< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Створення та структура Північноатлантичного альянсу

Історія створення НАТО безпосередньо пов'язана з подіями, які відбувалися у світі після Другої світової війни. У1945 р., під час перегляду засад європейської безпеки, великі держави спочатку збудували систему, ґрунтовану на принципах, проголошених на Ялтинській і Потсдамській конференціях та в Статуті ООН. Проте вже у 1947р., зрозумівши, що вона не здатна стримати радянську експансію, лідери західних країн створили ефективнішу структуру колективної безпеки для мирного часу, в основу якої покладені "доктрина Трумена", "план Маршалла", НАТО, атлантичне партнерство і лідируюча роль США. Ця система відображала головні цілі американської політики в Європі у післявоєнний період. Однак в епоху після закінчення "холодної війни" перед Сполученими Штатами в їхній європейській політиці поряд зі старими постали й нові завдання. На цей раз США повинні були взяти на себе ініціативу європейського архітектора, аби охопити всі країни континенту і в такий спосіб стабілізувати Європу загалом. Сюди повинні були входити власне західні країни, країни колишнього соцтабору в Центральній Європі, а найголовніше - Росія і колишні радянські республіки.

Міністр закордонних справ Великої Британії Е. Бевін, виступаючи 22 січня 1948 р. в палаті громад Британського парламенту, запропонував у тій чи іншій формі союз західних країн. Пропозицію підтримала європейська громада. Підписавши в березні 1948 р. Брюссельський договір, п'ять держав Західної Європи - Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Франція - засвідчили рішуче прагнення створити ефективну й мобільну систему оборони, зміцнити та поглибити взаємні контакти.

Відтак 27-28 вересня 1948 р. міністри закордонних справ держав - учасниць Брюссельського договору заснували Організацію оборони Західного союзу.

Згодом відбулися переговори між США і Канадою про створення єдиного Північного альянсу, заснованого на гарантіях безпеки й взаємних зобов'язаннях між Європою та Північною Америкою.

1 вже 10 грудня 1948 р. представники держав - учасниць Брюссельського договору, США і Канади розпочали у Вашингтоні переговори про укладання Північноатлантичного договору. Держави - члени Брюссельського договору запросили Данію, Ісландію, Італію, Норвегію і Португалію взяти участь у цьому процесі. Наслідком переговорів стало підписання 4 квітня 1949 р. Вашингтонського договору, започаткувавши спільну систему безпеки, ґрунтовану на партнерстві цих країн, - НАТО. Того ж дня було прийнято символіку Північноатлантичного альянсу.

Вважається, що НАТО виникло як результат нездатності ООН забезпечити мир у світі, а СРСР ветувало багато постанов Ради Безпеки цієї Організації. Для легітимізації нової Організації скористалися 51-м пунктом Статуту ООН, у частині 5 у рамках легітимного колективного захисту.

Створений 1955 р. Варшавський договір став фактично геополітичною противагою НАТО. Конфронтація між цими блоками сформувала упереджене ставлення населення і України, й інших пострадянських країн до цілей та засобів діяльності Організації Північноатлантичного договору.

Першим Генеральним секретарем НАТО 12 березня 1952 р. було обрано лорда Ісмея з Великої Британії. У1952 р. до Договору приєдналися Греція і Туреччина. ФРН вступила до Альянсу 1955 р,, Іспанія - 1982 р.; 12 березня 1999 р. - Чехія, Польща, Угорщина;

2 квітня 2004 - Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія; 1 квітня 2009 р. Албанія та Хорватія стали членами НАТО.

Отже, до НАТО входить 28 держав: Албанія; Бельгія; Болгарія; Велика Британія; Греція; Данія; Естонія; Ісландія; Іспанія; Італія; Канада; Латвія; Литва; Люксембург; Нідерланди; Німеччина; Норвегія; Польща; Португалія; Румунія; Словаччина; Словенія; США; Туреччина; Угорщина; Франція; Хорватія; Чехія.

НАТО створене як союз незалежних держав, об'єднаних загальною зацікавленістю у збереженні миру та захисті своєї свободи на засадах політичної солідарності, забезпечення адекватної оборони

З метою утримання і за необхідності - відведення будь-якої форми розв'язання проти них агресії. Сформований відповідно до ст. 51 Статуту ООН, що підтверджувала невід'ємне право держав на індивідуальну або колективну оборону, Північноатлантичний альянс є співтовариством вільних держав, єдиних у прагненні рішуче зберегти власну безпеку на засадах надання взаємних гарантій та забезпечення стабільних відносин з іншими державами.

Організація Північноатлантичного договору має структуру, яка дає змогу здійснити всі цілі НАТО. Вона - міжурядова Організація, в її рамках країни-члени зберігають повний суверенітет і незалежність. Ця Організація становить форум, де вони проводять спільні консультації з різних проблем та приймають рішення з політичних та воєнних питань стосовно їхньої безпеки.

Першочергове завдання НАТО - захист свободи та безпеки її членів політичними і воєнними засобами відповідно до Статуту ООН. Дотримуючись загальнодемократичних цінностей, прав людини та законності, з моменту створення Північноатлантичний договір здійснює діяльність, спрямовану на встановлення справедливого й міцного миру в Європі. Така центральна мета залишається незмінною. НАТО також є трансатлантичним ланцюжком, що пов'язує безпеку США з безпекою Європи. В Організації практично втілюються колективні зусилля членів на підтримку загальних інтересів.

Основоположний принцип діяльності Північноатлантичного договору - вірність прийнятим на себе загальним зобов'язанням та співпраця суверенних держав, ґрунтована на неподільності безпеки її членів.

Беручи до уваги характер і результати щоденної діяльності НАТО у політичній, військовій та інших галузях, можемо стверджувати: солідарність у рамках Північноатлантичного договору забезпечує такий стан, за яким жодній із держав-членів не доводиться розраховувати лише на власні сили у розв'язанні основних проблем безпеки. Не позбавляючи держав-членів їхніх прав і обов'язків з прийняття на себе суверенної відповідальності у сфері оборони, НАТО дає змогу спільно розв'язувати життєво важливі завдання у сфері національної безпеки.

Незважаючи на різницю у становищі й військовий потенціал членів Північноатлантичного договору, у них з'являється почуття рівної безпеки, що слугує встановленню загальної стабільності в Європі, створенню сприятливих умов для розвитку співпраці в рамках НАТО, а також його членів з іншими країнами. Саме це і є основою розвитку нових структур співпраці у сфері безпеки, котрі відповідають інтересам такої Європи, яка могла б вільно додержуватися політичного, економічного, соціального та культурного призначення.

До засобів, за допомогою яких НАТО здійснює політику в галузі безпеки, належать підтримка військового потенціалу, достатнього для запобігання війні та забезпечення ефективної оборони існування спільного потенціалу відвернення криз, що стосуються безпеки її членів, а також активна співпраця з іншими країнами з розв'язання проблем європейської безпеки на засадах співробітництва, у тому числі заходів із досягнення подальшого прогресу у сфері контролю над озброєннями та роззброєнням. Для досягнення своєї головної мети Північноатлантичний союз виконує такі основні завдання у сфері безпеки: гарантування необхідної основи для утвердження в Європі умов стабільної безпеки, використовуючи розвиток демократичних інститутів та мирне розв'язання спірних питань. Прагнення до створення умов, коли б жодна країна не могла залякувати будь-яку європейську країну або встановлювати гегемонію за допомогою використання сили.

Основи механізму співробітництва країн-членів були закладені в період формування Північноатлантичного альянсу. Цей механізм складається із головних елементів:

  • 1. Північноатлантична рада має реальну політичну владу та право прийняття рішень. До неї входять постійні представники всіх країн-членів, спільно засідають не менше разу на тиждень. Рада також збирається і на вищому рівні, надає великого значення інформуванню громадськості через заяви і комюніке, яке пояснює їй, а також урядам країн, що не є членами Північноатлантичного договору, політику та рішення Північноатлантичної ради. Рада - єдиний орган Північноатлантичного союзу, повноваження якої визначає НАТО. Згідно з ним саме Раді доручено сформувати допоміжні органи. За весь період діяльності Ради нею були створені комітети і групи планування з метою удосконалення роботи або прийняття на себе відповідальності у конкретних сферах - плануванні оборони, ядерному плануванні, військовій сфері. Кожен з урядів країн - членів Північноатлантичного альянсу має у Раді постійного представника - посла. Кожна країна, представлена на засіданнях Ради або в будь-яких з підлеглих їй комітетів, повністю зберігає незалежність та відповідає за свої рішення.
  • 2. Комітет військового планування (КВП) займається розв'язанням більшості питань оборони. У ньому представлені всі країни - члени Північноатлантичного союзу, крім Франції. КВП дає вказівки військовому керівництву НАТО та у межах своєї відповідальності виконує ті самі функції та повноваження, що і Рада, в питаннях, котрі належать до його компетенції.
  • 3. Група ядерного планування (ГЯП) - основний форум для консультацій з усіх питань стосовно ролі ядерних сил у здійсненні політики НАТО у сфері оборони та безпеки. У роботі групи беруть участь усі країни-члени, крім Франції. Ісландія присутня на засіданнях ГЯП як спостерігач.
  • 4. На посаду Генерального секретаря НАТО країни-члени висувають високопоставлених державних діячів міжнародного масштабу.
  • 5. Міжнародний секретаріат комплектується із персоналу країн-членів, обслуговує Раду, а також підлеглі йому комітети та робочі групи, і на постійній основі займається широким колом питань про діяльність НАТО.
  • 6. Військовий комітет відповідає за розроблення рекомендацій політичному керівництву НАТО стосовно заходів із забезпечення спільної оборони зони дій НАТО і за підготовку спільних директив з воєнних питань, що призначені головнокомандувачем стратегічного командування НАТО. Військовий комітет є вищим керівним військовим органом Північноатлантичного альянсу, який діє за політичного керівництва Північноатлантичної ради та КВП або, коли йдеться про ядерну зброю, - за керівництва ГЯП.
  • 7. Політичний контроль та управління об'єднаної військової структури здійснюється на вищому рівні. Роль об'єднаної військової структури полягає у створенні організаційної основи для захисту території країн-членів від усілякої загрози їхній безпеці або стабільності. До цієї структури належить система головних військових командувань та командувань у складі ОВС НАТО, зона дій котрих охоплює весь Північноатлантичний регіон. Вона становила основу організації спільних установ збройних сил та співпраці в галузях системи зв'язку й інформації, протиповітряній обороні, матеріально-технічному забезпеченні збройних сил та стандартизації чи оперативній сумісності методик і технічних заходів. Роль Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного союзу зводиться до гарантії безпеки й територіальної єдності країни-члена, свого внеску в збереження стабільності та рівноваги сил у Європі, у відверненні криз і, врешті, забезпеченні захисту стратегічно важливого регіону, що охоплює Договір НАТО.
  • 8. Міжнародний військовий штаб забезпечує роботу Військового комітету НАТО. Крім того, існує низка інших військових управлінь, котрі здійснюють нагляд за конкретними аспектами діяльності Військового комітету.
  • 9. Військово-політичний координаційний комітет Програми "Партнерство заради миру" - головний робочий орган Програми "Партнерство заради миру". Він засідає у різному складі, в тому числі за участю окремих партнерів і всіх країн-учасниць.

Щодо організаційної структури НАТО, то штаб-квартира НАТО розміщуються у Брюсселі та є політичним штабом НАТО. У ній працюють постійні представництва й національні делегації, Генеральний секретар, співробітники Міжнародного секретаріату, національні воєнні представники, Голова Військового комітету та Міжнародний військовий штаб, низка установ, створених Північноатлантичним альянсом.

Відповідно до Вашингтонського договору кожна держава - член Альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. У ст. 5 Статуту НАТО йдеться про те, що збройний напад на одного або кількох членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів, і вони домовляються: у такому випадку кожна з них надасть допомогу тій стороні або сторонам, котрі зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими сторонами, дії, які вважатимуться необхідними, зокрема й застосування збройної сили з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні. Такі безпрецедентні гарантії безпеки, територіальної цілісності, недоторканності кордонів та державного суверенітету не дає жодна з існуючих на сьогодні колективних систем безпеки.

У період "холодної війни" Північноатлантичний альянс ніколи не використовував військову силу проти третіх країн або з метою впливу на держав-членів (одночасно СРСР на чолі з Організацією Варшавського договору (ОВД), який у 1954 р. подавав заявку на вступ до НАТО, але отримав відмову, без вагань застосовував засіб військового втручання у внутрішні справи союзників зі соціалістичного табору в Угорщині 1956 р. і Чехословаччині 1968 р.).

Ухвалення всіх рішень в Альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна - член НАТО володіє правом вето.

НАТО не має власних збройних сил, у розпорядженні Альянсу є збройні сили країн-членів (Деякі держави - члени НАТО взагалі не мають власних армій, зокрема Люксембург та Ісландія).

Кожна держава-член має право виходу з Альянсу. За історію Організації цим правом скористалися Франція та Греція, котрі відповідно у 1966 р. та у 1974 р. вийшли з військової структури НАТО, але залишилися у межах її політичної структури. У1980 р. повна участь Греції у військовій структурі НАТО була відновлена, а Франція залишається учасником лише політичної структури.

НАТО активно співпрацює з партнерами у рамках Ради євроатлантичного партнерства (в тому числі, з Україною та Росією), країнами Середземноморського діалогу (Алжир, Єгипет, Ізраїль та ін.), Стамбульської ініціативи (Бахрейн, Кувейт і под.), так званими країнами з нейтральним статусом (Фінляндією, Австрією, Швецією тощо), Австралією, Новою Зеландією, Японією, Південною Корею, Аргентиною та ін.

Для міжнародних інвесторів НАТО - очевидний знак стабільності, а тому й більшої інвестиційної привабливості.

Отже, структура НАТО достатньо розгалужена, що саме і забезпечує її ефективну і стабільну роботу. Північноатлантичний альянс втілює трансатлантичне партнерство між європейськими членами

НАТО і Сполученими Штатами Америки та Канадою, спрямоване на зміцнення миру й стабільності у всій Європі. Цілі партнерства між європейськими і північноамериканськими членами Союзу є передовсім політичними, з опорою на спільне планування оборони, військове співробітництво та на співпрацю і консультації в економічній, науковій, екологічній та інших відповідних сферах.

НАТО - це Альянс, відданий справі колективного захисту його країн-членів, основа для збереження миру та майбутньої безпеки. Однак услід за величезними змінами, котрі відбулися в Європі у 90-х роках, НАТО також стало каталізатором процесу поширення безпеки й стабільності на всю Європу. Трансформація НАТО, що почалася із закінченням "холодної війни" та розмежуванням Європи, спрямована на досягнення високого ступеня співробітництва й взаємної довіри, від чого матиме вигоду вся Європа.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >