< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків ЄБРР у гривнях, відкритих в уповноважених банках України для кредитування резидентів у гривнях

5.1. ЄБРР має право використовувати відкриті в уповноважених банках кореспондентські рахунки ЄБРР в гривнях для здійснення резидентами розрахунків у безготівковій формі з ЄБРР за договором про надання кредиту в гривнях. Представництва ЄБРР не мають права здійснювати розрахунки в гривнях через кореспондентські рахунки ЄБРР у гривнях, які відкриваються для кредитування резидентів у гривнях.

ЄБРР у рамках ратифікованих Верховною Радою України угод з ЄБРР про надання резидентам кредитів в іноземній валюті надає кредити лише в іноземній валюті, визначеній відповідною угодою.

5.2. Уповноважений банк здійснює списання коштів з кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях, відкритого для кредитування резидентів у гривнях, тільки за розпорядженням власника рахунку, за винятком випадків здійснення банком, що обслуговує цей кореспондентський рахунок, операцій щодо отримання комісійної винагороди, якщо це передбачено Угодою, або відповідно до законодавства України.

Уповноважений банк здійснює контроль за операціями резидентів, які проводяться через кореспондентські рахунки ЄБРР у гривнях. Кошти в гривнях, які надійшли з кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях на користь резидентів, підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок резидента або кореспондентський рахунок уповноваженого банку (якщо резидентом-позичальником є уповноважений банк) та обліковуються на цих рахунках до надання резидентом банку оригіналу договору про надання кредиту в гривнях, але не більше п'яти робочих днів (ураховуючи день зарахування коштів на розподільчий рахунок резидента або кореспондентський рахунок резидента-позичальника уповноваженого банку).

Уповноважений банк має право перераховувати на поточний рахунок резидента або кореспондентський рахунок резидента-позичальника уповноваженого банку гривні лише після одержання банком оригіналу договору про надання кредиту в гривнях.

Уповноважений банк зобов'язаний повернути кошти на кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях протягом двох банківських днів від дня закінчення п'ятиденного строку (указавши мотив повернення), якщо резидент протягом п'яти днів не надав банку вищезазначений оригінал договору.

 • 5.3. Уповноважений банк зараховує на кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях такі кошти в гривнях:
  • а) нараховані відсотки за залишками коштів на цьому кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;
  • б) перераховані з власних кореспондентських рахунків у гривнях, відкритих в інших уповноважених банках України;
  • в) отримані від уповноважених банків України за операціями міжбанківського кредитування;
  • г) отримані від резидентів за договорами про надання кредиту в гривнях;

ґ) отримані внаслідок продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

д) повернуті узв'язку з ненаданням резидентами підтвердних документів, неточними реквізитами тощо.

Уповноважений банк здійснює перерахування гривень на кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях за договорами про надання кредиту в гривнях з поточного рахунку резидента або кореспондентського рахунку резидента-позичальника уповноваженого банку.

 • 5.4. Уповноважений банк здійснює з кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях за дорученням ЄБРР такі операції в гривнях:
  • а) перерахування коштів за операціями міжбанківського кредитування;
  • б) перерахування коштів на користь резидентів за договорами про надання кредиту в гривнях;
  • в) перерахування коштів за обслуговування цього кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
  • г) перерахування на власні кореспондентські рахунки в гривнях, відкриті в інших уповноважених банках України;

ґ) купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для повернення коштів, що надійшли для кредитування резидентів у гривнях з інших кореспондентських рахунків ЄБРР, відкритих в уповноважених банках України та/або в банках за межами України;

 • д) купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за доходами, прибутками, іншими коштами, отриманими від кредитування резидентів у гривнях;
 • е) купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України на нараховані відсотки за залишками коштів на цьому кореспондентському рахунку.
 • 5.5. Розрахунки між резидентами через кореспондентські рахунки ЄБРР у гривнях забороняються.

Перелік операцій, які визначені в пунктах 5.3 та 5.4 цього розділу, є вичерпним.

Національний банк України в разі потреби здійснення операцій, які не входять до переліку, визначеного в пунктах 5.3 та 5.4 цього розділу, може приймати за кожним конкретним випадком окреме рішення.

5.6. ЄБРР та резиденти в платіжному дорученні на перерахування коштів у гривнях з кореспондентського рахунку або на кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях, зазначають номер і дату договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код операції.

Уповноважений банк не має права приймати до виконання платіжне доручення, у якому відсутні посилання на номер і дату договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код операції.

Уповноважений банк забезпечує під час перерахування коштів у гривнях з кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях через систему електронних платежів Національного банку України на користь резидентів перевірку наявності в платіжних дорученнях ЄБРР номера і дати договору про надання кредиту в гривнях, змісту операції, коду операції тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >