< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості індустрії гостинності

Індустрія гостинності - це особлива самостійна галузь економіки, що складається з групи галузей і підприємств, функції яких полягають у задоволенні різноманітного попиту на різні види відпочинку і розваг.

Індустрія гостинності складається з готелів та організацій, які випускають товари і надають послуги, що тісно пов'язані з готельним бізнесом:

 • - екскурсійні бюро;
 • - транспортні підприємства;
 • - підприємства з виробництва сувенірів;
 • - навчальні заклади готельно-господарського профілю;
 • - інформаційні та рекламні служби;
 • - науково-дослідні та проектні організації готельно-господарського профілю;
 • - готелі;
 • - підприємства харчування, зокрема ресторанного господарства;
 • - підприємства з виробництва готельно-господарських товарів (які необхідні туристу) тощо.

Індустрія гостинності також надає послуги, які мають попит у туристів. Туроператори зі всього різноманіття формують пакет готельних продуктів, який володіє ціннішими споживчими властивостями, ніж кожний з готельних продуктів, взятий окремо.

Індустрія гостинності має такі специфічні властивості:

 • - орієнтація на індустрію гостинності і ресурси при визначенні місця розміщення готелів;
 • - наявність циклічності та сезонності у готельному бізнесі;
 • - суворі вимоги до ступеня формування інфраструктури та інформаційних мереж.

Індустріальний характер гостинності сприяє ефективності та розвитку національної економіки, оскільки внаслідок збільшення популярності господарства зростає державний бюджет, збільшується зайнятість населення, підвищується рівень життя місцевого населення, одержують новий імпульс до розвитку народні промисли, здійснюється сприятливий вплив на решту галузей, пов'язаних із створенням готельно-господарських продуктів, відбувається розвиток соціальної і виробничої інфраструктури.

В сфері готельного бізнесу споживачі одержують не лише обслуговування з проживання та харчування, але і широкий спектр таких послуг, як з транспорту, зв'язку, розваг, екскурсійного обслуговування, медичних, спортивних послуг, салонів краси тощо. Фактично, готельний бізнес в структурі індустрії гостинності виконує ключові функції, оскільки формує і пропонує відвідувачам комплекс послуг, у забезпеченні якого беруть участь всі сектори і елементи індустрії гостинності. Виходячи з цього, слід відмітити готельну індустрію або готельний бізнес як найбільшу комплексну складову індустрії гостинності і розглядати її самостійно, ототожнюючи її з єдиною індустрією гостинності.

Гостинність - це привітність в прийманні та пригощанні постояльців (гостей), безвідплатний прийом і пригощання мандрівників.

Індустрія гостинності об'єднує різні професійні сфери діяльності людей: готелі, громадське харчування, відпочинок і розваги, організація конференцій, семінарів і виставок, спортивна, музейно-виставкова, екскурсійна діяльність, а також сфера професійної освіти у щодо гостинності. Індустрія гостинності - складна, комплексна сфера професійної діяльності людей, зусилля яких спрямовані на задоволення різноманітних потреб клієнтів (гостей), - як туристів, так і місцевих жителів.

Останніми роками готельний ринок характеризується зростанням пропозиції при одночасному скороченні попиту на готельні послуги, що призводить до посилення конкуренції. Одним з основних напрямів формування стратегічних конкурентних переваг у готельному бізнесі є надання послуг більш високої якості в порівнянні з конкуруючими аналогами. Ключовим тут є надання таких готельних послуг, які задовольняли б і навіть перевершували очікування цільових постояльців.

Очікування постояльців формуються на основі набутого досвіду, а також інформації, що одержується за прямими (особистими) або за масовими (неособистими) каналами маркетингових комунікацій. Виходячи з цього, клієнти обирають готель і після надання ним послуг порівнюють своє враження про них зі своїми очікуваннями. Якщо враження про надані готельні послуги не відповідає очікуванням, відвідувачі втрачають до нього будь-який інтерес, якщо ж відповідає або перевершує їх очікування, вони можуть знову звернутися до такого готелю. Відвідувач завжди прагне до визначеної їм відповідності ціни готельних послуг і їх якості. Цікаво відмітити, що, як правило, покупець невідчутних готельних послуг рідше скаржиться на їх високу ціну, ніж покупець матеріальних товарів. Якщо він вважає ціну завищеною, то просто не користується послугами цього готелю. Незадоволеність готельними послугами призводить, як правило, до великих втрат в частці ринку. Саме тому готель повинен якомога точніше виявляти потреби і очікування своїх цільових постояльців.

Готельні послуги - це всі заходи, які готель може запропонувати відвідувачу і які, в основному, невідчутні і не призводять до отримання чогось матеріального. Вони не існують до їх надання. Це робить неможливим порівняння і оцінку готельних послуг до їх споживання. Тому порівняти можна лише очікувані та одержані вигоди. Готельній послузі властивий високий ступінь невизначеності, що ставить відвідувача в невигідне становище, а готельним господарствам ускладнює просування своїх послуг на ринок.

Ці особливості ринку готельних послуг, а також специфіка самих готельних послуг, а саме: їх невідчутність, нездатність до зберігання, мінливість якості їх надання і нерозривність управління якісним обслуговуванням і споживанням визначають особливості управління і проектування якості надання готельних послуг.

Перед готельним бізнесом стоїть завдання підтримки якості обслуговування на належному рівні, своєчасного усунення недоліків в наданні готельних послуг, розробки стратегії покращення обслуговування.

Якість має на увазі відповідність готельних послуг, що надаються, очікуваним або встановленим стандартам. Таким чином, стандарти, їх реальна форма і зміст є критерієм якісного обслуговування. Критерій оцінки якості одержаних готельних послуг для відвідувача - це ступінь його задоволеності, тобто відповідність одержаного і очікуваного. Критерій ступеня задоволеності відвідувача - бажання повернутися ще раз і порадити це зробити своїм друзям і знайомим.

Одним з основних документів, що визначає взаємовідносини між адміністрацією, службовцями готелю і відвідувачем є "Правила надання готельних послуг". Вони розроблені відповідно до закону України "Про захист прав споживачів".

За цими правилами якість готельних послуг, що надаються, повинна відповідати умовам договору, а за відсутності або неповноти умов договору - вимогам, що звичайно висуваються до цих послуг.

Якщо нормативно-правовими актами передбачені обов'язкові вимоги до готельних послуг, їх якість повинна відповідати цим вимогам.

Матеріально-технічне забезпечення готельного бізнесу, перелік і якість готельних послуг, що надаються, повинні відповідати вимогам привласненої йому категорії.

На якісне обслуговування в готелі впливають такі чинники.

Перш за все, стан матеріально-технічної бази, а саме: зручне планування і якісне оформлення приміщень готелю, оснащення його громадських приміщень і житлових номерів комфортабельними меблями і устаткуванням, повні комплекти високоякісної білизни, сучасне високопродуктивне кухонне устаткування, зручне ліфтове господарство тощо.

Наступний чинник - прогресивна технологія обслуговування. Вона передбачає порядок і способи прибирання громадських приміщень і житлових номерів; реєстрацію і розрахунок з відвідувачами; рецептуру приготування страв і напоїв в ресторанах і барах; форми обслуговування в торгових залах тощо.

Високий професіоналізм і компетентність обслуговуючого персоналу, його вміння і готовність чітко, швидко і культурно обслугувати гостя.

Найважливішим чинником в сучасних готелях є управління якістю обслуговування, що передбачає розробку і впровадження стандартів якісного обслуговування, навчання персоналу, контроль, коригування, вдосконалення обслуговування на всіх ділянках діяльності готелю.

Враховуючи той факт, що вимоги клієнтів щодо надання високоякісного обслуговування постійно зростають і змінюються, найважливішою стратегією є, таким чином, надання такого якісного обслуговування, яке б задовольняло всі потреби клієнтів і відповідало б встановленим стандартам.

Ефективність функціонування будь-якого готелю тісно пов'язана з якістю послуг, що ним надаються.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >