< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бюджетний процес та його учасники

Зміст і структура бюджетного процесу

Процес складання державного та місцевих бюджетів досить тривалий і складний. У ході бюджетного процесу виявляють недоліки попередніх років, прогнозують стан економічного і соціального розвитку нашої держави, проводять пошук найефективніших способів використання досить обмежених фінансових ресурсів.

У сучасній економічній літературі існує єдина точка зору щодо визначення змісту бюджетного процесу.

Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України.

Організація бюджетного процесу в Україні здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу, затвердженого Верховною Радою України. Процедура бюджетного процесу починається зі складання бюджету і закінчується затвердженням звітів про їх виконання. Усі стадії бюджетного процесу повторюються систематично, щорічно. У цьому втілюється принцип щорічності бюджету. Бюджет складається і затверджується на рік, який має назву бюджетного року, або бюджетного періоду.

В Україні він збігається з календарним роком з 1 січня до 31 грудня.

У Франції, Бельгії, Швейцарії бюджетний рік також співпадає з календарним. Проте не в усіх країнах початок цього періоду збігається з початком року. Так, у Великобританії, Канаді, Японії він починається 1 квітня, в Італії - 1 липня, в США - 1 жовтня.

Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету за особливих обставин (введення воєнного стану, оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих місцевостях, оголошення окремих місцевостей зонами екологічної небезпеки, необхідністю усунення природних чи техногенних катастроф, інших обставин, визнаних ВРУ особливими) може бути іншим.

У Бюджетному кодексі визначено такі стадії бюджетного процесу:

  • - складання проектів бюджетів;
  • - розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;
  • - виконання бюджету, в тому числі при необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішеннь про місцеві бюджети;
  • - підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштів.

Поняття та суть бюджетного календаря

Сукупність послідовних бюджетних етапів становить бюджетний цикл. Подібно до обігу капіталу у виробництві бюджетний кругообіг відновлюється і повторюється, але на відміну від першого, встановлюється щорічно і триває у середньому три роки.

Найважливішою умовою успішного проходження бюджетного процесу є дотримання бюджетного календаря, що потребує від учасників процесу визначення суті цього поняття, його історичного характеру, технологічної послідовності, оптимальних і критичних термінів розроблення та затвердження бюджету, ознайомлення з особливостями календаря різних витрат і бюджетів.

Сьогодні поняття бюджетного календаря чітко не визначене. Тому можна запропонувати таке визначення: бюджетний календар - це графік виконання стадій бюджетного процесу.

Наголос цього визначення припадає саме на графік виконання з чітким зазначенням термінів, враховуючи об'єктивний перебіг часу. "Коли?" - основне питання бюджетного календаря, що багаторазово повторюється на всіх його етапах. "Що? Як? З якою метою? Протягом якого часу?" - ці та інші питання мають лише другорядне значення для бюджетного календаря. Для організації оптимальної бюджетної процедури одним із основних критеріїв е своєчасне виконання бюджетного календаря. Як підтверджує досвід, цей критерій в Україні неприйнятний, оскільки переважно порушується.

У всіх розвинутих країнах бюджет виконується протягом року, але робота з його розроблення і висновків охоплює ще приблизно два роки. У поточному році один

бюджет складають, другий виконують, третій звітують. Отже, бюджетний календар охоплює близько трьох років Об'єкти, суб'єкти і навіть функції бюджету змінюються, а терміни проходження основних стадій бюджетного процесу залишаються майже без змін.

У табл. 2.1 подано відповідність стадій бюджетного процесу до термінів прийняття за чинним законодавством, у табл. 2.2 подано бюджетний календар України відповідно до термінів його прийняття.

Чітке визначення бюджетного календаря, його розуміння, складання й дотримання в бюджетному процесі дозволяють створити в Україні якісний бюджет, та позитивно впливати на економічний розвиток та перерозподіл бюджетних ресурсів адміністративно-територіальних утворень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >