третій пункту 2 статті 231 внесено зміни згідно із Законом України № 2197-lV від 18.11.2004 p.]

начальники управлінь І відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:

Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[Статтю 231 викладено у новій редакції згідно із Законом України де 2342-Ш від 05.04.2001 p.]

Дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні дисциплінарних стягнень, передбачених трудовим законодавством за невиконання робітниками та службовцями своїх трудових і службових обов'язків, у тому числі й правил з охорони праці. Передбачено такі міри стягнення: зауваження, догана, переведення на нижче оплачувану роботу на строк до трьох місяців. Якщо недотримання вимог охорони праці носить систематичний характер, то працівник може бути звільнений. Правом накладення дисциплінарних стягнень користуються керівники підприємств (організацій) або інші представники адміністрації, обумовлені відповідними відомствами. Для накладення стягнення потрібно одержати від винного письмове пояснення. Якщо працівник відмовився дати пояснення, адміністрація вирішує питання про покарання незалежно від наявності пояснення. Не допускається накладення стягнення після закінчення одного місяця від дня виявлення провини, не рахуючи час хвороби працівника або перебування його у відпустці, і шести місяців від дня його здійснення. За кожне порушення трудової дисципліни

(у тому числі правил охорони праці) накладається тільки одне дисциплінарне стягнення, що оголошується в наказі або розпорядженні й повідомляється під розписку. Суперечки з питань накладення дисциплінарних стягнень розглядаються комісіями у справах трудових спорів, профспілковими комітетами та народними судами.

Матеріальну відповідальність за порушення норм і правил з охорони праці можуть нести як підприємство (організація), так 1 посадова особа, винні в нанесенні збитків підприємству або окремим його особам. Відшкодування збитку студентам навчальних закладів, які втратили працездатність під час роботи в студентському будівельному загоні, варто вирішувати відповідно до порядку, встановленому Правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України. Матеріальну відповідальність може нести працівник перед підприємством або підприємство перед потерпілим працівником, підприємство - перед органами державного соціального страхування або соціального забезпечення. Законодавство України передбачає обмежену матеріальну відповідальність робітників і службовців у розмірі нанесеного збитку, але не більше середнього місячного заробітку, якщо порушення правил охорони праці не містять ознак кримінальної відповідальності.

Заподіяний збиток може бути стягнений із працівника в повному обсязі за таких умов: якщо його винність у здійсненні карного діяння встановлена судово-слідчими органами; якщо працівнику не був винесений обвинувальний вирок і він був переданий на поруки, а також якщо працівник визнаний винним і його справа передана на розгляд товариського суду.

Трудове законодавство передбачає матеріальну відповідальність підприємства перед органом державного соціального страхування. Профспілкові комітети мають право виносити обов'язкові для адміністрації ухвали про відшкодування за її рахунок у бюджет соціального страхування в безперечному порядку витрат, зроблених на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності у зв'язку з нещасними випадками на виробництві або професійними захворюваннями, що виникли внаслідок порушення правил охорони праці. Суми, невідшкодовані адміністрацією протягом триденного терміну, стягуються в безпечному порядку шляхом списання їх з рахунку підприємства або організації.

Кримінальна відповідальність за порушення правил з охорони праці передбачена Кримінальним кодексом України:

РОЗДІЛ X. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці

1. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. -

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

1. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або Інші тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах

1. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання Інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або Інші тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 274. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки

1. Порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання Інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого. -

карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель І споруд

1. Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання Інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого. -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. -

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >