< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування закупівель на ринку товарів промислового призначення

План матеріально-технічного постачання передбачає наступні етапи:

 • • вибір постачальника;
 • • укладання договору на постачання;
 • • вибір форми постачання.

Вибір постачальника

Вибір постачальника за параметричним методом проводиться в три етапи.

Перший етап — формування пакету ключових факторів;

Другий етап — оцінка діяльності постачальників за кожним фактором;

Третій етап — розрахунок рейтингу постачальника.

Ключовими є цінові та нецінові фактори, що можуть дати постачальнику переваги перед конкурентами. До числа таких факторів можуть відноситись:

 • (1) якість товарів;
 • (2) терміни постачань;
 • (3) наявність тривалих господарських зв'язків;
 • (4) гнучкість, оперативність постачань;
 • (5) транспортні витрати;
 • (6) характеристика товарного асортименту;

І7) політика ціноутворення; 8) форма оплати; 9) сервіс;

(10) ступінь оновлення товарного асортименту.

Кількісно діяльність постачальників може бути оцінена за 10 бальною системою. Оцінка кожного фактору називається параметричний індекс фактора. Значимість факторів різна, то кожному з них відповідає певна вага.

Введемо позначення:

І — ключовий фактор пакету, і = 1, п; п — число ключових факторів пакету;

— параметричний індекс і ключового фактору пакету і постачальника;

аі- — вага або значимість параметричного індексу ] ключового

фактору пакету і постачальника.

Розрахунок рейтингу постачальників може бути здійснений за наступною формулою:

де: Л — рейтинг і постачальника.

Кількісна оцінка діяльності постачальників наведена в табл.11.1.

Таблиця 11.1. КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Видно, що другий постачальник має найбільший рейтинг серед постачальників. На основі таких розрахунків здійснюється вибір постачальника.

Укладання договору на постачання

Для підтримання ефективного рівня ділових відносин між споживачем і постачальником укладається договір-постачання. У цьому юридичному документі фіксуються:

 • • права, обов'язки і відповідальність сторін;
 • • дата і місце укладання;
 • • сторони і предмет угоди;
 • • якість, кількість і маркування товару;
 • • ціна і дата постачання;
 • • форс-мажорні обставини;
 • • можливі причини зриву умов договору;
 • • санкції, що будуть застосовані до винних.

Вибір форми постачання

Розрізняють дві форми постачання: транзитна і складська. Кожна з них має переваги і недоліки. Вибір форми здійснюється на основі оцінки економічної доцільності При транзитній формі постачання підприємство отримує матеріальні ресурси безпосередньо від постачальника, що істотно прискорює доставку та скорочує транспортно-заготівельні витрати, але її використання при невеликих розмірах потреби (нижчих транзитних норм відвантаження) призводить до утворення наднормативних запасів і пов'язаних з цим витрат. При складській формі постачання підприємство отримує матеріальні ресурси зі складів посередників, що дозволяє отримувати необхідні матеріали необхідної кількості, але збільшує витрати на транспортування, навантажувально-розвантажувальні роботи, сплату націнок.

Для техніко-економічного обґрунтування вибору форм постачання можна скористатися наступним критерієм. Склад посередника повинен бути включеним до логістичної системи підприємства при умові, що витрати при складській поставці не більші від витрат по транзиту. Формально цей вираз має такий вигляд:

де Кн — виробнича потреба підприємства, од;

С скл — транспортно-заготовчі витрати при складській формі постачання, грн;

Ктр — транзитна норма відвантаження, од;

С тр — транспортно-заготовчі витрати при транзитній формі постачання, грн;

С 3 — витрати на утримання одиниці запасу, гри .

Після вибору форми постачання потрібно встановити господарські зв'язки з постачальниками матеріальних ресурсів. По іншому їх називають ланцюгами постачання.

Господарські зв'язки — це сукупність планово-економічних і організаційно-правових взаємовідносин між постачальниками та споживачами матеріальних ресурсів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >